A bakony fővárosa

Választások / szavazások 2022

Zirc városban működő Szavazatszámláló Bizottságok (001.-007. szk.)


FELHÍVÁS

a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására


Helyi Választási Iroda Zirc szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló ZIRC városban lakóhellyel rendelkező választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Zirc város területén működő szavazatszámláló bizottságokban.


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon.


Szavazatszámláló Bizottság tagja nem lehet: a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálat ot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt. Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.”


A 2022. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az országgyűlési képviselők (2022. április), az Európai Parlament tagjainak (2024. június), a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselők (2024. október) általános választására, valamint az általános választásokat követő időközi választásokra is érvényes.


A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján – 2022. április 3. napjára (vasárnap) esik – folyamatos egész napos elfoglaltságot jelent (reggel 5 órától akár hétfő reggel 6-9 óráig). A szavazatszámlálást végző választási bizottság tagjai a szavazást követő napon (hétfőn) mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. A képviselő-testületi döntést követően, a választásokat megelőzően a Helyi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson kell részt venni. A Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztás településszinten történi, a Helyi Választási Iroda szükség szerint ossza be a tagokat. Szükség esetén (a HVI-hez tartozó községben működő HVB/SZSZB tag kiesése esetén) a megválasztott tag a közös hivatalhoz tartozó településre is beosztható.


Felhívom a 2018. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok figyelmét, hogy megbízatásuk a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart, azaz megbízatásuk 2022. március közepétől kezdődő új ciklusra érvényét veszti.


Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet.


A jelentkezési lap, valamint az adatvédelmi tájékoztató beszerezhető a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) földszinti ügyfélszolgálati irodájánál beszerezhető vagy a www.zirc.hu honlap „Választások/Szavazások 2022” alcím alatt letölthető.


A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2022. február 16-ig kell eljuttatni levélben a Zirci Helyi Választási Irodának címezve (8420 Zirc, Március 15. tér 1.), vagy személyesen a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) ügyfélszolgálatnál elhelyezett gyűjtőládában. Információ: Bereczkiné Papp Krisztina aljegyző – munkaidőben - +36-88/593-700/1470, +36-88/593-702/1470 telefonszámon.


Jelentkezési lap és Adatkezelési tájékoztató itt letölthető : Rtf, Pdf


Zirc, 2022. január 28.

Viziné dr. Horváth Judit

jegyző


Zirc városi szavazókörök számának, sorszámának, területi beosztásának, valamint a szavazóhelyiségek címének megállapítása

1/2022.(I.12.) HVB határozat - a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat megüresedett mandátumának kiadása Baranyai József részére