A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Városunkra fektetnek le terveket az egyetemisták


Zircet választotta tervezési célpontjául a Budapesti Műszaki Egyetem Ipartanszéke. A fővárosból érkező küldöttséget – a diákokat és tanáraikat – Ottó Péter polgármester köszöntötte és ismertette városunk történelmi múltját.


A köszöntőre és az előadásokra az egyik tervezési helyszínen, a Békefi Antal Városi Könyvtár közművelődési klubtermében került sor, ahol elsőként dr. Vasáros Zsolt tanszékvezető szólt az egybegyűltekhez. Természeti és történelmi értékekben nagyon gazdagnak vidéknek nevezte a Bakonyt, ezért is választották a tervezés helyszínéül.


Ottó Péter polgármester örömét fejezte ki, hogy városunkra esett a választás a szakmai feladatok elvégzéseként. Hozzátette,

az itt élők számára is fontos tevékenységet végeznek az egyetemi hallgatók, hiszen olyan problémacsoportokat próbálnak majd megoldani a tervezés során, amelyek Zirc városa számára is jövőbemutatóak lehetnek.

A diákok által választott pályát, hivatást az emberiség egyik legfontosabb kultúrarögzítő és kultúrahordozó hivatásának nevezte, hiszen sok-sok olyan évszázad van, amelynek kapcsán csak az épített környezet megmaradt emlékeiből tudunk tájékozódni – ez így van világszerte és itt Zircen is.Városunk vezetője a régi és az új településrész vonatkozásban is bemutatta Zircet. Utalt az 1360-ban megjelent Képes Krónikára, amely említést tesz arról, hogy háromszáz évvel korábban Zircen, a királyi udvarházban hunyt el I. András királyunk.

„Ha belegondolunk abba, hogy háromszáz évet kellett várni arra, hogy a ma embere számára valamilyen kézzelfogható írásos dokumentum fennmaradjon, akkor érezzük annak a jelentőséget, hogy az önök tevékenységének, amit végezni fognak, akár az előttünk álló évszázadokra vonatkozóan milyen hatása lehet az épített környezet alakítása révén”

– mondta Ottó Péter polgármester.


Beszélt városunk egyik legrégebbi épülete, a Kistemplom környékén történt feltárásokról, amelyek – és a még feltárásra váró építészeti emlékeink – nyomán elmondhatjuk, hogy Magyarország keresztény kultúrájának az egyik fontos alapkövét jelentheti Zirc városa. Az apátsági épületegyüttessel kapcsolatban elmondta, hogy a Török Hódoltságot követően közel kétszáz éves építési folyamat során nyerte el a mai arculatát, a huszadik század első felében fejeződtek be az utolsó bővítések. Hozzátette, a tizenkilencedik, illetve nagyrészt a huszadik század jellemző építési formáit és annak a stílusjegyeit lehet megtapasztalni városunkban, funkciójukat tekintve elsősorban lakóépületek, másrészt a térség központi szerepét is jelentő és kiszolgáló közszolgáltatási épületek, épületegyüttesek formájában. Városunk vezetője végül bizalmát fejezte ki, hogy az egyetemisták úgy élik majd meg ezt a zirci kirándulást, hogy érdemes volt ide eljönni és izgalmas feladatok megoldásával gyarapítják a tudásukat.


A köszöntőt követően a feladatokhoz kapcsolódó előadásokat hallgathattak a diákok a szakterület képviselőitől. Várszegi Bernadett városi főépítész a jelenlegi településszerkezet kialakulását ismertette, Hevesiné Németh Mariann turisztikai referens Zirc és a Bakony turisztikai mutatóiról beszélt és a nevezetességeket mutatta be. Dr. Kutasi Csaba, az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának igazgatója – összetett feladatukra való tekintettel (kiállítás, kutatás, gyűjteményezés) – állandó kiállításaik önálló épületbe költözésének kérdését fejtegette, mely szerepel is az egyetemi hallgatók tervezési feladatai között. Dr. Ruttkay-Miklián Eszter, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatója a múzeumban végbemenő fejlesztésekről és a további tervekről beszélt, Bieberné Réz Ágnes, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatója egy multifunkciós és információs központ kialakításának szakmai hátteréről osztott meg információkat, kihangsúlyozva, hogy ez a felvetés találkozott a szakma elképzeléseivel.


A tervezési feladatokat a vetítővásznon is ismertették, a képen Szécsi Zoltán építész, egyetemi docens


A csoport ezt követően helyszíni bejáráson vett részt Várszegi Bernadett városi főépítész kíséretében. A tervezési feladatok közül elsőként a zirci Pajta-sorok újrahasznosítása és az arborétum új főbejárati pontja és épülete vár megoldásra. További tervezési feladatok, melyeket a következőkben választhatnók a hallgatók: a Természettudományi Múzeum új épülete, az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye – ezt a helyszínen szintén megismerhették a diákok Rábai József vezetésével – és a szakképző iskola tanműhelyének új épületbe költöztetése. Emellett egy bakonyi és egy zirci turisztikai látogatóközpont, erdei iskola, médiaközpont előadóteremmel, a Reguly Múzeum bővítése, valamint egy multifunkcionális épület kialakításának lehetősége sportesemények és közösségi rendezvények számára.

Kelemen Gábor