A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A zirci polgárok vagyonbiztonságát segíti elő


A 2018-as évben végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként a „Zirc Város Rendőre” kitüntetést vehette át Szelthoffer Ramóna rendőr törzsőrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának segédelőadója Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének májusi rendes ülésén.


A Zirci Rendőrőrs parancsnokának javaslatára az Emberi Kapcsolatok Bizottsága döntött a kitüntetés odaítéléséről. Az elismerésben részesülő személy méltatását Ottó Péter polgármester ismertette.


Szelthoffer Ramóna eddigi életútja méltán bizonyította a közrendvédelmi szakterülethez való hűségét, ragaszkodását. A Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Szabálysértési Előkészítő Csoportjának segédelőadójaként a rendőrőrsön teljesíti szolgálatát.


A Zirci Rendőrőrs nagy hangsúlyt fektet a kisebb értékű vagyon elleni – így a lopás esetekre is – cselekmények megelőzésére, felderítésére. Ezen cselekmények a bűncselekmény értékhatárát ugyan nem érik el, de a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan tudják befolyásolni.

Ebben végez élenjáró tevékenységet Szelthoffer Ramóna és ezzel a zirci polgárok vagyonbiztonságát segíti elő. Elévülhetetlen érdemeket szerzett több helyi és a rendőrőrs illetékességi területén történt szabálysértés felderítésében.

Szelthoffer Ramóna rendőr törzsőrmester a „Zirc Város Rendőre” elismerő oklevéllel a Városházán


A rendőrkapitányságon dolgozó kollégáinak is hatalmas segítséget nyújtott az előkészítő eljárások lefolytatásában. Több olyan eljárást folytatott, amelyek a későbbiekben az ország több pontját érintő bűnügyek lettek. Jelzései, információi a bűnügyi csoport munkáját nagyban segítették. A Zirci Rendőrőrs bűnügyi csoportjával közösen dolgozik a felderítések javítása és eredményessé tétele érdekében. Munkához való hozzáállásával, eredmény-centrikusságával személyes példát mutat a rendőrőrs állománya részére.


Tevékenysége során tanúbizonyságot tett szakmai felkészültségéről, hivatástudatáról. Kollégái bátran fordulnak hozzá tanácsért, segítségért. Az állományt havi eligazítások keretében folyamatosan képezi, oktatja, részükre a szükséges iránymutatást minden esetben megadja. Segíti a közös gondolkodás és eredmények elérését. Az ügyiratok feldolgozása mellett a közterületi szolgálatokban, az ügyfélfogadásban, az ügyfelek részére történő segítségnyújtásban is jelentős szerepet vállal. A nyílt napok, a bemutatók aktív tagja.


A kiválóan képzett, nagyfokú hivatástudattal rendelkező törzsőrmester szakmai felkészültségével, több éves gyakorlati ismereteivel aktívan járul hozzá Zirc város közrendjének védelméhez.

A kitüntetést Ottó Péter polgármester és Varga Zita, a kitüntetés odaítéléséről döntő Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke adta át Szelthoffer Ramóna törzsőrmester részére.


Szelthoffer Ramóna a képviselő-testület előtt. Ottó Péter polgármester ismerteti a méltatását, balról Varga Zita bizottsági elnök


Kelemen Gábor