A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Hirdetmények

Térségi Foglalkoztatási Fórum - Zirc


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI „ZIRC VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT” KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


TÁJÉKOZTATÁS

IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL


TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


a 350/2023.(X.18.) határozatával

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

232. § (3) bekezdése alapján –


2023. DECEMBER 27. NAPJÁTÓL 2023. DECEMBER 29. NAPJÁIG

IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL

a ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN.


AZ IGAZGATÁSI SZÜNET ALATT

AZ ÜGYINTÉZÉS SZÜNETEL,

A VÁROSHÁZA ÉPÜLETE ZÁRVA TART.


Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Viziné dr. Horváth Judit

jegyző


KÖZLEMÉNY


Zirci Közös Önkormányzati Hivatal, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján értesítem az érintett ügyfeleket, hogy Hatóságom Kánfor Csaba E.V. kérelmező által, a 8420 Zirc, Békefi Antal utca 31. sz. (Zirc 667/44 hrsz.) alatt gépjármű javítása, karbantartása ipari tevékenység végzésére zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyú ügyben VP01-V/360-3/2023. számon döntést hozott.


A közzététel napja: 2023. szeptember 29.

A levétel napja: 2023. október 17.


Eljáró hatóság megnevezése: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság

Az ügy iktatási száma: VP01-V/360-3/2023

Az ügy tárgya: Zajkibocsátási határérték megállapítása (KC motorszervíz)

A kérelmező ügyfél neve: Kánfor Csaba E.V. székhelye: 8420 Zirc, Békefi Antal utca 31.


Az ügyben érintett helyrajzi számok: a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete: a Zirc 667/44 hrsz.-ú környezeti zajforrást magába foglaló beépített ingatlan és a Zirc 667/42, 667/43, 667/45, 667/65, 667/66, 667/67 és 667/68 hrsz-ú ingatlanok.


Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a döntés a hatóságomnál megtekinthető, valamint átvehető, és az ügyfelek az ügyiratba betekinthetnek a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán (8420 Zirc, Március 15. tér 1., fsz. 106. iroda) ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 -15.00 óra

péntek: 8.00 – 12.00 óra

Ügyintéző neve, elérhetősége: Kerner Gábor városüzemeltetési ügyintéző, fsz. 106. iroda

88/593-700/1630, 88/593-705, 06-30/868-6626


A közlemény teljes terjedelmében itt letölthető!

Viziné dr. Horváth Judit

jegyző


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS A VÁLLALKOZÁSOK ELISMERÉSÉT CÉLZÓ KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


J A V A S L A T T É T E L I F E L H Í V Á S „Z I R C V Á R O S E L I S M E R Ő O K L E V E L E” ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


"Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata Megtekintés

Beszámolók az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról

Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2022. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2021. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2020. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2019. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2018. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2017. 05.01.-12-31. közötti közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2017. 01.01.-04-30. közötti közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2016. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2015. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2014. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2013. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2012. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2011. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés


KÖZZÉTÉTEL

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (székhely: 8420 Veszprém, József A. u. 36., a továbbiakban: Környezetvédelmi hatóság) – az Építési és Közlekedési Minisztérium részére a 2023. július 14. napján meghatalmazott útján benyújtott kérelem és a mellékelt 400071 tervszámú környezeti hatástanulmány, valamint az eljárásban keletkezett iratok alapján a 82. sz. főút, Zirc elkerülő szakaszának megvalósítására a határozatának rendelkező részében előírt kötelezettségek betartása mellett környezetvédelmi engedélyt adott.

A Környezetvédelmi hatóság VE/30/07370-54/2023 ügyiratszámú határozata 2023. szeptember 19. napjától 2023. október 19. napjáig a helyben szokásos módon megtekinthető módon a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) földszinti hirdetőtábláján, valamint a www.zirc.hu honlapon „Közlemények, hirdetmények” – „Hirdetmények” alcím alatt.

Letöltés: Határozat

Zirc, 2023. szeptember 19.

Viziné Dr. Horváth Judit jegyző
nevében és megbízásából

Bereczkiné Papp Krisztina
aljegyzősdgfa


Vágányzári hirdetmény 2023.09.09-09-10. 11-es vonal


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI ZIRC SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA


KÖZMEGHALLGATÁS A 82. SZÁMÚ FŐÚT,
ZIRC ELKERÜLŐ SZAKASZÁVAL KAPCSOLATBAN

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából az UNITEF'83 Zrt. által benyújtott kérelem és az ahhoz mellékelt, a 82. sz. főút, Zirc elkerülő szakaszára vonatkozóan elkészített környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján VE/30/07370/2023. ügyiratszámon indult közigazgatási hatósági eljárásban közmeghallgatás tartását rendelte el.

A közmeghallgatás helye, időpontja:

· Zirc Városháza emeleti tanácsterme (8420 Zirc, Március 15. tér 1.)

· 2023. augusztus 28. (hétfő) 14:00 óra.

Az esetleges észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalhoz, vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat – Zirc Város – jegyzőjéhez lehet benyújtani (8420 Zirc, Március 15. tér 1.).

Az elektronikus úton közzétett dokumentumok elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-d...


Közzététel

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 2/876-12/2023 ügyiratszámú határozatával rendezvénytartási engedély adott ki Zirc Városi Önkormányzat szervező részére a ZIRCikON elnevezésű zenés, táncos rendezvényre vonatkozóan. A rendezvény helyszíne és időpontja a mellékelt határozatban található.


KÖZLEMÉNY

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából az UNITEF’ 83 Zrt. meghatalmazott által benyújtott kérelem alapján indult „82. sz. főút, Zirc elkerülő szakaszára” elkészített és benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján indult környezeti hatásvizsgálat tárgyában eljárást indított ( Közlemény) és KÖZMEGHALLGATÁST TART.

A közmeghallgatás helyszíne és időpontja: Városház (8420 Zirc, Március 15. tér 1. emeleti tanácsterem

Időpontja: 2023. augusztus 28. (hétfő) 14.00 óra

Az elektronikus dokumentáció elérhető: https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-d...


ÚJ VÁRMEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM KÉSZÜL

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntött a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program megújításáról.

A tervező ismertette a készülő dokumentáció tematikáját, mely a Veszprém Vármegyei Önkormányzat honlapjának kezdőlapján (vpvarmegye.hu), Legfrissebb híreink között, az Új vármegyei környezetvédelmi program készül című cikkben tekinthető meg.

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Veszprém Vármegye Környezetvédelmi Programja 2023-2027 egyeztetési változatának a fent említett honlapon való közzététele 2023. szeptember hónap első felében várható.


Reprezentativitás hirdetmény


Előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés


VE/30/08279-5/2022. sz. közlemény módosítása


VE/30/08279-5/2022. közlemény


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - Zirc 0229/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan - Pintér János Zirc, Kardosrét


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - Zirc 0229/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan - Pintér László Zirc, Kardosrét


Hirdetény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - Zirc 0158/15, 068/2, 068/53 és 072/85 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan - Ott István ismeretlen


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 22. § alapján - a Zirc 0158/15, 068/2, 068/53 és 072/85 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan - OTT KATALIN


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - ZIRC 0148/14, 038/68 és a 072/17 hrsz-ú ingatlanok - Gansperger Sándor ismeretlen


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - ZIRC 0158/15, 068/2, 068/53, 072/85 hrsz-ú ingatlanok - Árki Árpád ismeretlen

Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - ZIRC 0193/2, 068/79, 068/9, 072/14 hrsz-ú ingatlanok - Bujtás György USA

Hirdetmény a Zirc 0158/5, 0158/15, 068/2, 068/53, 068/85 hrsz-ú földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése tárgyában (Árki Árpád)


VP01-F-30-15-2021 Zirc TRE felülvizsgálata - ÖSSZEFOGLALÓ

Az elfogadott helyi építési szabályzat hatálybalépésének napja: 2021. augusztus 8.
Az elfogadott településrendezési eszközök a https://zirc.hu/telepulesfejlesztes linken érhetők el.


VP01-PM-12-2-2021 Tájékoztatás TKR módosítás

22_2020. (XII.22.) ÖT rendelet


KÖZHÍRRÉ TÉTEL

A Nemzet Földügyi Központ Zirci Erdőtervezési Körzet Erdőtervére vonatkozó

NFK-42594/080/2020. számú határozatának közléséről

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 33. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közzéteszem, hogy

a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya meghozta

a Zirci Erdőtervezési Körzet erdőtervére vonatkozó határozatát.

A határozat és melléklete a Nemzeti Földügyi Központ honlapján elérhető az alábbi linken:

http://www.nfk.gov.hu/Zirci_erdotervezesi_korzet_news_509

A Zirci erdőtervezési körzetet alkotó helységek jegyzéke a 61/2017.(XII.21.) FM rendelet 5. számú melléklete alapján:

2.10.1. Borzavár (8518)
2.10.2. Eplény (8767)
2.10.3. Hajmáskér (8507)
2.10.4. Lókút (8514)
2.10.5. Márkó (8515)
2.10.6. Nagyesztergár (8519)
2.10.7. Pénzesgyőr (8520)
2.10.8. Porva (8521)
2.10.9. Veszprém (8517)
2.10.10. Veszprém Gyulafirátót (8511)
2.10.11. Veszprém Kádárta (8513)
2.10.12. Zirc (8522)

A határozat és melléklete letölthető itt!

Zirc, 2021. január 20.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző