A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A védőnői szolgálat után az orvosi ügyelet is állami feladat lesz

A Központi Orvosi Ügyelet várhatóan szeptember 1-től átkerül az Országos Mentőszolgálathoz, a védőnői szolgálat pedig július 1-től állami fenntartásban működik. Az átadással kapcsolatos döntéseket is hozott a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.


A védőnői szolgálat és az orvosi ügyeleti ellátás az önkormányzati társulás által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ keretei között működött eddig, illetve utóbbi még jelenleg is az intézmény keretei között működik, de várhatóan már csak a nyár végéig.


A társulási tanács arról döntött, hogy a Központi Orvosi Ügyelethez tartozó ingóságokat ingyenesen az új feladatellátó Országos Mentőszolgálat tulajdonába adja át attól a naptól, amikortól biztosítják a Zirci járás területén az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó vegyes háziorvosi ügyeleti ellátást.


A védőnői szolgálat – az iskolavédőnői szolgálatot leszámítva – e hónaptól a vármegyei irányító intézményhez került. A tanácstagok elfogadták a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházzal kötendő megállapodást az ingó eszközök ingyenes használatba adásáról.

Ingóságok tulajdonba, illetve ingyenes használatba adásáról is döntött a társulási tanács júliusi rendkívüli ülésén

A Zirci Járás Önkormányzati Társulása idei költségvetésének módosítására is sor került.

Erre a fent nevesített feladatellátások, az előző évi maradvány és az állami támogatások előirányzatosítása, továbbá az ez évi kiegészítő támogatások okán volt szükség. A költségvetés főösszege 43 443 001 forinttal emelkedett, így az 266 178 331 forintban rögzült. A napirend során a fenntartott szociális intézmény fejlesztő foglalkoztatást célzó pályázatának benyújtását is támogatta a társulási tanács.


A Zirc és Lókút Óvodatársulás is rendkívüli ülést tartott, egy napirendet tárgyaltak, a „nagy társuláshoz” hasonlóan sor került a költségvetés módosítására. Az óvodatársulás esetében a főösszeg csökkent 27 410 950 forinttal, így azt 330 231 400 forintos összegben fogadták el a döntéshozók.


Kelemen Gábor