A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Visszakerül a Hősök emlékműve régi helyére?


Fórumot tartott Zirc Városi Önkormányzat a köztéri alkotások elhelyezéséről szóló koncepcióval kapcsolatban a Városházán.


A meghívást elfogadó vendégeket, érdeklődő állampolgárokat Ottó Péter polgármester köszöntötte. Elmondta, a fórum célja,hogy a képviselő-testület által már első körben véleményezett koncepcióval kapcsolatban teret adjanak a további vélemények formálására és kialakítására, építő jellegű javaslatok megfogalmazására, kérdések feltételére.A koncepció alappillére az I. András tér, Március 15. tér és a Rákóczi tér alkotásainak átgondolása, művészeti, téri szempontok alapján történő újrarendezésére tesz javaslatot.

A társadalmasításra került és a honlapon jelenleg is elérhető anyag felépítését és a főbb irányvonalakat Várszegi Bernadett főépítész ismertette vetítettképes előadása során. A koncepciótervezetben megfogalmazásra kerültek konkrét javaslatok, valamint a későbbi elhelyezéseket segítendő általános, az alkotás típusától függő, téri, eszmei összefüggéseket fektet le. Mellékletében térképet találunk, mely a Rákóczi tér lehetséges felhasználását jelöli. A tervezet megküldésre került a minden köztéri alkotás elhelyezésénél törvényi rendelkezés okán kötelezően közreműködő Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére is.A koncepció kidolgozásának szakmai munkájára felkért Szűcs István Miklós okleveles képzőművész, művészettörténész szakmai érvekkel támasztotta alá, hogy miért szükséges bizonyos szobrok, emlékművek áthelyezése a város másik pontjára. Az alapvető cél az, hogy a művészeti alkotás összhangban legyen a térrel, kapcsolódjon a kettő egymáshoz. Így például elhangzott, hogy mellszobrot tér közepére nem lehet állítani, hanem sétány mentén kell elhelyezni.


Az egyik legnagyobb horderejű változás a Hősök emlékművének visszahelyezése lenne eredeti helyére, a mai Március 15. térre.

Martinelli Jenő szobrászművész 1925-ben készített alkotása majd negyven év múltán, 1964-ben a térre épülő pártszékház miatt került át a Kistemplom közelébe. A Hősök emlékművének áthelyezését a művészeti téri szempontok mellett az is indokolná, hogy az újabb, a település Árpád-kori múltját megerősítő régészeti feltárások eredményeként

előkészítés alatt van az I. András tér történelmi emlékhellyé nyilvánítása.

A Hősök emlékműve eredeti helyén, a mai Március 15. téren


Az előzőekkel összefüggésben, tervben van a Rákóczi téren egy ’48-as sétány nyitása, ahová átkerülhetne gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos szobra, esetlegesen kiegészülve a későbbiekben egy Petőfi-szoborral. A „fősodor” első eleme városunk leghíresebb szülötte, Reguly Antal szobra lenne, ez maradna a helyén. A néhány évvel ezelőtt létesített Aradi emlékmű is a főtér részét képezhetné. Már korábban is felvetődött, s a koncepcióban is szerepel a Zircen elhunyt I. András király arborétumi szobrának áthelyezése a róla elnevezett térre, az egykori királyi udvarház falmaradványához közel.Fotómontázs a szobrok tervezett új helyéről


A fórumon résztvevők részéről több hozzászólás is elhangzott, melyek alapvetően támogatták az elképzeléseket.

A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola felajánlotta közreműködését a látványtervek elkészítésében, és felmerült a szeptemberi Európai Örökség Napjához kapcsolódóan egy történelmi emlékséta szervezése, melynek keretében a koncepcióban foglaltak bemutatásra kerülhetnek. Volt olyan hozzászóló, aki a koncepció átgondolását javasolta, elsősorban a Március 15. téren elhelyezett alkotások áthelyezésével kapcsolatban fejtette ki ellenérzését.

A koncepciótervezet elérhető Zirc Város honlapján vagy személyesen a Városházán (Zirc, Március 15. tér 1.) a főépítész irodájában (földszint 109. iroda), illetve a Békefi Antal Városi Könyvtár Művelődési Ház és Stúdió KB könyvtár épületében (8420 Zirc, József Attila u. 1). A tervezettel kapcsolatban véleményeket, javaslatokat továbbra is lehet tenni írásban a foepitesz@zirc.hu e-mail címre vagy a Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. postacímre megküldött levélben 2019. július 31-ig. A közösség véleményének összegzését követően kerülhet majd sor a koncepció véglegesítésére, és azt követően a jóváhagyására.


Kelemen Gábor