A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Zircen is megemlékezést tartottak a nemzeti gyásznapon


November 4-én az esti szentmisét követően az Apátság udvarában gyülekeztek azok, akik egy-egy mécsessel kezükben az 56’-os emlékkőhöz vezető séta után fejet hajtottak az 1956-os hősök és mártírok előtt.Nemzeti himnuszunk eléneklése után az emlékezőket Csaba Lilla, az ünnepséget szervező intézmény, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB munkatársa köszöntötte.


A megemlékezés jegyében Holecz Tibor, középiskolai tanár osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Visszaemlékezésében a történelmi eseményeket idézte fel:


„1956. november 4-én indult a kivívott szabadság megsemmisítésére a szovjet támadás, amelyben 75 ezer katona vett részt. A támadás részben váratlanul érte az országot. November 4-ig jelentős eredmények születtek, emiatt sokan bíztak benne, hogy győzhet a forradalom. Nagy Imre miniszterelnök nemzeti demokratikus mozgalomnak minősítette az eseményeket és bejelentette, hogy hazánk kilép a Varsói Szerződésből. Létrejött a többpártrendszer, sajtószabadság; többpárti, koalíciós kormány alakult Nagy Imre vezetésével. A miniszterelnök rendeletben oszlatta fel az ÁVH-t.”


Holecz Tibor hangsúlyozta, a forradalom idején a nemzeti összefogás csodálatos példája valósult meg. A vidék élelmiszerrel segítette a harcoló Budapestet, a zirci járásból is indultak teherautók. Alakult harci csoport is, ők tartóztatták le a bakonybéli, üdülőnek álcázott ÁVH-s központ személyzetét. November 4-e után a Bakonyba húzódtak, csak december elejére tudták őket felszámolni. Zircen is alakult Nemzeti Bizottság. A hírhedt rendőrkapitány Veszprémbe menekült. 1956. december 7-14. között Dudaron általános sztrájk volt a Munkástanácsok vezetőinek letartóztatása miatt. 1957. január 11-12-én több mint 500 bányász és helyi lakos tüntetett, csak a Veszprémből érkező rendőri erősítés miatt oszlott fel a tömeg. A forradalomban való részvételéért a legsúlyosabb büntetést Boldizsár Gábor zirci bányász kapta – sorolta a helyi vonatkozású eseményeket a szónok.Beszélt arról is, hogy a forradalom után súlyos megtorlás következett. Kétszer annyi embert végeztek ki, mint Haynau 1849-ben. Több, mint 16 ezret bebörtönöztek, 26 ezret internáltak. Kivégezték többek között Nagy Imrét, Maléter Pált, Szilágyi Józsefet, Pallavicini (Pálinkás Antal) őrnagyot, Mansfeld Pétert. Az 1956-os forradalom hozzájárult a sztálinista diktatúrák meggyengítéséhez és a későbbi, 1968-as és a szinte folytonos lengyelországi lázadásokkal együtt a kommunista diktatúrák bukásához – zárta gondolatait Holecz Tibor.


Az emlékező beszédet követően Imrefi Mór plébános atya és Vecsey Katalin református lelkész mondtak áldást és osztották meg gondolataikat, ezt követően az emlékezők elhelyezték mécseseiket az 56-os emlékkő lábánál. Az esemény zárásaként közösen elénekelték a Szózatot.Szöveg: Csaba Lilla

Fotók: Bieberné Réz Ágnes, Stúdió KB