A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Nevelés, Oktatás

Zircen 10 óvodai, 3 bölcsődei, Lókúton és Borzaváron 1-1 óvodai csoport működik. Saját készítésű, a tevékenységen, a tevékenykedtetésen alapuló Pedagógiai Program alapján dolgozik. A munkatársi közösség biztosítja az óvoda élet céljának elérését: a gyermek legyen boldog, érezze magát biztonságban, fejlődhessen, lehessen önmaga, aktív része/részese legyen az intézményi közösségnek.

Zircen 8 évfolyamos általános iskola. Bakonybélben és Olaszfaluban csökkentett évfolyamú tagiskolák. Német nemzetiségi nyelvoktatás minden telephelyen, Zircen rajz–vizuális kultúra és angol-informatika program, sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. Tanulói létszám a 2016/2017-es tanévben: Zirc 590-, Bakonybél 25-, Olaszfalu 52 tanuló.

4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás (emelt szintű nyelvi tagozat előkészítővel: angol és német), szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam) szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok), szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben), szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben), párhuzamos művészeti nevelés-oktatás (szakgimnázium - 2016.09.01. előtt szakközépiskola) – (festő és grafikus szak) , alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, gyógytestnevelés.

Nappali rendszerű oktatás, Felnőtt oktatás: nappali, levelező és esti rendszerben. Köznevelési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás, szakképzési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás. Kollégiumi nevelés-oktatás. Szakiskolai és Szakközépiskolai nevelés (kifutó rendszerben). Szakgimnáziumi és szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok).

Fejlesztő nevelés, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, iskolapszichológiai ellátás, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek gondozása, kiemelten tehetséges tanulók gondozása.

4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás: 16 év felettiek részére esti munkarendű felnőttoktatás

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon.

Szent Bernát Hittudományi Főiskola

Székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.

Web: http://www.ocist.hu/

Telefon: (88) 593-641