Jegyző

  • Gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
  • Vezeti a közös önkormányzati hivatalt.
  • Döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatot, hatósági jogkört.
  • Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármesterek átadnak.
  • Szervezi a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati tevékenységét.
  • Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
  • Ellátja a közigazgatási tevékenység korszerűsítésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat.
  • A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
  • Gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében.


ÜGYFÉLFOGADÁS:

Zirc székhelyen minden hónap első hetének szerdáján: 10,00 órától - 15,30 óráig

(Időpont kérhető: a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán a (88) 593-702 telefonszámon)

Borzavári Kirendeltségen: minden héten kedden 10,00 órától 12,00 óráig

Lókúti Kirendeltségen : minden héten kedden 8,00 órától 10,00 óráig


VIZINÉ DR. HORVÁTH JUDIT JEGYZŐ

Emelet: 203. iroda

Tel.: (88) 593-702

Fax: (88) 414-475

E-mail: jegyzo@zirc.hu


Ellátja továbbá a birtokvédelmi ügyeket.


BERECZKINÉ PAPP KRISZTINA ALJEGYZŐ

Emelet 214. iroda

Telefon: 06-88/593-700/147, 06-88/593-702

E-mail: bereczkine.krisztina@zirc.hu

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének akadályoztatása, távolléte esetén ellátja a jegyzői feladatokat.

Vezeti az Igazgatási Osztály munkáját.