A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Városközponti parkoló, ipartelep, buszforduló


Rendkívüli ülést tartott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen többek között a várost érintő fejlesztésekről születtek döntések, és az önkormányzat költségvetési helyzete is napirendre került a járványhelyzettel összefüggésben.


Négy hónap után tartott újra ülést a képviselő-testület, amire a veszélyhelyzet megszüntetése adott módot.


A rendkívüli ülésen fejlesztések hosszú sora került napirendre, ezek között elsőként az új ipartelep közművesítéséhez szükséges telekmegosztással kapcsolatos döntést hoztak a képviselők. Az idei év elején adtunk arról hírt, hogy Zirc Városi Önkormányzat 260 millió forintos pályázati támogatást nyert el iparterület-fejlesztésre. Az új ipartelep a Zirc 07/12 helyrajzi számú ingatlanon létesül, amely Kardosrét irányába a 82-es főút és a dudari vasútvonal által határolt, Zirci Ipari Park melletti, mintegy 4,5 hektár nagyságú terület.


Folyamatban van a „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” elnevezésű projekt megvalósítása is, ennek látványosabb szakasza jelenleg a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban zajlik. A nagyléptékű önkormányzati beruházás részeként a képviselő-testület a városközponti parkoló kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és meg is nevezte az ajánlattevők közül a nyertes vállalkozást, a Colas Út Építőipari Zrt-t. Arról is határoztak a képviselők, hogy a projekt megvalósításához többlettámogatási kérelmet nyújtanak be.

Hosszas kényszerszünetet követően volt lehetőség újból a képviselő-testület összehívására


Zirc Városi Önkormányzat a tavalyi évben 122 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert el a Vidékfejlesztési Program keretében az eddig még csatornázatlan Zirc-Akli városrész szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére. A projekttel kapcsolatos döntés során a szennyvízelvezetés és -kezelés kiépítéséhez került kiválasztásra a műszaki ellenőr.


Egy másik városrészt érintő előterjesztést is tárgyaltak a képviselők. A testület úgy döntött, hogy a közösségi közlekedés zavartalan fenntartása érdekében meg kívánja vásárolni azt a magántulajdonban lévő területet Kardosréten, ahol megfordul az autóbusz. Az ingatlanra készített értékbecslés figyelembevételével határozta meg vételi ajánlatát az önkormányzat.


Február hónapban – amikor legutóbb volt lehetőség a képviselő-testület összehívására rendes ülés formájában – került elfogadásra az önkormányzat 2020. évi költségvetése, melyet aztán a koronavírus-járvány alakított tovább. A júniusi rendkívüli ülésen a testület által tudomásul vett, a költségvetés helyzetével kapcsolatos tájékoztató kitér a bevételkiesésekre és a többletkiadásokra, amelyek pontos összegét egyelőre még nem lehet meghatározni, ezért az önkormányzat a jelenlegi helyzetben a tartalékképzést tűzte ki alapvető gazdasági céljául.


Az óvodai és bölcsődei ellátás helyzetéről, tárgyi, személyi feltételeiről, valamint az önkormányzati belterületi utak kátyúzásáról szóló tájékoztatót is tudomásul vették a döntéshozók. Ez utóbbi kapcsán rögzítésre került, hogy amennyiben balesetveszélyes úthibák keletkeznek, azokat – a járványhelyzet önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatása miatt – gazdasági társaságával, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft-vel javíttatja meg a város.


A képviselő-testület méltányolta az Öreg-Bakony Barátai Egyesület határidőben fel nem használt önkormányzati támogatás felhasználására és határidő-módosításra irányuló kérelmét.


Kelemen Gábor