A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Testvérvárosaink

Pohlheim

(Németország) 1990 óta
Andreas Ruck
polgármester – Bürgermeister
Der Magistrat der Stadt Pohlheim 

35415 POHLHEIM

Postafach 11 54

DEUTSCHLAND

Tel: 06403 606-610
Fax: 06403 606-606

Mobil: 0171 836 66 99


E-mail: andreas.ruck@pohlheim.de

www.pohlheim.de

Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesület

Székhely: 8420 Zirc, József A. u. 1.
Elnök: Szeifert Gyöngyi

Tel: 06-30/446-0679


Nivala

(Finnország) 1998 óta
Päivi Karikumpu
polgármester
- kaupunginjohtaja
Kaupungintalo (Városháza)
85501 NIVALA
Kalliontie 15
PL 10

FINLAND

Tel: 00-358-(0)8-4491

E-mail: pasi.marjakangas@nivala.fi

www.nivala.fi

Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület

Székhelye: 8420 Zirc, Szikla u. 16.
Elnök: Wenczel Zsuzsanna

Tel.: +36-30/609-9412

Barót

(Románia - Erdély) 1990 óta
Benedek Huszár János
polgármester - primar al oraºului
Primãria (Városháza)
4023 BARÓT
Szabadság tér 2.
Judeþul Covasna (Kovászna megye)
ROMÂNIA RO

Tel: 0040-267-377507

Fax: 0040-267-377919

Erdélyi Baráti Kör Egyesület

Székhelye: 8420 József A. u. 8/A.
Elnök: Horváth István
Titkár: Sztana Éva

Tel: +36-30/411-4051

E-mail: ebkzirc@gmail.com


Dercen

(Ukrajna – Kárpátalja) 2015 óta
Biró Lajos
Tanács elnök

Derceni Községi Tanács

89671 Dercen (or. Дерцен), Rákóczi út 70.
Ukrajna, Kárpátalja terület, Munkácsi járás

Tel: (0331) 4–10-84

Email: dercen70@gmail.com

Erdélyi Baráti Kör Egyesület

Székhelye: 8420 Zirc, József A. u. 8/A.
Elnök: Horváth István
Titkár: Sztana Éva

Tel.: +36-30/411-4051
E-mail: ebkzirc@gmail.com

Pohlheim:

A Zirc és Vidéke ÁFÉSZ csereüdülései és az abból kialakuló akkori Szövetkezeti Munkáskórus (ma Városi Vegyeskórus) kóruskapcsolatai indították el az együttmûködést, elsõsorban kulturális területen. A testvérvárosi szerzõdést aláíró (sajnos korán elhunyt) pohlheimi polgármester Zirc város 10 éves várossá válásának ünnepén Pro Urbe díjat kapott a kapcsolatok ápolásáért.

Barót:

Egy zirci fiatalember baróti lánnyal való házasodása, több ottani család Zircre települése, majd az 1989-es forradalom eseményei nyomán alakult ki együttmûködés a két város között.

Nivala:

Egy zirci diák 2 éves nivalai tanulmányai során szerzett élményeit akarta fiatal társaival és volt iskolájával megosztani (hasonló profilú középiskolákról van szó), ami testvériskolai kapcsolatfelvételt, 5 éve tartó diákcsere-programot eredményezett. Az iskolai projektbõl alapítvány, Bakonyi Finnbarátok Köre és 1998-ban testvérvárosi szerzõdéskötés lett.

Dercen:

A 2009 óta Dercen község és Zirc város önkormányzatai és civilszervezetei között fennálló, egyre szorosabbra fűződő kapcsolatára tekintettel a Derceni Községi Tanács a 398. számú, 2015. június 24-i döntésével, valamint Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/2015. (VI.25.) határozatával úgy döntött, hogy testvér-települési együttműködési megállapodást (szerződést) kívánnak kötni.

A megállapodás célja, hogy a korábbi éveket erősítve a zirciek összefogásával a derceniek saját szülőföldjükön való boldogulásához az adott lehetőségekhez képest anyagi és szellemi forrásokkal is hozzá tudjon Zirc hozzájárulni.

Tesvérvárosi kapcsolatok:

Az elmúlt 11 (4) év alatt zömében a kulturális jellegû együttmûködés volt jellemzõ: a városok mûvészeti csoportjai (kórusok, fúvószenekarok, tánccsoportok, sport szervezetek) adtak egymás nagyszabású rendezvényein mûsorokat, erõsítve közben a baráti kötõdéseket is (pl: Barót Napok, városi jubileumok, sportversenyek).

A zirci és derceni református egyház között testvérgyülekezeti kapcsolat is létrejött.

Gazdasági téren lassan alakulnak ki közös projektek: Pohlheimmel az õ expó-jellegû vásárain vesznek részt zirci cégek, vállalkozók; a zirci Magas-Bakonyi Expón a barótiak állítottak ki majd minden évben; Erdélyben többször jártak zirci vállalkozók.

A város képviselõ-testülete Baróton járt 2 alkalommal, és mindegyik testvérvárosunk rendezvényeire küldtünk változó összetételû, létszámú delegációkat.

Oktatási területen a nivalai diákcsere-program a legjelentõsebb: a zirci szakképzõ iskolából 2 diák 1 teljes tanévre, az ottani középiskolából 2-3 diák évi 2 x 3 hónapra tanul egymás iskoláiban. Ez idõ alatt mind a nyelvet, mind a másik nép szokásait alaposan megismerhetik a fiatalok. A zirci diákok közül többen tettek finn nyelvvizsgát. A kapcsolat eredményeként barátságok szövõdtek, több finn diák jött vissza Magyarországra tanulni és fordítva. A másik oktatási jellegû kapcsolat is a szakképzõ iskolához fûzõdik: a baróti líceumban a zirci mintájára szervezték meg és vezették be a gazdaasszony-képzést. A baróti iskolától leendõ szakoktatók és diákok tanultak a zirci iskolában, hogy utána otthon átadhassák a megszerzett ismereteket. Több Baróton szervezett tanulmányi és sportversenyen vettek részt zirci diákok, csoportok.

Ifjúsági téren is erõsödött az együttmûködés az elmúlt idõszakban: a mûvészeti csoportok, testvérvárosba utazók között mindig voltak fiatalok, idén Zircen táboroztak pohlheimi diákok, a barótiak is többször jártak nálunk már. Az idén ünnepelt 820 éves városalapítási jubileum alkalmából szervezett testvérvárosi találkozón a települések vezetõi új alapokra helyezték az együttmûködés folytatását. 2003-tól 4 oldalú találkozókat szervezünk (elõször Zircen), ahol a résztvevõ fiatalok mindig más országban ismerkedhetnek egymással, a városok ifjúságpolitikájának aktuális helyzetével, az õket legjobban foglalkoztató témákkal, az eredményekkel, gondokkal. Ez a projekt az Európai Uniós csatlakozási folyamatot is elõ fogja segíteni városunkban. Erre irányult már a 10 éves testvérvárosi jubileum alkalmából 2000-ben szervezett találkozó is, ahol a városok megerõsítették további együttmûködési és 4 oldalú kapcsolat felvételi szándékukat is. Ugyanezt a projektet a gazdasági szféra érdeklõdõ szereplõi számára is megszervezzük.

Zirc városa lehetőségeihez mérten igyekezett enyhíteni a háború okozta gazdasági nehézségeken (képviselő-testületi támogatás, civilek által szervezett jótékonysági akció – koncert) 2015-2016. években Dercen település Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes ifjú (gyermek) tagjai nyári táborozáson vettek részt Zirc Városi Önkormányzat és az Erdélyi Baráti Kör Egyesület szervezésében és támogatásával. A nyári táborozás alatt az ifjú táncosok többször is felléptek.

Szociális területen a pohlheimi Vöröskereszttel sikerült szoros kapcsolatot kiépítenie a zirci szervezetnek, valamint városunk különbözõ adományokkal segíti Barót város mindennapjait. A zirci civil szervezetek felhívására nagy mennyiségű magyar nyelvű irodalmat és játékot, írószert, taneszközt, ruhát (pl. Erdélyi Baráti Kör) gyűjtött össze több alkalommal Zirc lakossága és helyi vállalkozó szállította az adományokat Dercen testvértelepülésnek.

A mi tapasztalatunk azt igazolta, hogy elsõsorban a baráti, családi, tehát a civil együttmûködések teszik élõvé a testvérvárosi kapcsolatokat. Csak a hivatalos szerzõdések nem tudnák mûködtetni, az eseti városvezetõi protokoll találkozók nem adnának a városok polgárai számára is maradandó élményeket. A testvérvárosi kapcsolatok köré nálunk civil szervezetek alakultak: a Bakonyi Finnbarátok Köre és az Erdélyi Baráti Kör Egyesület népszerûsíti a két ország kultúráját, erõsíti a városok közti együttmûködéseket. Ebben a folyamatban fontos szereplõk a mûvészeti csoportok is.

A 2003-tól tervezett ifjúsági és vállalkozói projekt jó irányba mozdítja elõre az együttmûködéseket, hiszen a rendszeres és tematikus találkozók, a tapasztalatcserék egymás városaiban, mind a gyakorlatiasabb jellegû kapcsolat és együttmûködés konkrét kidolgozásának lehetõségét hordozzák, ami az EU-s folyamatainkra is jó hatással lesz.