A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Veszélyhelyzetben is az ellátottak mellett voltak


Június végén a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központban is újraindult az élet


A Segítő Kezek Háza boltja már május közepén újranyílt, a veszélyhelyzet megszüntetését követően pedig további szolgáltatások is újraindultak a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központban. Az ellátottakat a járványhelyzetben sem hagyták magukra, az óvintézkedések betartására pedig továbbra is figyelnek.


– A veszélyhelyzet kihirdetését követően intézményünkre is szigorú szabályok vonatkoztak. A nappali intézményeket be kellett zárni, a különböző ellátásoknál pedig a személyes kontaktusokat kerültük, így a telefonos ügyintézés és gondozás került előtérbe, a védőnői szolgálatnál is. Ez meg is látszott a következő havi telefonszámlánkon – értékeli az elmúlt időszakot Nagyné Fáró Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetője.


Nemcsak a számla emelkedett, a munkájuk is több lett ezzel, hiszen a nappali ellátás során csak egyszer kell elmondani mindent, ez esetben viszont külön-külön beszéltek mindenkivel. Az ellátottak között vannak egyedül élők, akik számára a külvilággal való kapcsolatot a „karantén” időszaka alatt szinte csak az intézmény jelentette, és kihívás volt számukra, hogy lelki értelemben kompenzálják a médiából érkező járvány-hírek ellátottakra gyakorolt hatását.


A Bajcsy-Zsilinszky utcai Idősek Klubjában működő Horgoló Klub is szüneteltette működését, ami szintén nagy fájdalmat jelentett a tagok számára, ugyanakkor szép alkotások készültek az otthoni falak között, amit a virtuális csoportjukban meg is osztottak, inspirálva egymást az újabb és újabb remekművekre, és oldva egy kicsit a bezártságot, pozitív irányba fordítva a „Maradj otthon!” szürke hétköznapjait. A közös foglalkozások egyelőre kisebb létszámmal indulhattak újra, és tervben van egy kiállítás a klubtagok által készített tárgyakból.Egyelőre kisebb létszámmal, de újraindult a Horgoló Klub. A képen balról: Bokodi Árpádné, Kovács Józsefné és Dombi Imréné. Otthon is sok szép alkotás készült, többek között Süsü is a „karantén szülötte” (Fotók: Idősek Klubja)


Az intézményvezető elmondja, a fogyatékkal élők számára a munkatársak szintén egy csoportot hoztak létre a legnagyobb közösségi oldalon, és napi szinten feladatokat küldtek ki a számukra, virtuális múzeumlátogatásra került sor, Anyák-napjára verset tanultak, amit fel is mondtak a képernyőn keresztül, feladványokat kaptak és oldottak meg, amibe sok esetben a szülők is bekapcsolódtak. Látták egymást és az időt is sikerült hasznosan elütni együtt.


A támogató szolgálat keretében a személyi segítés, idősek gondozása a járványhelyzet alatt is folyamatosan zajlott, hiszen vannak olyan ellátottak, akiket nem lehet magukra hagyni. Nagyné Fáró Katalin az óvintézkedésekre, a jogszabályok betartására minden esetben fokozottan figyelt, a szükséges védőeszközöket biztosította a kollégái számára. A szociális étkeztetés keretében napi kilencven adag meleg ebédet szállították házhoz, amiben nincs benne a nappali ellátás. Ez a szám azóta folyamatosan emelkedik, a mennyiség meghaladja a száz adagot. Az előírásoknak megfelelően éthordó helyett előrecsomagolt egyszer használatos ételszállító dobozokban szállították ki az ételt, ami továbbra is így marad. Azon igénybevevők részére viszont, akik az Idősek klubjából saját maguk veszik át és viszik haza az ebédet, ott ételhordóba történik az étel átadása, melyet az intézmény tálalókonyháján adagolnak ki.


A fejlesztő foglalkoztatás sem szünetelt, e tekintetben is a törvényi rendelkezéseknek megfelelően jártak el. Ugyan bizonyos eszközök házhoz szállítását nem tudták megoldani, de az anyag-előkészítés otthon is zajlott. A veszélyhelyzet megszüntetését követően pedig újraindult a termelőmunka a Segítő Kezek Házában, a boltot már korábban, május közepén megnyitották.

Régi és új termékekkel is várja az érdeklődőket a Segítő Kezek Háza boltja – Nagyné Fáró Katalin mutatja a kínálat egy részét, mely az intézményben foglalkoztatottak keze munkáját dicséri


Az arcmaszkok varrását az önkormányzat finanszírozásával és megbízásából a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ koordinálta a járvány alatt. Az intézményvezető tájékoztatása szerint körülbelül 5600 maszkot osztottak ki, és még továbbra is van igénylés a lakosság részéről. A szájat és orrot eltakaró kellékek java részét a koordináló intézmény és a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde varrta, besegítettek továbbá önkéntesek, valamint a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB munkatársai is. Első körben azokat látták el, akik folyamatosan dolgoztak a járvány alatt. Mintegy ötszáz maszk van még tartalékban.


Nagyné Fáró Katalin arról is beszél, hogy ezt az időszakot kihasználták a belső terek fertőtlenítésére és az egészségügyi meszelésére. Erre ugyanis korábban nem nagyon volt lehetőség, esetleg egy-egy helyiségen tudták elvégezni a munkát. A pakolásban – nem kevés tárgyi eszközt kellett megmozgatni – a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. munkatársai voltak a segítésükre. A selejtezésre, illetve a megtartott tárgyak rendszerezésére is sor került.


Ezenkívül adminisztratív munkával, lázméréssel a háziorvosi szolgálatnál is besegítettek, amikor nem lehetett látogatni a rendeléseket, csak időpontos egyeztetést követően. Az egészségügyi ellátásokat illetően időnként nem volt mód a személyes kontaktus kerülésére, hiszen a védőnőknek az oltásokat be kellett adniuk, a kismamámat fel kellett venniük, de amit lehetett, azt telefonon intézték. A védőnői szolgálatnál és a központi orvosi ügyeletnél továbbra is figyelnek az óvintézkedések betartására, a várakozók számának korlátozására.


A tavaly karácsonyi adománygyűjtést is arra a célra használták fel, hogy a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülőkön segítsenek. Az összegyűjtött – elsősorban élelmiszer – cikkekből van még, lehet hozzájuk fordulni segítségért, eddig tíz-tizenkét csomagot juttattak el az igénylők felé. Hoffer Ervin vállalkozó az intézményen keresztül burgonyaadománnyal segítette az arra rászorulókat.


A járványhelyzet, a védekezésre történő ráfordítás az intézményre is jelentős többletköltséget rótt – összegez Nagyné Fáró Katalin. Ugyanakkor pozitívumként említi, hogy újraindulhatott az élet, mert a tartós otthonlét nagyon megterhelő volt, különösen az egyedül élők számára. A dolgozók és az ellátottak is örülnek, hogy végre kinyithattak és megkezdhették a munkát.

– Itt szeretném megköszönni valamennyi munkatársamnak, hogy alkalmazkodtak az új helyzethez és új szempontok szerint is ellátták feladataikat, továbbá azt is, hogy olyan feladatokat is elvégeztek esetleg, ami nem tartozik szorosan a munkakörükbe, de fontosnak tartották a gondozottak és a város lakossága érdekében! – zárja gondolatait az intézményvezető.

e-hulladék hegyek az „ÖNO” udvarán

Nem kimondottan az intézmény profiljába vág, de már nem először szerveztek a „Segítő Kezek Zirc” Alapítványon keresztül elektronikai hulladékgyűjtést. Az akció nem várt eredményt hozott, az idősek napközi otthonának udvarán ameddig a szem ellát, elektronikai cikkeket lehetett látni. Nagyné Fáró Katalin intézményvezető örömét fejezi ki, hogy ennyien éltek a szelektív gyűjtés adta lehetőséggel, ugyanakkor kéri a lakosságot, hogy már ne vigyenek oda több hulladékot, június 27-én lezárult az akció. Nyolc autóra volt szükség, hogy felszabadítsa az intézmény telephelyének udvarát az e-hulladéktól. Ha ekkora igény van rá, akkor egy másik időpontban majd újra megszervezik a gyűjtést.

Az elszállítás előtti napokban így nézett ki a lerakat, de a teljes mennyiségről nehéz volt fotót készíteni


Kelemen Gábor