A bakony fővárosa

Hirdetmények

J A V A S L A T T É T E L I F E L H Í V Á S „Z I R C V Á R O S D Í S Z P O L G Á R A” CÍM ÉS P R O U R B E E M L É K É R E M KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRAJAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZÉRDEKŰ SÜRGŐSSÉGI FELADATOKAT ELLÁTÓK ELISMERÉSÉT CÉLZÓ KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA


Segítő Kezek Zirc Alapítvány 1%

Kérem, támogassa adója 1%-val a Segítő Kezek Zirc Alapítványt, amely 24 éve segíti a céljaiban meghatározott, Zirc közigazgatási területén élő hátrányos helyzetű, mozgásában, látásában, pszichésen, értelmi képességeiben sérült, rászoruló embereket .

Ezt tettük az elmúlt évben is, 3.150 kg élelmiszer, 320 db Béres Csepp, 160 kg burgonya, 1802 fő részére tisztítószer és 3.000 kg ruha osztásával.

Adószámunk: 18928516-1-19

„Segítő Kezek Zirc” Alapítvány

Kuratóriuma
JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS SPORTTEVÉKENYSÉG ELISMERÉSÉT CÉLZÓ KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA


Reprezentativitás hirdetmény
Előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés


Karácsonyi adomány a HENKEL Magyarország KFT jóvoltából
VE/30/08279-5/2022. sz. közlemény módosítása


VE/30/08279-5/2022. közlemény
Veszprém megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom

Az elmúlt időszak csapadékos időjárásának köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély a hazai erdő- és mezőgazdasági területek jelentős részén.

2022. szeptember 20-tól a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyék kivételével – mindenhol feloldotta a tűzgyújtási tilalmat.

Erdőterületen tüzet rakni a tűzgyújtási tilalom visszavonása után is csak a kijelölt és kiépített tűzrakóhelyen szabad, szélcsendes időszakban úgy, hogy az a környezetre veszélyt ne jelentsen. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig gondoskodni kell annak biztonságos eloltásáról. Fokozott figyelemmel kell eljárni az erdőn kívüli, illetve a lakott területeken is, mert a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet. A tűz őrzéséről és annak eloltásáról a tűzvédelmi szabályok betartásáról a tűz gyújtója minden esetben köteles gondoskodni.

FIGYELEM! A levegő tisztaságának védelme és az emberi egészség megóvása érdekében Zirc város közigazgatási területén egész évben tilos az avar- és zöldhulladék szabadtéri égetése!

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - Zirc 0229/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan - Pintér János Zirc, Kardosrét


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - Zirc 0229/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan - Pintér László Zirc, Kardosrét


Hirdetény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - Zirc 0158/15, 068/2, 068/53 és 072/85 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan - Ott István ismeretlen


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 22. § alapján - a Zirc 0158/15, 068/2, 068/53 és 072/85 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan - OTT KATALIN


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - ZIRC 0148/14, 038/68 és a 072/17 hrsz-ú ingatlanok - Gansperger Sándor ismeretlen


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - ZIRC 0158/15, 068/2, 068/53, 072/85 hrsz-ú ingatlanok - Árki Árpád ismeretlen

Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - ZIRC 0193/2, 068/79, 068/9, 072/14 hrsz-ú ingatlanok - Bujtás György USA

Hirdetmény a Zirc 0158/5, 0158/15, 068/2, 068/53, 068/85 hrsz-ú földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése tárgyában (Árki Árpád)


VP01-F-30-15-2021 Zirc TRE felülvizsgálata - ÖSSZEFOGLALÓ

Az elfogadott helyi építési szabályzat hatálybalépésének napja: 2021. augusztus 8.
Az elfogadott településrendezési eszközök a https://zirc.hu/telepulesfejlesztes linken érhetők el.


VP01-PM-12-2-2021 Tájékoztatás TKR módosítás

22_2020. (XII.22.) ÖT rendelet


KÖZHÍRRÉ TÉTEL

A Nemzet Földügyi Központ Zirci Erdőtervezési Körzet Erdőtervére vonatkozó

NFK-42594/080/2020. számú határozatának közléséről

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 33. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közzéteszem, hogy

a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya meghozta

a Zirci Erdőtervezési Körzet erdőtervére vonatkozó határozatát.

A határozat és melléklete a Nemzeti Földügyi Központ honlapján elérhető az alábbi linken:

http://www.nfk.gov.hu/Zirci_erdotervezesi_korzet_news_509

A Zirci erdőtervezési körzetet alkotó helységek jegyzéke a 61/2017.(XII.21.) FM rendelet 5. számú melléklete alapján:

2.10.1. Borzavár (8518)
2.10.2. Eplény (8767)
2.10.3. Hajmáskér (8507)
2.10.4. Lókút (8514)
2.10.5. Márkó (8515)
2.10.6. Nagyesztergár (8519)
2.10.7. Pénzesgyőr (8520)
2.10.8. Porva (8521)
2.10.9. Veszprém (8517)
2.10.10. Veszprém Gyulafirátót (8511)
2.10.11. Veszprém Kádárta (8513)
2.10.12. Zirc (8522)

A határozat és melléklete letölthető itt!

Zirc, 2021. január 20.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző