A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

HirdetményekMegnyitott a zirci hulladékudvar - nyitvatartás, használati feltételek, átadható hulladékok típusa


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI „ZIRC EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI „ZIRC VÁROS TISZTVISELŐJE” KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai In tézet Nonprofit Kft. Közszolgáltatási Igazgatósága menetrendi egyeztetést kezdeményezett a 2024. december 15-étől életbe lépő 2024/2025. évi vasúti és autóbusz menetrendeket érintően .

A menetrendi egyeztetés törvényi kötelezettségen felüli célja a menetrend módosítását igénylő javaslatok, észrevételek összegyűjtése a közösségi közlekedés színvonalának javítása érdekében.

A menetrendi egyeztetés során felmerülő igényeket a Közszolgáltatási Igazgatóság megvizsgálja, és javaslatot dolgoz ki a valós utazási igények lehetőség szerinti teljesítésére.

Kérjük, hogy a lakosság az esetleges javaslataikat, észrevételeiket személyesen a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetés Osztályára, a 106-os irodába (8420 Zirc, Március 15. tér 1.), vagy elektronikusan a kerner.gabor@zirc.hu e-mail címre, 2024. április 25., 14:00-ig megküldeni szíveskedjenek.


Hirdetmény a 19-303610-507. sz. Vadászterület tulajdonosi közösségének közgyűlési meghívója (2024.május 24.)


Hirdetmény a 19-301750-507. sz. Vadászterület tulajdonosi közösségének közgyűlési meghívója (2024.május 22.)


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI „ZIRC VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT” KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


Önkormányzati bérlakás pályázati felhívás


Óvodai, bölcsődei beíratás 2024


J A V A S L A T T É T E L I F E L H Í V Á S „Z I R C V Á R O S D Í S Z P O L G Á R A” CÍM ÉS P R O U R B E E M L É K É R E M KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA


INM-490 értékesítés


Igazgatási szünet 2024


Demens nappali ellátás indul Zircen


Segítő Kezek Zirc 1%

Kérem, támogassa adója 1%-val a Segítő Kezek Zirc Alapítványt , amely 25 éve segíti a céljaiban meghatározott, Zirc közigazgatási területén élő hátrányos helyzetű, mozgásában, látásában, pszichésen, értelmi képességeiben sérült, rászoruló embereket .

Ezt tettük az elmúlt évben is, 7 m Ft-ot meghaladó élelmiszer, 320 db Béres Csepp, 2.000 fő részére tisztítószer, 4.000 kg ruha és 85.000,-Ft segély kiosztásával.

Adószámunk: 18928516-1-19

„Segítő Kezek Zirc” Alapítvány

Kuratóriuma


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZÉRDEKŰ SÜRGŐSSÉGI FELADATOKAT ELLÁTÓK ELISMERÉSÉT CÉLZÓ KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS SPORTTEVÉKENYSÉG ELISMERÉSÉT CÉLZÓ KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA

KÖZLEMÉNY


Zirci Közös Önkormányzati Hivatal, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján értesítem az érintett ügyfeleket, hogy Hatóságom Kánfor Csaba E.V. kérelmező által, a 8420 Zirc, Békefi Antal utca 31. sz. (Zirc 667/44 hrsz.) alatt gépjármű javítása, karbantartása ipari tevékenység végzésére zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyú ügyben VP01-V/360-3/2023. számon döntést hozott.


A közzététel napja: 2023. szeptember 29.

A levétel napja: 2023. október 17.


Eljáró hatóság megnevezése: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság

Az ügy iktatási száma: VP01-V/360-3/2023

Az ügy tárgya: Zajkibocsátási határérték megállapítása (KC motorszervíz)

A kérelmező ügyfél neve: Kánfor Csaba E.V. székhelye: 8420 Zirc, Békefi Antal utca 31.


Az ügyben érintett helyrajzi számok: a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete: a Zirc 667/44 hrsz.-ú környezeti zajforrást magába foglaló beépített ingatlan és a Zirc 667/42, 667/43, 667/45, 667/65, 667/66, 667/67 és 667/68 hrsz-ú ingatlanok.


Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a döntés a hatóságomnál megtekinthető, valamint átvehető, és az ügyfelek az ügyiratba betekinthetnek a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán (8420 Zirc, Március 15. tér 1., fsz. 106. iroda) ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 -15.00 óra

péntek: 8.00 – 12.00 óra

Ügyintéző neve, elérhetősége: Kerner Gábor városüzemeltetési ügyintéző, fsz. 106. iroda

88/593-700/1630, 88/593-705, 06-30/868-6626


A közlemény teljes terjedelmében itt letölthető!

Viziné dr. Horváth Judit

jegyző


"Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata Megtekintés

Beszámolók az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról

Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2022. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2021. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2020. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2019. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2018. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2017. 05.01.-12-31. közötti közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2017. 01.01.-04-30. közötti közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2016. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2015. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2014. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2013. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2012. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2011. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés


ÚJ VÁRMEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM KÉSZÜL

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntött a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program megújításáról.

A tervező ismertette a készülő dokumentáció tematikáját, mely a Veszprém Vármegyei Önkormányzat honlapjának kezdőlapján (vpvarmegye.hu), Legfrissebb híreink között, az Új vármegyei környezetvédelmi program készül című cikkben tekinthető meg.

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Veszprém Vármegye Környezetvédelmi Programja 2023-2027 egyeztetési változatának a fent említett honlapon való közzététele 2023. szeptember hónap első felében várható.


Reprezentativitás hirdetmény


Előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés


VE/30/08279-5/2022. sz. közlemény módosítása


VE/30/08279-5/2022. közlemény


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - Zirc 0229/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan - Pintér János Zirc, Kardosrét


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - Zirc 0229/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan - Pintér László Zirc, Kardosrét


Hirdetény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - Zirc 0158/15, 068/2, 068/53 és 072/85 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan - Ott István ismeretlen


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 22. § alapján - a Zirc 0158/15, 068/2, 068/53 és 072/85 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan - OTT KATALIN


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - ZIRC 0148/14, 038/68 és a 072/17 hrsz-ú ingatlanok - Gansperger Sándor ismeretlen


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - ZIRC 0158/15, 068/2, 068/53, 072/85 hrsz-ú ingatlanok - Árki Árpád ismeretlen

Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - ZIRC 0193/2, 068/79, 068/9, 072/14 hrsz-ú ingatlanok - Bujtás György USA

Hirdetmény a Zirc 0158/5, 0158/15, 068/2, 068/53, 068/85 hrsz-ú földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése tárgyában (Árki Árpád)


VP01-F-30-15-2021 Zirc TRE felülvizsgálata - ÖSSZEFOGLALÓ

Az elfogadott helyi építési szabályzat hatálybalépésének napja: 2021. augusztus 8.
Az elfogadott településrendezési eszközök a https://zirc.hu/telepulesfejlesztes linken érhetők el.


VP01-PM-12-2-2021 Tájékoztatás TKR módosítás

22_2020. (XII.22.) ÖT rendelet


KÖZHÍRRÉ TÉTEL

A Nemzet Földügyi Központ Zirci Erdőtervezési Körzet Erdőtervére vonatkozó

NFK-42594/080/2020. számú határozatának közléséről

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 33. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közzéteszem, hogy

a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya meghozta

a Zirci Erdőtervezési Körzet erdőtervére vonatkozó határozatát.

A határozat és melléklete a Nemzeti Földügyi Központ honlapján elérhető az alábbi linken:

http://www.nfk.gov.hu/Zirci_erdotervezesi_korzet_news_509

A Zirci erdőtervezési körzetet alkotó helységek jegyzéke a 61/2017.(XII.21.) FM rendelet 5. számú melléklete alapján:

2.10.1. Borzavár (8518)
2.10.2. Eplény (8767)
2.10.3. Hajmáskér (8507)
2.10.4. Lókút (8514)
2.10.5. Márkó (8515)
2.10.6. Nagyesztergár (8519)
2.10.7. Pénzesgyőr (8520)
2.10.8. Porva (8521)
2.10.9. Veszprém (8517)
2.10.10. Veszprém Gyulafirátót (8511)
2.10.11. Veszprém Kádárta (8513)
2.10.12. Zirc (8522)

A határozat és melléklete letölthető itt!

Zirc, 2021. január 20.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző