A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Kérdezz! Felelek! – Koós Katával


Az előző szám vendége, Nagyné Fáró Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője volt, aki most arra kéri Koós Katát, a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy mutassa be a viszonylag újnak számító intézményt.


– A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2017. január 1-jével jött létre. Egy évvel korábban már megtörtént a családsegítés és a gyermekjólét átszervezése a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központon belül, s létrejött a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ, mint kétszintű ellátás. Ezután lépett életbe egy törvényi módosítás, mely kimondta, hogy a járásszékhely településnek kell fenntartania a Család- és Gyermekjóléti Központokat, és ezért jött létre egy új intézmény, melyhez átkerült a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Központ, valamint a gyermekétkeztetés az általános iskola és a szakképző iskola konyhájának működtetésével. Emellett vendégétkeztetési szolgáltatást is biztosítunk. A szociális feladatokat ellátó intézmények közül fő profilunknak a gyermekekkel kapcsolatos teendők számítanak 0-tól 18 éves korig, illetve szociális körülménytől függően a várandós kismamákkal is foglalkozunk.A családsegítés és gyermekjólét két szintje között azonban lokális szempontból különbség mutatkozik. – A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot csak Zirc és a vele közös hivatalt alkotó települések, Borzavár és Lókút területén látjuk el, a többi településen más a szolgáltató. A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatait viszont a teljes zirci járás területén intézményünk végzi. A két szint közötti különbséget is érzékelteti az intézményvezető: – A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal történő együttműködés önkéntes alapon működik, ellenben ha valakinek az ügye a Család- és Gyermekjóléti Központhoz kerül, akkor kötelező az esetmenedzserrel való együttműködés. A Szolgálat egy problémafeltárást, megelőzést végez, amivel elkerülhetőek a hatósági intézkedések, míg a Központhoz olyan ügyfelek kerülnek, akiknek az esetében belépett a gyámhivatal. Ha a Szolgálatnak nem sikerül megoldást találnia a problémára, akkor kezdeményezhet hatósági intézkedést a Központon keresztül.


A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központhoz érkeznek be a jelzések is, a jelzőrendszeri tagok mellett magánszemélyek is tehetnek feléjük jelzéseket. Ha éppen nem ők az illetékesek az adott probléma kezelésében, akkor továbbítják azt a megfelelő helyre.


Az önkormányzati fenntartású intézmény feladatköre a tavalyi évtől kibővült az iskolai és óvodai szociális segítői szolgáltatással, melyet két kollégájuk lát el a járás teljes területén.


A következő számban Koós Kata egy viszonylag szintén új szerveződés, a Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület elnökét, Fallmann Józsefet kérdezi arról, hogy konkrétan milyen tevékenységet végez az egyesület, miből tartja fenn magát, és hogyan lehet őket támogatni.


Kelemen Gábor