Közlemények

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI „ZIRC VÁROS TISZTVISELŐJE” KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI „ZIRC EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRAKÖZLEMÉNY

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál (székhelye: 8200 Veszprém, József A. u. 36.) az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a VE-09/KTF/02197/2020. ügyiratszámon 2020. február 20. napján „VESZPRÉMVARSÁNY-ZIRC 132 KV-OS TÁVVEZETÉK SZAKASZ ÉPÍTÉSE” című előzetes vizsgálati eljárás indult.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a VE-09/KTF/02197-30/2020. számú végzésében az Engedélyes kérelmére a folyamatban lévő előzetes vizsgálat eljárást 2020. március 26. napjától szüneteltette.

Az Engedélyes a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz 2020. április 16-án benyújtott kérelmében kérte az eljárás lefolytatását.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályhoz benyújtott kérelem módosítása és mellékletei (benyújtott Dokumentáció) megtekinthető 2020. április 24. napjától 2020. május 15. napjáig - a jelen közlemény közzétételekor fennálló veszélyhelyzetre tekintettel - a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal honlapján a www.zirc.hu honlap „Közlemények, hirdetmények” alcím alatt, valamint nyomtatott példányban a Városháza (8420 Zirc, Március 15. tér 1. földszint) hirdetőtábláján, valamint a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, valamint a Kormányhivatal mellékelt Közleményében található webcímen.

Sümegi Attila

jegyző


KÖZLEMÉNY

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál (székhelye: 8200 Veszprém, József A. u. 36.) az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a VE-09/KTF/02196/2020. ügyiratszámon, 2020. február 20. napján „ZIRC-LITÉR 132 KV-OS TÁVVEZETÉK SZAKASZ ÉPÍTÉSE” című előzetes dokumentáció alapján előzetes vizsgálati eljárás indult.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a VE-09/KTF/02196-41/2020. számú végzésében az Engedélyes kérelmére a folyamatban lévő előzetes vizsgálat eljárást 2020. március 26. napjától szüneteltette.

Az Engedélyes a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz 2020. április 16-án benyújtott kérelmében kérte az eljárás lefolytatását.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályhoz benyújtott kérelem módosítása és mellékletei (benyújtott Dokumentáció) megtekinthető 2020. április 24. napjától 2020. május 15. napjáig - a jelen közlemény közzétételekor fennálló veszélyhelyzetre tekintettel - a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal honlapján a www.zirc.hu honlap „Közlemények, hirdetmények” alcím alatt, valamint nyomtatott példányban a Városháza (8420 Zirc, Március 15. tér 1. földszint) hirdetőtábláján, valamint a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, valamint a Kormányhivatal mellékelt Közleményében található webcímen.

Sümegi Attila

jegyző

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI ZIRC VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


KÖZLEMÉNY

A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde valamint borzavári és lókúti tagintézményeinek tervezett óvodai és bölcsődei beíratása későbbi időpontra tolódik.

A beíratás új időpontjáról közlemény formájában tájékoztatjuk Önöket.

Megértésüket köszönjük!

Intézményvezetés


KÖZLEMÉNY

Felhívom a hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (székhelye: 8200 Veszprém, József A. u. 36.) VE-09/KTF/02197/2020. ügyiratszámon 2020. február 20. napján „VESZPRÉMVARSÁNY-ZIRC 132 KV-OS TÁVVEZETÉK SZAKASZ ÉPÍTÉSE” című előzetes vizsgálati eljárás indult.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályhoz benyújtott kérelem és mellékletei (benyújtott dokumentáció) megtekinthető 2020. március 17. napjától 2020. április 1. napjáig - a jelen közlemény közzétételekor fennálló veszélyhelyzetre tekintettel - a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal honlapján a www.zirc.hu honlap „Közlemények, hirdetmények” alcím alatt.


Felhívom a hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (székhelye: 8200 Veszprém, József A. u. 36.) VE-09/KTF/02196/2020. ügyiratszámon 2020. február 20. napján „ZIRC-LITÉR 132 KV-OS TÁVVEZETÉK SZAKASZ ÉPÍTÉSE” című előzetes vizsgálati eljárás indult.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályhoz benyújtott kérelem és mellékletei (benyújtott dokumentáció) megtekinthető 2020. március 17. napjától 2020. április 1. napjáig - a jelen közlemény közzétételekor fennálló veszélyhelyzetre tekintettel - a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal honlapján a www.zirc.hu honlap „Közlemények, hirdetmények” alcím alatt.JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS DÍSZPOLGÁRA” CÍM ÉS PRO URBE EMLÉKÉREM KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA


TÁJÉKOZTATÁS


Tájékoztatom a T. Ügyfeleket, hogy az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 2020. március 1-jén életbelépő, az építésügyi hatáskörök és illetékességi területekkel kapcsolatos módosítása értelmében az újonnan beérkező kérelmek és a még le nem zárt ügyek tekintetében is


a Zirci járás területén

(Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár és Zirc településeken)

az építésügyi hatósági hatáskörben


2020. március 2.-től

a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Építésfelügyeleti Főosztálya

(8200 Veszprém, Mindszenthy u. 3-5.)

jár el.


Az ÉTDR rendszeren keresztül benyújtandó kérelmeik címzettjeként 2020. március 2. napjától


a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályt

(építésügy, építésfelügyelet) kell megjelölni.


A 2020. március 2. napjáig le nem zárt ügyek automatikusan – jogszabályi felhatalmazás alapján - áttételre kerülnek a fenti Hatósághoz.


Felhívom a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy az építésügyi ügyintézés a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 2. napjától megszűnik!


Köszönöm szíves megértésüket!


Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője


Tájékoztató a hulladékgazdálkodási rendszerről


"Segítő Kezek Zirc" Alapítvány


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS SPORTTEVÉKENYSÉG ELISMERÉSÉT CÉLZÓ KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA


Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál http://toborzas.mentok.hu/ https://www.facebook.com/legyelhos/


TESCO járat menetrendje
„Segítő Kezek Zirc” Alapítvány 2018-ban az alábbi támogatásokat kapta

- adó 1 %-ából 214.269,-Ft-ot

- Jótékonysági bál bevétele 180.000,-Ft

- magánszemély és kft támogatásából 70.000,-Ft

- pályázati támogatásból Zirc Város Önkormányzata Civil Alapból 300.000,-Ft

- önkormányzatok támogatása a mozgáskorlátozottak csoportja részére 60.000,-Ft

- 2 millió Ft-nyi Béres termék a Béres Alapítványtól

Összesen 824.269,-Ft-ot, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

- célzott támogatás 540.000,-Ft

- a maradék 284.269,-Ft-ot:

- 10 családnak állítottunk össze tartós élelmiszercsomagot év közben többször

- működési költségek / könyvelési, irodaszer.../

- pszichiátriai betegek kirándulását támogattuk

- segélyeket / rezsire, gyógyszerre, ruha vásárlására/ 100.000.-Ft,-összegben

Kérjük, támogassa Alapítványunkat adója 1 %-ának felajánlásával, hogy továbbra is segíthessünk sérült embereken.

Adószámunk: 18928516-1-19

„Segítő Kezek Zirc” Alapítvány

Kuratóriuma


Helyi járat menetrend


Football Club Zirc sportfejlesztési kérelem, határozatTisztelt Zirci Polgárok, Gazdálkodó Szervezetek, Civil, Egyházi és más Szervezetek!

Zirc Városi Önkormányzat képviselő- testületének 208/2017. (VIII.31.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-vel elkészítette Zirc fenntartható városi mobilitási tervét (továbbiakban: SUMP).

A SUMP elérhető elektronikusan a https://zirc.hu/telepulesfejlesztes menüpont alatt a véleményezhető dokumentumok között, papír alapon a Városháza ügyfélszolgálatán és Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB épületeiben.

A dokumentációval kapcsolatos véleményüket írásban a foepitesz@zirc.hu email-címre vagy a Zirc, Március 15 tér 1 postai címre küldhetik. A vélemény-nyilvánításra 15 nap áll rendelkezésre.

Köszönöm, ha megosztják velünk véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat.

Zirc, 2018. május 18.

Tisztelettel:
Ottó Péter
Polgármester


"Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata Megtekintés

Beszámolók az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról

Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2018. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2017. 05.01.-12-31. közötti közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2017. 01.01.-04-30. közötti közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2016. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2015. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2014. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2013. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2012. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2011. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés