A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Településképi Arculati Kézikönyv

Zirc
Borzavár
Lókút

Településkép

Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Zirc Városi Önkormányzat kérelemre, a településképi követelményekről szakmai konzultációt, ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít.
Kötelező szakmai konzultációt lefolytatni:
a) utcaképet befolyásoló új építmény építésekor, meglévő építmény bővítésekor,
b) védett területen vagy védett építményen az épület homlokzatát érintő felújítás, átalakítás, épületbővítés, vagy bontás és új épület építés esetén és
c) reklámhordozót tartó berendezés telepítésekor.

Kérelem nyomtatvány itt tölthető le.

Településképi véleményezési eljárás
Építési és fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően kell lefolytatni

a) helyi területi és egyedi védelemmel érintett ingatlanokon történő építési tevékenység vagy
b) utcaképet érintő új épület építése, meglévő bővítése esetén.

Kérelem nyomtatvány itt tölthető le.

Településképi bejelentési eljárás
Építési engedélyhez és egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenység megkezdését megelőzően kell lefolytatni

a) a reklámok és reklámhordozók és reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése és
b) helyi területi és egyedi védelemmel érintett ingatlanokon történő építési tevékenység és rendeltetési mód változás esetén.

Kérelem nyomtatvány itt tölthető le.