Pénzügyi Osztály

Az osztály hivatalos elnevezése: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya

Az osztály feladata - a Zirc város, Lókút és Borzavár községek tekintetében – az önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulások költségvetési gazdálkodásának operatív végrehajtása, az önkormányzati és társulási intézmények gazdálkodásának koordinálása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítése a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó információ-szolgáltatási kötelezettségeknek

A Pénzügyi Osztály munkáját az osztályvezető vezeti.

Az osztály szervezeti tagozódása:

 • Adócsoport
 • Pénzügyi csoport
 • Intézménygazdálkodási Csoport

Pill Eszter osztályvezető

Emelet 209. iroda

Telefon: 06-88/593-700/157

E-mail: pill.eszter@zirc.hu

Egyéb, nem általános feladatai:

 • gondoskodik a költségvetési koncepciók elkészítéséről, a költségvetési rendelet-tervezetek elkészítéséről és szükség szerinti módosításairól,
 • felelős a pénzügyi szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról,
 • gondoskodik a költségvetések végrehajtásáról, végrehajtásról szóló beszámolók elkészítéséről,
 • közreműködik az önkormányzatokat érintő fejlesztési, beruházási tervek pénzügyi feltételeinek megtervezésében, a beruházások és fejlesztések pénzügyi ellátásáról időben gondoskodik,
 • gondoskodik az államháztartás számára jogszabályban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek határidőben történő teljesítéséről,
 • gondoskodik a FEUVE rendszer megszervezéséről megvalósulásáról.

Adócsoport

Biztosítja a központi és helyi adójogszabályok érvényesülését, és azok végrehajtását. Tájékoztatja az adózókat az adókötelezettség teljesítésének elősegítése érdekében.

Ellátja Zirc város, Borzavár és Lókút községek közigazgatási területén a helyi adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, beszedett idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó), a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadója, a magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, a talajterhelési díj, az államigazgatási eljárási illeték, és az adók módjára behajtandó köztartozások (helyszíni bírság, szabálysértés, közigazgatási bírság, gyermektartásdíj, más önkormányzatok felé adótartozás, stb.), valamint a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adóval (a magánfőzésre vonatkozó adóbevallással, az általányadó befizetésével, továbbá a magánfőző által birtokolt desztillálóberendezéssel kapcsolatos eljárás) kivetésével, beszedésével, könyvelésével, behajtásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása. Hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása. Méltányossági és fizetési könnyítéssel kapcsolatos kérelmek döntésre előkészítése.

Csillag Zsuzsanna adóügyi ügyintéző

Földszint: 110. iroda

Telefon: 06-88/593-700/148

E-mail: pmh@zirc.hu

 • Hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása
 • Belföldi rendszámú gépjárművel gépjárműadója
 • adók módjára behajtandó köztartozások
 • a magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója
 • helyi iparűzési adó
 • tartózkodás utáni idegenforgalmi adó
 • a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adója

Mészáros Judit adóügyi ügyintéző

Földszint: 110. iroda

Telefon: 06-88/593-700/148

Email: pmh@zirc.hu

 • Hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása
 • építményadó
 • telekadó
 • magánszemélyek kommunális adója
 • termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója
 • helyi iparűzési adó
 • tartózkodás utáni idegenforgalmi adó
 • a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adója


Simonné Kukoda Bernadett igazgatási ügyintéző

Földszint: 110. iroda

Telefon: 06-88/593-700/148

Email: pmh@zirc.hu

és

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltsége

(8428 Borzavár, Fő u. 43.)

Telefon: 06-88/582-930

Email: polghivborzavar@invitel.hu

Borzavár község tekintetében ellátja adóügyi ügyintézői feladatokat:

 • Hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása
 • Belföldi rendszámú gépjárművel gépjárműadója
 • magánszemélyek kommunális adója
 • magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója
 • helyi iparűzési adó
 • tartózkodás utáni idegenforgalmi adó
 • adók módjára behajtandó köztartozások
 • a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adója

Pénzügyi csoport

Tevékenységét az alábbi költségvetési szervek tekintetében végzi:

Zirc Városi Önkormányzat, Zirci Közös Önkormányzati Hivatal, Lókút Községi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat, Borzavári Manókert Óvoda, valamint az érintett Nemzetiségi Önkormányzatok tekintetében látja el (Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat Lókút).

Navratyil Tímea pénzügyi ügyintéző (távollét)

Fellenbech Edit pénzügyi ügyintéző

Emelet 210. iroda

Telefon: 06-88/593-700/151

Az intézmények és a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal feladatkörében tartozó többi költségvetési szerv tekintetében:

 • A házipénztárak kezelése
 • A házipénztárak főkönyvi könyvelése

Pénztári órák:

Hétfő: 9.00-12.00

Kedd: Szünnap

Szerda: 9.00-12.00

Csütörtök: 9.00-12.00

Péntek: 9.00-12.00

Bakosné Pálfi Rita pénzügyi ügyintéző (távollét)

Takácsné Váczi Éva

Emelet 210. iroda

Telefon: 06-88/593-700/151

Az intézmények és a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal feladatkörében tartozó többi költségvetési szerv tekintetében:

 • Beérkező számlák utalása
 • Szociális és egyéb kifizetések (pl. munkabér, adóztatási tevékenységhez kapcsolódó) utalása
 • Béranalitika
 • Számlák analitikus nyilvántartása

Egry Ágnes pénzügyi ügyintéző

Emelet 210. iroda

Telefon: 06-88/593-700/151

Borzavár Községi Önkormányzat, a Borzavári Manókert Óvoda és Lókút Község Önkormányzata tekintetében:

 • Költségvetés elkészítése
 • Költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló készítése
 • Főkönyvi könyvelés
 • Beérkező számlák rögzítése
 • Kimenő számlák készítése
 • Kötelezettségvállalás
 • Zárszámadás elkészítésében való részvétel
 • Gazdálkodásról teljesítési adatok szolgáltatása
 • KIR3 kezelése

Tóth Lajosné pénzügyi ügyintéző

Emelet 210. iroda

Telefon: 06-88/593-700/149

 • Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása
 • Munkabérekkel kapcsolatos feladatok
 • Gazdálkodásról teljesítési adatok szolgáltatása
 • KIR3 kezelése

Dobosné Lipp Valéria pénzügyi ügyintéző

Emelet 210. iroda

Telefon: 06-88/593-700/149

Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében:

 • Főkönyvi könyvelés
 • Kötelezettségvállalás
 • Költségvetési beszámolók elkészítése
 • Zárszámadás elkészítésében való részvétel

Szakács Péter pénzügyi ügyintéző

Emelet 210. iroda

Telefon: 06-88/593-700/153

Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében:

 • Beérkező számlák rögzítése
 • Kimenő számlák elkészítése
 • Foglalkoztatás-helyettesítő támogatásban részesülők OEP felé jelentése
 • Közfoglalkoztatás után központi költségvetésből igényelhető támogatás visszaigénylése.
 • önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos lakbér és közüzemi díj számlázás és az ehhez kapcsolódó nyilvántartás vezetése

Nemzetiségi Önkormányzatok tekintetében:

 • Költségvetés elkészítése
 • Költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló készítése
 • Főkönyvi könyvelés
 • Beérkező számlák rögzítése
 • Kimenő számlák készítése
 • Kötelezettségvállalás
 • Zárszámadás elkészítésében való részvétel
 • Gazdálkodásról teljesítési adatok szolgáltatása

Kovácsné Kiss Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Emelet 210. iroda

Telefon: 06-88/593-700/153

 • Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása
 • Munkabérekkel kapcsolatos feladatok
 • Gazdálkodásról teljesítési adatok szolgáltatása
 • KIR3 kezelése
 • Kötelezettségvállalás
 • Beérkező számlák rögzítése
 • Támogatási szerződések nyilvántartása
 • Adószámlák könyvelése költségvetési szempontból
 • Óvodai étkeztetés könyvelése

Palkovics Jánosné titkársági és pénzügyi referens

Emelet 203. iroda

Telefon: 06-88/593-702

 • Titkársági feladatok ellátása
 • Pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok kezelése
 • Adó- és járulék bevallások készítése

Intézménygazdálkodási csoport

Tevékenységét az alábbi szervek (intézmények) tekintetében végzi:

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház, Zirc és Lókút Óvodatársulás, Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde, Zirci Járás Önkormányzati Társulása és Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ.


Kovárcziné Sárfi Andrea pénzügyi ügyintéző

Emelet 205. iroda

Telefon: 06-88/593-700/136

Intézmények tekintetében:

 • Költségvetés elkészítése
 • Költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló készítése
 • Főkönyvi könyvelés
 • Számfejtéssel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Zárszámadás elkészítésében való részvétel
 • Gazdálkodásról teljesítési adatok szolgáltatása
 • KIR3 kezelése

Sztridáné Csizmadia Ilona pénzügyi ügyintéző

Emelet 205. iroda

Telefon: 06-88/593-700/136

Intézmények tekintetében:

 • Beérkező számlák rögzítése
 • Kimenő számlák készítése
 • Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása

Az intézmények és a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal feladatkörében tartozó többi költségvetési szerv tekintetében:

 • Kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartása