Közlemények

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása: október


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS ELISMERŐ OKLEVELE” ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


Egészségüggyel összefüggő felmérés


Javaslattételi felhívás „ZIRC VÁROS közszolgálatáért” szakmai kitüntetés Keretein belüli Zirc város szociális ellátásáért kitüntetés adományozására


KÖZLEMÉNY
Erdőlátogatás korlátozásáról

Felhívjuk a figyelmet, hogy a VERGA Zrt. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2019. szeptember 1. és 2019. október 15. között délután 16:00 óra után és reggel 9:00 óra előtti időszakra vonatkozóan erdőlátogatási korlátozást vezet be a mellékelt térképen látható területen.

A VERGA Zrt. kéri, hogy a korlátozással jelzett időszakban az erdőben ne tartózkodjanak!

A tilalmi időszakban a területen nagyvad vadászat folyik, amely az erdő látogatóinak életét, testi épségét veszélyezteti.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
JEGYZŐJE


KÖZLEMÉNY

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § alapján a VP01-J/0024-2/2019. iktatószámú határozattal megállapítottam Zirc településen - a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát.


A határozatnak megfelelően az alábbi közleményt adom ki:

2019. január 1.-i lakosságszám: 6724

Választópolgárok száma 2019. augusztus 7. napján: 5624

Ajánlási küszöbszám a polgármester választás esetén: 169

Ajánlási az egyéni listás választás esetén: 57


A határozat közzétételre került a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.zirc.hu honlapon.

Zirc, 2019. augusztus 8.

Sümegi Attila

jegyző

Helyi Választási Iroda Vezetője


TESCO járat menetrendjeJAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI „ZIRC VÁROS TISZTVISELŐJE” KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI „ZIRC EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI ZIRC VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA

Óvodai beíratás


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS "ZIRC VÁROS DÍSZPOLGÁRA" CÍM ÉS PRO URBE EMLÉKÉREM KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁR
JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZÉRDEKŰ SÜRGŐSSÉGI FELADATOKAT ELLÁTÓK ELISMERÉSÉT CÉLZÓ KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS SPORTTEVÉKENYSÉG ELISMERÉSÉT CÉLZÓ KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA


A „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány 2018-ban az alábbi támogatásokat kapta

- adó 1 %-ából 214.269,-Ft-ot

- Jótékonysági bál bevétele 180.000,-Ft

- magánszemély és kft támogatásából 70.000,-Ft

- pályázati támogatásból Zirc Város Önkormányzata Civil Alapból 300.000,-Ft

- önkormányzatok támogatása a mozgáskorlátozottak csoportja részére 60.000,-Ft

- 2 millió Ft-nyi Béres termék a Béres Alapítványtól

Összesen 824.269,-Ft-ot, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

- célzott támogatás 540.000,-Ft

- a maradék 284.269,-Ft-ot:

- 10 családnak állítottunk össze tartós élelmiszercsomagot év közben többször

- működési költségek / könyvelési, irodaszer.../

- pszichiátriai betegek kirándulását támogattuk

- segélyeket / rezsire, gyógyszerre, ruha vásárlására/ 100.000.-Ft,-összegben

Kérjük, támogassa Alapítványunkat adója 1 %-ának felajánlásával, hogy továbbra is segíthessünk sérült embereken.

Adószámunk: 18928516-1-19

„Segítő Kezek Zirc” Alapítvány

Kuratóriuma


Helyi járat menetrend282p2018 lezáró döntésFootball Club Zirc sportfejlesztési kérelem, határozat


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI „ZIRC VÁROS KULTURÁJÁÉRT” KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


Lakossági fórum


Építési szabályzat véleményezési szakasz Megtekintés, Véleményezési dokumentumo


J A V A S L A T T É T E L I F E L H Í V Á S „Z I R C V Á R O S E L I S M E R Ő O K L E V E L E” ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS "ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT" SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI ZIRC VÁROS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


TÁJÉKOZTATÓ

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása tárgyában

Az 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat, valamint a Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódó eljárásrend, valamint mellékletei a zirc.hu/onkormanyzat/zirci-kozos-onkormanyzati-hivatal-ugyintezes/ugyintezes/onkormanyzati-ugyek/varosuzemeltetesi-es-egyeb-ugyek

címen elérhetők, illetve letölthetőek.

Igénybejelentő nyilatkozat, illetve a hozzá kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató fenti címről letölthető, továbbá a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) Ügyfélszolgálati Irodáján papír alapon átvehető.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője


174/2018 határozat

Nyári diákmunkaTisztelt Zirci Polgárok, Gazdálkodó Szervezetek, Civil, Egyházi és más Szervezetek!

Zirc Városi Önkormányzat képviselő- testületének 208/2017. (VIII.31.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-vel elkészítette Zirc fenntartható városi mobilitási tervét (továbbiakban: SUMP).

A SUMP elérhető elektronikusan a https://zirc.hu/telepulesfejlesztes menüpont alatt a véleményezhető dokumentumok között, papír alapon a Városháza ügyfélszolgálatán és Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB épületeiben.

A dokumentációval kapcsolatos véleményüket írásban a foepitesz@zirc.hu email-címre vagy a Zirc, Március 15 tér 1 postai címre küldhetik. A vélemény-nyilvánításra 15 nap áll rendelkezésre.

Köszönöm, ha megosztják velünk véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat.

Zirc, 2018. május 18.

Tisztelettel:
Ottó Péter
Polgármester


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI „ZIRC EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI „ZIRC VÁROS TISZTVISELŐJE” KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI ZIRC VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


Felhívás tfk tre felülvizsgálat


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS "ZIRC VÁROS DÍSZPOLGÁRA” CÍM ÉS PRO URBE EMLÉKÉREM KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA


Javaslattételi felhívás KÖZÉRDEKŰ SÜRGŐSSÉGI FELADATOKAT ELLÁTÓK ELISMERÉSÉT CÉLZÓ kitüntetések adományozására


Felhívás hivatásos gondnoki képzésről


Alapvető Jogok Biztosának felhívása Megtekintés


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS SPORTTEVÉKENYSÉG ELISMERÉSÉT CÉLZÓ KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


A helyi járat módosított menetrendje és útvonalhálózata


"Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata Megtekintés

Beszámolók az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról

Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2018. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2017. 05.01.-12-31. közötti közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2017. 01.01.-04-30. közötti közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2016. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2015. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2014. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2013. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2012. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2011. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés