Városüzemeltetési Osztály

Az osztály hivatalos elnevezése:

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya

Az osztály feladata az önkormányzati vagyon gyarapítása, állagának megóvása, a városüzemeltetési tevékenység ellátása, a városi és községi beruházások, fejlesztések bonyolítása, ellenőrzése. A városgazdálkodási és községgazdálkodási feladatok, valamint önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos műszaki tevékenység ellátása. Közbeszerzések előkészítése. Pályázatok elkészítése vagy előkészítése. Elvégzi a környezet, természetvédelmi és a vízügyi igazgatással összefüggő feladatokat. Ellátja az állattartási igazgatással, a gyepmesterséggel, a tűzvédelemmel, munkavédelemmel, vagyonkezeléssel és vagyongazdálkodással, továbbá a hivatali épület gondnokságával kapcsolatos feladatokat.

Együttműködik a "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft szakmailag felügyeli annak tevékenységét.

Elkészíti a feladatköréhez kapcsolódó előterjesztéseket.

A Városüzemeltetési Osztály munkáját az osztályvezető vezeti.

Kaszás Béla osztályvezető

Fsz. 106. iroda

Telefon: 06-88/593-705

E-mail: kaszas.b@zirc.hu

 • városüzemeltetés- városfejlesztés- közút-, közterület-, közműkezelés- vízügyi, környezetvédelmi, közlekedési hatósági ügyek- beruházások


Tarsoly Andrea városüzemeltetési ügyintéző

Fsz. 106. iroda

Telefon: 06-88/593-705

E-mail: tarsoly.andrea@zirc.hu

 • közterület-használati engedély,
 • panasz, közérdekű bejelentés,
 • környezetvédelmi hatósági ügyek (pl. zajvédelem),
 • állattartási igazgatáshoz kapcsolódó feladatok.
 • méhtartás bejelentésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • vadkárügyek,
 • közterületek rendjének felügyelete, közterület-felügyelettel való kapcsolattartás,
 • fakivágási engedélyek elbírálása


Magyar Anikó városüzemeltetési ügyintéző

 • Munkakör (feltöltés alatt)


Kerner Gábor városüzemeltetési ügyintéző

 • Munkakör (feltöltés alatt)


Városfejlesztési csoport


Varga Gábor pályázati referens

Fsz. 106. iroda

Telefon: 06-88/593-705

E-mail: varosuzemeltetes@zirc.hu

 • hazai és uniós pályázatok előkészítése, bonyolítása és után követése
 • városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
 • közterületek rendjének felügyelete, közterület-felügyelettel való kapcsolattartás- közterületfoglalási engedélyek előkészítése- állattartási szabályok betartásának ellenőrzése, gyepmesteri szolgálattal való
 • kapcsolattartás- fakivágási engedélyek elbírálása


Hubay Krisztina

Fsz. 106. iroda

Telefon: 06-88/593-705

E-mail: hubay.krisztina@zirc.hu

 • önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyek
 • vagyonkezelési- és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok


Wolf-Bachstedter Lívia

202. iroda

 • Munkakör (feltöltés alatt)
Takó Ádám rendszergazda, webadminisztrátor

 • hivatali számítógépek karbantartása, üzemeltetése
 • különböző konfigurációk összetétele
 • hivatali programok karbantartása, üzemeltetése
 • holnapfrissítés, webadminisztráció
 • hálózatépítés, hálózati eszközök, alkalmazások konfigurálása, karbantartása és üzemeltetése.