Pályázatok

Zirc 553. hrsz.-ú Reguly 48. lakóingatlan meghirdetése


Zirc 1796/3 hrsz.-ú (Álmos köz), a 2358/13 hrsz.-ú és a 2358/14 hrsz.-ú (Győri utca) lakótelkek meghirdetése

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019

Hirdetmény, Jövedelemnyilatkozat, Tájékoztató, Munkáltatói igazolás


Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Borzavári Manókert Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8428 Borzavár, Hóvirág utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, önálló, felelőségteljes munkavégzés az oktató nevelő munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó dokumentumok, pedagógiai program és az intézményvezető útmutatása alapján, az óvoda szokás - és szabályrendszerének megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,

• 3-7 éves gyermekek óvodai nevelésében, integrált nevelésben való gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• ECDL

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• 3-7 éves gyermekek óvodai nevelésében, integrált nevelésben való gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• közoktatási vezető szakvizsga

• jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű szakmai felkészültség, empátia, tolerancia, lelkiismeretesség, pontosság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű alkalmazkodó képesség, csapatmunkában való együttműködés

• Kiváló szintű inkluzív pedagógiai szemlélet, magatartás, kommunikáció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

• szakmai végzettsége(ke)t igazoló dokumentum(ok) másolata

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt szamélyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik

• pályázó nyilatkozata, mely szerint a 1997. évi XXXI. törvény 15.§-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Mónika nyújt, a 06/30/732-3427 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (8420 ZIrc, Alkotmány utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 243/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

• Személyesen: Kovács Mónika, Veszprém megye, 8420 ZIrc, Alkotmány utca 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása (e-mailt küldünk), személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden pályázót írásban (e-mail) értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Zirc város honlapja - 2018. október 12.

• Borzavár honlapja - 2018. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályakezdő, gyakornok valamint Zircen vagy Borzaváron letelepedni szándékozó kollégát is szívesen fogadunk!


Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű (előreláthatólag) 2022. 03. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8420 ZIrc, Alkotmány utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, önálló felelőségteljes munkavégzés az oktató nevelő munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó dokumentumok, pedagógiai program és az intézményvezető útmutatása alapján, az óvoda szokás és szabályrendszerének megfelelően

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,

• 3-7 éves gyermekek óvodai nevelésében, integrált nevelésben való gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű szakmai felkészültség, gyermekszeretet, empátia, tolerancia, lelkiismeretesség, pontosság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű alkalmazkodó képesség, csapatmunkában való együttműködés

• Kiváló szintű inkluzív pedagógiai szemlélet, magatartás, kommunikáció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

• szakmai végzettsége(ke)t igazoló dokumentum(ok) másolata

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik

• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

• pályázó nyilatkozata, mely szerint a 1997. évi XXXI. törvény 15.§-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Mónika nyújt, a 06/30/732-3427 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (8420 ZIrc, Alkotmány utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 244/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

• Személyesen: Kovács Mónika, Veszprém megye, 8420 ZIrc, Alkotmány utca 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása (e-mailt küldünk) személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden pályázót írásban (e-mail) értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Zirc város honlapja - 2018. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályakezdő, gyakornok vagy Zircen letelepedni szándékozó kollégát is szívesen fogadunk!


Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde (8420 Zirc, Alkotmány utca 12.) intézményvezető – magasabb vezetői - álláshelyének betöltésére - közalkalmazotti jogviszonyban - pályázatot ír ki