KORONA-VÍRUS INFORMÁCIÓK

Polgármesteri tájékoztató a helyi járatú autóbusz járat újraindulásáról, könyvtári szolgáltatás újraindulásáról, a "Segítőkezek-háza" ajándékboltjának nyitásáról és a játszóterek, sportparkok használatáról


Központi Orvosi Ügyelet tájékoztatója


Zirc Város Polgármesterének 3/2020. (IV.16.) polgármesteri intézkedéseFelhívás Korona-vírus járvány megelőzésére és a kijárási korlátozásra vonatkozóan:


Kórház: Közlemény, rendelési időkKormányablak ügyfélfogadással kapcsolatos ajánlások


Polgármesteri tájékoztató a Korona-vírushoz kapcsolódóan

Tájékoztató rendezvények, szórakozóhelyek látogatásának korlátozásáról

Tájékoztató kereskedelmi tevékenységet végzők részére a veszélyhelyzetre vonatkozó új rendelkezésekről

Tájékoztató Korona-vírusra vonatkozóan Zirc Város Felnőtt Háziorvosi Körzeteinek HáziorvosaitólKérdések és válaszok az új koronavírusról

Terjedhet-e a koronavírus ivóvízzel vagy szennyvízzel?

Élelmiszerek érintettsége a koronavírussal kapcsolatosan


Tájékoztató Korona-vírushoz kapcsolódó rendelkezésekről


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy

Zirc város polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a zirci és Zirc járási állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében

az alábbi intézkedéseket rendeltem el:

1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020.(III.14.) Korm.rendelet 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján

2020. március 17. (kedd) napjától határozatlan időre rendkívüli szünetet rendeltem el a

ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

ZIRCI SZÉKHELY INTÉZMÉNYÉBEN

(Zirc, Alkotmány u. 12.)

2020. március 16.-án (hétfőn) az Óvoda és a Bölcsőde ügyeleti ellátást még biztosít.


2. A Zirci Tanuszoda 2020. március 16. (hétfő) napjától határozatlan ideig zárva tart!


3. Zirc város helyi autóbusz járat működése 2020. március 17. (kedd) napjától határozatlan ideig szünetel!


4. A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III.14.) Korm. határozat értelmében 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre . Az Önkormányzat gyermek étkeztetést – déli meleg főétkezést (ebédet) - az általános iskolás gyermek részére a szülő/törvényes képviselő/gyám kérésére biztosítja az Önkormányzati konyha. Az igénybevételt 2020. március 15-én (vasárnap) 20.00 óráig kell jelezni a csaladsegitozirc@gmail.com e-mail címre, vagy a 06-20/563-2208-as telefonszámon a gyermek nevének és osztályának megjelölésével. Az ebédet éthordóban kell elszállítani a Zirc, Köztársaság u. 3. szám alatti, általános iskolai konyhából, 11.30 óra és 13.00 óra közötti időszakban.

5. Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. március 16. napjától a látogatók számára zárva tart.

6. A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás 2020. március 16. napjától határozatlan időre szünetel. A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben – mérlegelést követően – lehetséges.

Kérem az ügyfeleket, hogy az ügyintézőkkel telefonon, vagy elektronikus levél útján – hivatali kapura történő megküldéssel –, nem hatósági ügyben e-mailon ( pmh@zirc.hu) tartsák a kapcsolatot és intézzék ügyeiket.

Hivatali kapu elérhetőségek: ZIRCONK, KRID: 240683711; PMHZIRC, KRID: 506293306; LOKUTONK, KRID: 340672997; PMBORZAVAR, KRID: 302159365

Központi elérhetőség: 06-88/593-700, 06-88/593-702, valamint a https://zirc.hu/onkormanyzat/zirci-kozos-onkormanyzati-hivatal-ugyintezes/zirci-kozos-onkormanyzati-hivatal oldalon megtalálható telefonszámokon.

7. A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központban március 17-től a nappali ellátásokat nyújtó intézmények ZÁRVA lesznek, így az Idősek Klubja és a Segítő Kezek Háza a fogyatékosokat, pszichiátriai betegeket ellátó részek és a fejlesztő foglalkoztatás is szünetel.

A közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére - a személyes találkozások korlátozása, első sorban telefonon való kapcsolattartással.

Támogató szolgálat személyi segítése az önmagukat család segítségével ellátni nem tudó ellátottakra korlátozódik. Szállítás szünetel.

Szociális étkeztetést továbbra is biztosítunk kiszállítással. Helyben étel fogyasztása szünetel.

A házi segítségnyújtást a családi segítség nélkül élő idős embereknek biztosításra kerül.

A védőnői szolgálat munkatársai a kialakult helyzetre való tekintettel csak indokolt, halaszthatatlan esetben látogatnak családot, a tanácsadások szünetelnek. Telefonos kapcsolattartást biztosításra kerül.

Minden épületünkben ügyeletet és az eddig is ismert telefonos elérhetőségeket biztosításra kerül.

Kérem az ügyfeleket, hogy az ügyintézőkkel telefonon, vagy elektronikus levél útján – hivatali kapura történő megküldéssel –, nem hatósági ügyben e-mailon ( segitokezekzirc@gmail.com) tartsák a kapcsolatot és intézzék ügyeiket.

Hivatali kapu elérhetőségek: ZSZSZK, KRID: 644944981 PMHZIRC, KRID: 506293306;

8. Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálata és Központjánál (Zirc, Alkotmány u. 14.) a személyes kapcsolattartást határozatlan ideig korlátozásra kerül.

Kérem az érintetteket, hogy a családsegítőkkel és az esetmenedzserekkel telefonon (88/416-936) vagy elektronikus levél útján – hivatali kapura történő megküldéssel –, nem hatósági ügyben e-mailon ( csaladsegitozirc@gmail.com) tartsák a kapcsolatot és intézzék ügyeiket.

Hivatali kapu elérhetőség: ZOSZK, KRID azonosító: 541984978

A személyes ügyfélkapcsolat a családsegítőkkel és az esetmenedzserekkel telefonon (88/416-936) egyeztetett időpontban, halaszthatatlan ügyben – lehetséges.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt zirci lakosságot, hogy Hivatalos értesítés hatóságilag elrendelt házi karanténban lévőkről, valamint Korona-vírussal fertőzött személyről/személyekről nem érkezett.


Megértésüket, türelmüket köszönöm.

Ottó Péter s.k.

polgármester