A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A „Zirc Város Kultúrájáért”, a „Zirc Város Elismerő Oklevele” és „Az Év Zirci Vállalkozója” önkormányzati kitüntetésben részesülők bemutatása


Ünnepélyes keretek között, de a járványhelyzet miatt szűk körben került sor a Zirc Városi Önkormányzat által adományozott „Zirc Város Kultúrájáért”, „Zirc Város Elismerő Oklevele” és „Az Év Zirci Vállalkozója” kitüntetések átadására a Városházán. Az átadóeseményről a tudósítás ITT olvasható. Alább a kitüntetésben részesülők méltatása következik.


„Zirc Város Kultúrájáért”


A „Zirc Város Közszolgálatáért” szakmai kitüntetést a szakterületükön kimagasló teljesítményt nyújtó személyek részére ítélheti oda az Emberi Kapcsolatok Bizottság.


A „Zirc Város Közszolgálatáért”, ezen belül a „Zirc Város Kultúrájáért” kitüntetést az idei évben Müllerné Wenczel Rita vehette át.

Müllerné Wenczel Rita évtizedek óta aktív szereplője Zirc város kulturális életének, kezdeményezője civil együttműködéseknek, tevékeny részese városi intézmények hagyományőrző programjainak. Munkásságát elsősorban civil szervezetek elkötelezett tagjaként, de magánemberként is kiemelkedő színvonalon, példaértékű önzetlenséggel, kreativitással és óriási teherbíró képességgel végzi.

Müllerné Wenczel Rita a „Zirc Város Kultúrájáért” kitüntetéssel


Egyik alapító és vezetőségi tagja a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesületnek és aktív tagja az Erdélyi Baráti Kör Egyesületnek, meghatározó szerepe van a testvértelepülési kapcsolatok ápolásában és az egyesületek helyi programjainak megvalósításában, legyen szó művészettörténeti előadásról, irodalmi és történelmi megemlékezésekről, kiállításokról, ünnepekről, vagy a Reguly Antal kultuszát ápoló rendezvényekről.

Különböző helyi és országos környezetvédő, szépítő akciók aktív résztvevője.

Folyamatosan közreműködik a Barátság Park gondozásában és a túraút-festésekben is mindig lehet számítani az önkéntes munkájára.

A kezdettől egyik legnépszerűbb színésze, kreatív díszlet- és kellékmestere a Bakony Hangja Színjátszó Csoportnak. Állandó segítője a zirci közművelődési intézmények rendezvényeinek.

A 2019. évi Szabadságkoncert című program keretében megvalósított „Évszázadok kincsei Zircen” című kiállításhoz a saját, felbecsülhetetlen értékű néprajzi gyűjteményét bocsátotta rendelkezésre.

Szívvel-lélekkel elkötelezett, mondhatni, „hivatásos önkéntese” a magyar kultúrának, értékeink minden formájában való ápolása, megőrzése és továbbörökítése terén.

"Zirc Város Elismerő Oklevele”


Zirc Város Elismerő Oklevele adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik, vagy amelyek a város közösségi élete terén kiemelkedően hasznos munkát végeznek, a város értékeit növelték. A kitüntetést olyan személyek és közösségek kaphatják meg, akik a hétköznapi életben, saját munkájukban, az emberekhez való viszonyukban példamutatóak.


„Zirc Város Elismerő Oklevele” kitüntetést vehetett át Kovács Krisztián.

Az elmúlt évben egy új sportlétesítménnyel gazdagadott városunk: pumpapálya létesült a kerékpárosok, kiskerekű járművel közlekedők nagy-nagy örömére.

A pálya egyik megálmodója és a megvalósítás motorja Kovács Krisztián volt. Kezdeményezte a terület biztosítását, intézte a tervezést, folyamatosan felügyelte, koordinálta a kivitelezési munkákat. Támogatókat keresett, akik anyagi és nem anyagi javakkal, s nagyon sok közösségi munkával járultak hozzá a pályaépítéshez. Összességében elmondható, hogy oszlopos tagja annak a civil összefogásnak, melynek jóvoltából egy újabb, maradandó érték jött létre Zircen, az Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület és az önkormányzat közreműködésével, az „Aktív Magyarországért” felelős kormánybiztos több mint tíz millió forintos pályázati támogatásával.

Kovács Krisztián a „Zirc Város Elismerő Oklevele” kitüntetéssel


Egy „újszülött gyermeket” nevelni is kell, s ennek a megálmodói maradéktalanul eleget is tesznek: gondoskodnak a pumpapályáról, annak folyamatosan épülő és szépülő környezetéről.

Kovács Krisztián – partnerei segítségével – olyan közösségi helyet hozott létre a város fiataljainak, ahol korosztálytól függetlenül, szabadon és biztonságban élvezhetik, gyakorolhatják a gyerekek, de még a felnőttek is a kor egyik legfelkapottabb sportját, a rollerezést, gördeszkázást és a biciklizést egyaránt.

A pálya folyamatosan használatban van, a környező településekről is behozzák a szülők a gyermekeiket, de gyakran érkeznek sokkal távolabbról is a pályát kipróbálni kívánó sportbarátok.

A mozgás, a szabadidő hasznos eltöltése mellett a közösségépítésre is módot ad a pumptrack.

„Zirc Város Elismerő Oklevele” kitüntetést vehetett át Mánya János.

Mánya János fafaragó Kalotaszeg fővárosában, Bánffyhunyadon nőtt fel, 1990 óta Zircen él a családjával. Munkáiban benne van a tudása, a lelke, az erdélyi gyökere, a megrendelő iránti szeretete, tisztelete.

Mánya János a „Zirc Város Elismerő Oklevele” kitüntetéssel


Bő negyven éve folyamatosan készít különböző használati tárgyakat, minden alkotását a Kalotaszegre jellemző rovásfaragással és motívummal díszíti, ezzel is igyekszik a tájegység népi motívumait megismertetni, és az érdeklődőknek továbbadni.

A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület tagjaként a megye szinte minden városában kiállításokon és vásárokon mutatja be fafaragással készített remekeit. Többször tartott bemutatót a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban és állandó vendége a Bakonyi Betyárnapok múzeumi kézműves sátrának is. Mindig sokan gyűlnek köré, tanítja a felnőtteket, a gyermekeket, fogja a kicsik apró kezeit, irányítja tétova mozdulataikat.

Szép szakmai sikereket ért el munkájával, alkotásaival.

Az Erdélyi Baráti Kör Egyesület a tavalyi évben két emlékpadot állított fel a Barátság Parkban, mellyel két erdővidéki barátjuk emléke előtt tisztelegnek. Az erdélyi születésű fafaragót kérték fel, hogy motívumai sugározzák a rajtuk megpihenők felé a barátság, az együvé tartozás érzését, a közös értékek megőrzésének fontosságát. Önzetlenül, anyagi térítés nélkül segítette a közösség tervének megvalósítását.

Mánya János fafaragó művészete és a néphagyományok élő továbbörökítése terén végzett több mint négy évtizedes alkotómunkássága önmagában is elismerésre méltó értéket adott Zirc városának, hozzájárult annak ismertségéhez.

„Zirc Város Elismerő Oklevele” kitüntetést vehetett át a Pillerpék Kft.

A Pillerpék Kft. családi vállalkozás, amely 2009-től működik a jelenlegi társasági formában. A testvérpár, Piller Róbert és Piller Gábor családi hagyományt folytat, hiszen édesapjuk, Piller András is ebben a szakmában tevékenykedett, a Mesterpék Kft-t vezette.

Piller Róbert a társaság képviseletében a „Zirc Város Elismerő Oklevele” kitüntetéssel


Fő tevékenységi körük a pékáru előállítása saját pékségben és a termékeik árusítása két saját boltban, valamint kiszállítás a környék településeire.

Folyamatosan fejlődnek, korszerűsítik a technológiájukat, hogy az élesedő piaci helyzetben helyt tudjanak állni. A bakonyi emberek körében is nagyon kedvelt az országosan egyedülálló termékük, a burgonyás kenyér, melynek sajátossága, hogy nem burgonyapehelyből, hanem főtt burgonyából készítik. De legyen szó bármely más péksüteményről, mindenben a kiváló minőségre és a frissességre törekszenek.

Nem véletlenül nyerték el a Tisztességes Vállalkozás Tanúsítványt, melyet az alapján lehet kiérdemelni, hogy a fogyasztók véleménye szerint az adott vállalkozás mennyire megbízható és milyen minőségben szolgáltat.

Szinte nincs a városnak olyan eseménye, rendezvénye, amelyet ne támogattak volna. Az államalapítás városi ünnepségére az életet jelképező új kenyér is minden évben a Pillerpék Kft. kemencéjében jön a világra.

A vállalkozás a város közösségi élete terén önzetlen támogatónak minősül, tevékenységében, az emberekhez való viszonyában példamutató.

„Zirc Város Elismerő Oklevele” kitüntetést vehetett át Primász József.

„Meg lehet élni ebből a szakmából, de milliomos nem leszel. Lelkiismeret, becsület, szakma- és emberszeretet kell hozzá” – mestere így indította útjára a pályája elején álló tanítványt, aki ezen emberi értékek mentén szolgálja a közt már csaknem ötven éve.

Primász József a „Zirc Város Elismerő Oklevele” kitüntetéssel


Primász József kéményseprő munkaviszonya 1973. szeptember 12-én kezdődött. Hűségesen kitartott a választott szakmája mellett, csak a munkáltatói változtak az idők során.

A szakma csínját-bínját el lehet sajátítani, de az emberszeretetet nem, ez egy belülről fakadó tulajdonsága. Örömét leli abban, ha másoknak segítséget nyújthat. Számára a kisgyerekek és az idősek az elsők. Sose mondott nemet, amikor hívták. Munkájából kifolyólag is nagyon jól tudja, hogy milyen érzés, ha valaki fázik, előfordult, hogy Szent Este vitt melegséget egy kihűlt családi házba.

„Ahány ház, annyi szokás” – a korszerűsödő technológiák, a különböző fűtési módszerek, a törvényi változások szinte élethosszig tartó tanulásra késztetik a mindennapos fizikai munka mellett a kéményseprőket.

Az emberek idejéhez való rugalmasságot, türelmet is megkövetel a kéményseprői hivatás, hiszen nem mindig nyílik ki elsőre az ajtó az előzetes értesítés ellenére.

Nemcsak a tapasztalata, tudása, hanem a személyisége miatt is bizalommal fordulnak hozzá, ha információra, tanácsra van szükség. Egyfajta kölcsönös szeretet alakult ki a polgárok és a problémájuk megoldására siető, lelkiismeretes, hozzáértő, nem utolsósorban hallatlanul barátságos zirci kéményseprő között.


„Az Év Zirci Vállalkozója”


„Az Év Zirci Vállalkozója” díjat a tavalyi évben alapította meg az önkormányzat. A képviselő-testület – a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság előkészítése mellett – évente legfeljebb egy az „Év Zirci Vállalkozója” címet adományozhat azon egyéni vagy társas vállalkozás tulajdonosának, tulajdonosainak, akik magas minőségű munkát végeznek, sikeres tevékenységükkel nagymértékben hozzájárulnak a város gazdasági erejének és Zirc város ismertségének növeléséhez, szponzorációval vagy egyéb vállalással segítik a város közösségi életének a fejlődését.


Az „Év Zirci Vállalkozója” díjat elsőként Horváth István, a Vezir Hús Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója vehette át.

Horváth Istvánt már 1976-tól Zirchez köti a munkahelye: a Zirc és Vidéke ÁFÉSZ-nél dolgozott 1995-ig, amikor is meghatározó szerepet vállalt a Vezir-Hús Coop Kft. alapításában, létrejötte óta ügyvezető igazgatóként, majd tulajdonosként vezeti a céget.

Horváth István „Az Év Zirci Vállalkozója” kitüntetéssel


Folyamatos szakmai fejlődés, innováció, kemény, kitartó, a minőséghez mindig ragaszkodó munka és a biztos családi háttér is kellett ahhoz, hogy mára hazai és nemzetközi szinten ismert és elismert, rangos cégként tartják számon a zirci húsüzemet.

A húsipar terén hagyományokkal nem rendelkező kisvárosban gyakorlatilag a nulláról induló vállalkozás fő profilja a húsfeldolgozás, húsipari termékek gyártása, nagy- és kiskereskedelmi forgalmazása.

Széles kínálattal rendelkeznek, ragaszkodnak a sajátos bakonyi receptek ízvilágához, vannak olyan termékek, melyeket Magyarországon az elsők között kezdtek előállítani.

Évi négyszáz tonna készterméket gyártanak, és a sikereik is azt mutatják, hogy jól ötvözik a hagyományos termékgyártást a mai modern csúcstechnológiával. Fontos számukra a jövő generációinak a támogatása, ezért az utánpótlásképzésben is aktívan részt vesznek.

Termékeik jelen vannak a nagy fesztiválok standjain és a hazai piacon történő részvétel mellett távoli országokban is kóstolják a Zircen készülő finomságokat.

Horváth István támogatóként áll minden nemes ügy mellé. Sugárzik belőle a cége iránti szeretet, a munka és az emberek tisztelete, egyenes, őszinte ember, akinél a szó és a tett mindig összhangban van, igazi lokálpatriótaként kötődik a szülőföldjéhez.


Fotók: Boross László:

Összeállította: Kelemen Gábor