A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Visszatért az élet az iskolákba – az óvintézkedések előírásával indult újra a tantermi oktatás Zircen is


Ettől a tanévtől visszatérhetett a régi rend az oktatási intézményekbe. A március idusán elnémuló csengő újra megszólalt, a diákok elfoglalhatták az iskolapadot. A zirci iskolák igazgatóit többek között a tantermi oktatásra történő visszaállásról, az életbe léptetett óvintézkedésekről és ezek betartásának eddigi tapasztalatairól kérdeztük.– Hogyan sikerült visszatérni a tantermi oktatásra az intézményben fél év után? Felmerültek-e esetleg akadályok vagy zökkenőmentes volt a visszaállás?


Burján István igazgató, Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola: – A tantermi oktatásra zökkenő nélkül álltunk vissza, jó előkészítés, szervezés után. A gyerekek már szerettek volna iskolába járni, a kollégák tanítani. A megfelelő óvintézkedéseket kell betartani, s kicsit jobban figyelni a megalkotott szabályokra.


Balázsné Györek Zsuzsanna igazgató, III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola: – Már nagyon vártuk, hogy visszaállhassunk a tantermi oktatásra. A tankerületi értekezleten utasítást kaptunk a helyi protokoll elkészítésére, amit a vezetőséggel dolgoztunk ki. Két értekezletet tartottam a kollégáknak a témában.


Horváth Attila igazgató, PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma: – A tantermi oktatásra történő visszaállás zökkenőmentes volt, mind a tanulók, mind az oktatók várták már a személyes találkozást. Iskolánk új tanulói esetében pedig különösen fontos, hogy találkozzanak oktatóikkal, megismerhessék új iskolájukat.

Egyik óvintézkedésként lázmérést végez a pedagógus az általános iskolába érkező diákoknak


– Milyen óvintézkedéseket léptettek érvénybe, és milyenek az eddigi tapasztalataik ezek betartásával kapcsolatban?


Balázsné Györek Zsuzsanna: – Még a tanévkezdés előtt megkaptuk a fertőtlenítőszereket, így el tudtuk végezni a fertőtlenítést az iskolában, kézfertőtlenítők is kihelyezésre kerültek. Úgy döntöttünk, hogy a diákoknak a tanórán nem kell maszkot viselniük, viszont a közösségi tereken, így a folyosón is kötelező a maszkviselés. Kérésünkre a Segítők Kezek Házától ötven darab maszkot kaptunk – e tekintetben már az érettségin is a segítségünkre voltak –, így tudtunk adni azoknak a diákoknak is, akik esetleg nem rendelkeztek vele. Törekedtünk arra, hogy az osztályok lehetőség szerint maradjanak ugyanabban a tanteremben, de vannak olyan tantárgyak, amelyeket csoportbontásban tanulnak – örömhír, hogy az idei tanévtől a matematika is ilyen – vagy amelyek tanteremhez kötöttek, így kénytelenek időnként vándorolni. Csoportváltás esetén a szünetben a pedagógusok felületfertőtlenítést végeznek az osztálytermekben. A zeneiskolai oktatás egyénre szabott, kivéve a szolfézst, de ez a foglalkozás is kisebb csoportokban történik, tudják tartani a növendékek a megfelelő távolságot egymástól. A hangszereket is rendszeresen fertőtlenítik a zenetanárok. Amikor váltás van a középiskola és a zeneiskola között, akkor a takarítónő végzi el a felületfertőtlenítést és becsengetés után is folyamatosan fertőtleníti az ajtókilincseket az épületben. A megbetegedéssel gyanússá váló diákokat elkülönítjük, azon nyomban szólunk az iskolaorvosnak, a szülőnek és a tankerületi központnak. Nem engedjük, hogy ilyen esetben a tömegközlekedést vegyék igénybe, megvárjuk, amíg a szülő eljön a gyermekéért. Hangsúlyosan felhívtuk a figyelmet, hogy csak akkor jöjjenek a diákok iskolába, ha egészségesnek érzik magukat. Nagyon fegyelmezettek a szabályok betartását illetően, figyelnek egymásra.


Horváth Attila: Mint minden oktatási intézménynek, így nekünk is intézkedési tervet kellett kidolgoznunk. Ennek elkészítésében a minisztériumok által kiadott útmutatók, ajánlások adtak segítséget, ezeken felül az iskola helyi sajátosságait is figyelembe vettük. Az intézménybe csak magát egészségesnek érző tanuló és alkalmazott léphet be, az érkezéskor lázmérés történik. Az épületekbe csak maszkban és kézfertőtlenítést követően lehet belépni. A maszk használata tanítási órákon és a szünetekben a tanteremben maradók esetében, illetve az udvaron nem kötelező, egyéb helyeken viszont igen. A legfontosabb változás, hogy az osztályok egész nap egy tanteremben vannak, csak a nyelvi, informatika, illetve a testnevelés órákon vándorolnak. A felületek (asztalok, székek, kilincsek) folyamatosan fertőtlenítve vannak, kiemelt figyelmet fordítunk a mellékhelységek fertőtlenítő takarítására. A tantermeket órák között átszellőztetjük, amennyiben az időjárás is engedi, tanórákon is nyitva hagyjuk az ablakokat. A testnevelés órák esetében törekedtünk arra, hogy minél kevesebb váltás legyen az öltözőkben, így a legtöbb esetben dupla testnevelés órákon vesznek részt a tanulók. Törekszünk a testnevelés órák szabadban történő megtartására. A szakmai órákat (elmélet és gyakorlat) is többnyire tömbösítve tartjuk. Kollégiumunkban két iskola tanulói is vannak, így itt is speciális szabályokat kellett hoznunk: üresen kell hagynunk több szobát, hogy a tüneteket produkáló tanulókat el tudjuk különíteni. Az intézkedési tervet az első tanítási napon megismerték a tanulók (az alkalmazottak már korábban), a benne foglaltak betartását az ügyeletes oktatók ellenőrzik. A kezdeti „otthon maradt a maszkom” esetek megszűntek, a tanulókban tudatosítottuk, hogy a szabályokat be kell tartani.


Burján István: – Az óvintézkedések felkerültek az iskola honlapjára és Facebook-oldalára, melyet az érdeklődők nyomon követhetnek. Amint szükségét látjuk, aktualizáljuk! A tanulók, szülők és a pedagógusok betartják a szabályokat, nagyon hamar beleszoktak az új rendszerbe. A szülők is jelzik, ha esetleg gond van. Szoros a kapcsolat az iskolaorvossal és a védőnővel is!

Pingpongoznak a diákok két tanóra közötti szünetben a III. Béla Gimnázium földszinti aulájában. Az intézmény közösségi terein, így a folyosón is kötelező a maszk viselése a diákok számára, fegyelmezetten be is tartják

Kézfertőtlenítést végez egy diáklány a Reguly Antal Szakképző Iskola portájánál


– A digitális oktatás során alkalmazott módszerekből megtartottak-e valamit?


Horváth Attila: – A márciusi eljárásrendet felülvizsgáljuk, jelenleg is készülünk az esetleges digitális munkarend bevezetésére. A tavasszal használt digitális osztálytermek a felmenő osztályoknál még megvannak, az új osztályok esetében létrehozzuk ezeket. Létrejött egy digitális munkacsoport, feladatuk a tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása; a rendelkezésre álló infrastruktúra (tanulói, oktatói, intézményi) felmérése; oktatók támogatása a digitális módszertan alkalmazása során. (Egyébként a járványügyi helyzettől függetlenül is feladatunk a szakképzés tartalmi és módszertani megújítása.)


Burján István: – Igen, sok kolléga alkalmazza óráin a digitális oktatás során használt módszereket, beépítette a munkájába!


Balázsné Györek Zsuzsanna: – Egyelőre örülünk annak, hogy visszaállhattunk a tantermi oktatásra. Vannak olyan pedagógusok, akik az online oktatás során alkalmazott platformokon tartják a kapcsolatot a diákokkal. A minap tartottunk egy értekezletet a kollégáknak arról, hogy ha netalántán szükség lenne újra a digitális oktatásra történő átállásra, az zökkenőmentesen menjen végbe. A legutóbbi átállás is gördülékenyen ment, gyorsan fel tudtuk venni a gyerekekkel a kapcsolatot és profi módon alkalmazkodtak a helyzethez mind a tanárok, mind a diákok.


– A járványhelyzet fokozódása hatást gyakorol-e a tantervre, így például van-e esetleg olyan intézményi programjuk, ami emiatt nem valósulhat meg, vagy esetleg nem olyan formában, mint a járványmentes időszakban?


Burján István: – A tanévnyitót nem tartottuk meg. Az edzések zajlanak a tornatermeinkben. A még korábban elmaradt programjainkat – így a Határtalanul programot és az Erdei iskolát – a helyzettől függően az ősz folyamán, illetve jövő tavasszal megpróbáljuk pótolni.


Balázsné Györek Zsuzsanna: – Az évnyitót csak a kilencedikeseknek tartottuk meg, és szabadtéren. Az elsős avatót elnapoltuk tavaszra, feladatokat azért kapnak új diákjaink a végzősöktől. A novemberre tervezett szalagavatót szintén nem a hagyományos módon rendezzük meg, osztályonként fogunk tartani egy szalagtűzést. A végzős osztályoknak ilyenkor szokott lenni a kirándulás, de most csak egy túrára kerül sor, amennyiben az osztályok élni kívánnak vele. A külső igénybevevők számára történő bérlési lehetőség még egyeztetés alatt áll.


Horváth Attila: – Több programunk is van, melyeket jelenleg „pihenőpályára” kellett tennünk. Az Erasmus+ programunk már tavasszal is halasztásra került a járványhelyzet miatt, hosszabbítási kérelmünket pozitívan bírálták el, így 2021. május 31-ig valósíthatjuk meg. Az utazást most ősszel szerettük volna megvalósítani, de a járványhelyzet miatt ismét halasztjuk. Bízunk benne, hogy a tavaszi időszakban lesz lehetőségünk pótolni a háromhetes szakmai utunkat. Nyertes pályázatunk van a Határtalanul! program esetében is, előzetesen ezt is ősszel szerettük volna lebonyolítani, de ezzel is várnunk kell, míg rendeződik a járványhelyzet. Egy GINOP-os pályázatunk is hosszabbodott 2020. december 31-ig, melyben vannak olyan programelemek, melyeket újra kell gondolnunk.


– Ön szerint befejezhető-e legalább az első félév a tantermi oktatás keretein belül, vagy még korai erről beszélni, illetve nem szívesen nyilatkozna erről?


Balázsné Györek Zsuzsanna: – Reménykedünk abban, hogy nem lesz probléma, és itt tudunk lenni a gyerekekkel. A jogszabályban és rendeletekben előírtakat betartjuk, azokhoz alkalmazkodunk.


Horváth Attila: – Mi szeretnénk – nemhogy az első félévet, hanem – a teljes tanévet tantermi oktatás keretein belül befejezni. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a vírust az iskola falain kívül tartsuk. Ám ha a helyzet mégis megkívánja, akkor felkészülten tudunk áttérni a digitális munkarendre. Egy másik munkacsoport (az oktatásszervezési munkacsoport) vizsgálja annak megvalósíthatóságát, hogy részben áttérjünk a digitális munkarendre (pl. ’A’ hét iskolai oktatás, ’B’ hét otthoni, digitális feladatvégzés). Ezzel az iskolában egyszerre jelen lévő tanulók létszáma csökkenthető.


Burján István: – Mint intézmény, mindent megtettünk a megelőzés és védekezés érdekében. Ennél többet nem tudunk tenni. De elég csak egy fertőzött tanuló, kolléga, szülő, és máris új helyzet áll elő. Nagyon bízunk abban, hogy nem lesz probléma és minél hosszabb ideig folytatni tudjuk a tantermi oktatást!Összeállította: Kelemen Gábor