A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Zirc támogatja az orvosi ügyelet finanszírozását


A központi orvosi ügyelettel kapcsolatos döntést is hozott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülésén.


A napirendek között szerepelt a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos előterjesztés. A háziorvosok korábban azzal keresték meg az ügyeletet intézményi keretek között ellátó Zirci Járás Önkormányzati Társulást, hogy javaslatot tegyenek külső szolgáltató bevonására. Javaslatukat azzal indokolták, hogy a feladatellátásban történő részvétel aránytalan terhet jelent a számukra, mivel azt egészségügyi, életkori okokból kifolyólag többen nem, illetve egyre nehezebben tudják vállalni. Ebből az okból közbeszerzési eljárás került kiírásra.

A beérkezett ajánlat figyelembevételével szükséges a tagönkormányzatoknak a feladatellátás lakosságszám-arányos finanszírozásáról, annak az egyes településekre jutó összegének vállalásáról döntést hozni.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az eljárás eredményessé nyilvánítását, és vállalja a feladatellátáshoz szükséges finanszírozás biztosítását, annak összegét a következő évek költségvetési rendeleteibe beépíti.

Támogató döntést hozott a zirci képviselő-testület a központi orvosi ügyelet finanszírozása tárgyában


A bölcsődei ellátás szolgáltatási önköltségének meghatározásáról és a gyermekétkeztetéshez alkalmazható nyersanyagnorma megállapításáról is döntés született, valamint rendeletet alkotott a képviselő-testület a gyermekétkeztetés júliustól alkalmazandó intézményi térítési díjairól.


A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítására is sor került. Ennek főösszege 5 437 399 forinttal került növelésre, így az 263 244 024 forintban rögzült.


Az Alkotmány utcai sportpálya előtti rendezvénytér elektromos áramellátásának kiépítésére beérkezett ajánlatok elbírálása és a kivitelező kiválasztása is megtörtént.


A képviselő-testület támogatta a Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoportjának kérelmét és a képviselői alapból százezer forintot biztosít a részükre a IX. Balatoni Csillagösvény Missziós körút zirci programjának megvalósításához.


Kelemen Gábor