A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Kérdezz! Felelek! – Lencse Ferenccel


Az előző szám vendége Ambrus Árpád, a Zirc és Környéke Ipartestület elnöke volt, aki azt kérdezi Lencse Ferenctől, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatalának foglalkoztatási osztályvezetőjétől, hogy tudnak-e kínálni munkaerőt a vállalkozások számára a regisztrált álláskeresők között.


– A járás illetékességi területéhez 15 település tartozik. Ezek a települések Zirc városát leszámítva kis és közepes lélekszámú települések. A járásban a versenyszféra meghatározó foglalkoztatói a mezőgazdaság, fakitermelés, idegenforgalom, szolgáltatás területén tevékenykednek. Ezen tevékenységek jellegéből, illetve a Balaton közelségéből adódóan a szezonális hatások erősen érvényesülnek. Az itt élő munkavállalók több mint 50 százaléka a járás területén kívülre ingázik, jelentős számban a szomszéd megyék munkáltatóihoz. A járásban 100 fő felett foglalkoztató munkáltató mindössze 2 tevékenykedik.
2018 során jelentős létszámleépítés, sem létszámbővítés nem történt. 2018. december végén a regisztrált álláskeresők száma 272 fő, egy évvel korábban, 2017 decemberében ez a szám 343 fő volt. Az elmúlt egy év során bekövetkezett 28 százalékos csökkenés az országos trendhez hasonlóan alakult. 2018 során a Veszprém Megyei Kormányhivatal a zirci járásban különböző támogatásokkal, illetve programok révén összesen 265 munkavállaló elhelyezkedését segítette elő. Az őket alkalmazó munkáltatóknak a zöme kisvállalkozás. A legjellemzőbbek az építőipar, fakitermelés, szolgáltatás, vendéglátás területei voltak.


Kezdő vállalkozók vállalkozóvá válásának támogatását 35 munkakereső esetében támogatta a Hivatal. Likviditási gondokkal küzdő munkáltatók közül 6 céget támogattunk munkahelymegőrző támogatással, mely 18 munkavállalót érintett.


A vállalkozások számára rendszeresen, évente tart a Hivatal munkáltatói fórumokat, ahol tájékoztatást adunk az aktuális jogszabályváltozásokról, ismertetjük a Kormányhivatal által nyújtott támogatási formákat. A vállalkozások növekvő munkaerő-igényének kielégítését (főként az építőipar, gépipar, számítástechnika területén) munkaerő-piaci képzésekkel, átképzésekkel segíti a Kormányhivatal.


Az utóbbi időszakban egyre gyakrabban tapasztaltuk, hogy a vállalkozások nem minden esetben jelentik a Hivatal felé az üres álláshelyeket, pedig ezt a 30/2000 (IX.15.) GM rendelet kötelezővé teszi. A regisztrációban szereplő álláskeresőket nagyobb eséllyel tudnánk kiközvetíteni, illetve elhelyezkedésükben segíteni.


Növelné a megfelelő munkavállalók megtalálásának esélyét, ha a felajánlott munka visszautasítását minden esetben pontosan jelölné az adott vállalkozás a kiközvetített álláskereső lapján. Ez a tényleges álláskeresők kiközvetítését eredményezné, ami a vállalkozói szektor jogos elvárása.


A következő számban Lencse Ferenc azt kérdezi Nagyné Fáró Katalintól, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjétől, hogy milyen programokkal, eszközökkel segítik a sérült, fogyatékossággal élő emberek, különösen a fiatalok társadalomba, illetve a munka világába történő visszailleszkedését, milyen eredményeket értek el az elmúlt időszakban.

Kelemen Gábor