A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A városként jubileumát ünneplő Zirc nagyot lépett előre az elmúlt években

A végéhez közeledik a 2019–2024-es önkormányzati ciklus, ezért Ottó Péter polgármester nem csupán az elmúlt évre tekintett vissza, hanem egy kicsit nagyobb távlatban is értékelt. Ebben az időszakban közel négy és fél milliárd forint értékű beruházás valósult meg Zirc városában.


- Amikor 2019-ben a jelenlegi képviselő-testület megkezdte a munkáját, más projektgazdákhoz hasonlóan az esetünkben is nagyon sok bizonytalanság volt elsősorban az európai uniós, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert pályázatokkal kapcsolatban. Ez annak tudható be, hogy a kivitelezői árak olyan mértékben emelkedtek meg, amellyel az évekkel korábban benyújtott pályázatok költségvetése nem volt szinkronban.

Komoly és igen érdemi szakmai munka kellett ahhoz, hogy ezek a projektek – akár többlettámogatási igény benyújtásával, elnyerésével, akár a műszaki tartalom támogató által elfogadható módosításával – végül megvalósultak.


A városvezető azt is hangsúlyozta, hogy

a kihívások – így a járványhelyzet, majd a háború következtében kialakult energiaválság –, ellenére is, a működtetés alapvető céljait messze túlteljesítve jelentős fejlesztéseket valósított meg, illetve vállalt azokban meghatározó szerepet az önkormányzat.

Ottó Péter polgármester értékelte a végéhez közeledő önkormányzati ciklust

Elsőként a TOP által támogatott projektekről beszélt bővebben Ottó Péter, amelyek meglátása szerint jelentős előrelépést adtak a város számára.

Sorolta: a gazdaságfejlesztés számára például jó alapot jelenthet az önkormányzat által kialakított új iparterület, amelynek a teljes költsége több mint 265 millió forint volt.


Emellett két olyan beruházás is megvalósult, amelynek a teljes költsége a város által vállalt önerővel együtt meghaladta a félmilliárd forintot:

a „Komplex turisztikai fejlesztés” projekt legjelentősebb eleme a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház fejlesztése volt, a főépület kívül és belül teljesen megújult, illetve megalkotásra került az „Év Kiállítása” címet is elnyert Regulyversum kiállítás. Ugyanezen projekt részét képezte a városközponti parkoló kialakítása, lovas-kerékpáros túraútvonal létrehozása, marketingtevékenység, utolsó hajtásaként pedig színpaddal, hang- és fénytechnikával is gazdagodott a város.

A turisztikai fejlesztés eredménye volt a színpad, hang- és fénytechnika, mely teljes egészében május végén mutatkozott be

A „Fenntartható közlekedésfejlesztés” projekt keretében épült meg a Zircet Kardosrét városrésszel összekötő kerékpárút, megtörtént az Alkotmány utca közlekedésbiztonsági fejlesztése, csapadékvíz-elvezető rendszerének korszerűsítése, parkolók, buszöblök, megálló, gyalogátkelőhelyek létesítése, továbbá kialakításra került a buszpályaudvaron a kiszolgáló épület. Ez utóbbit – a képviselő-testület tavalyi év végén meghozott döntésének megfelelően – nagyrészt a Volánbusz Zrt. működteti majd.


A több mint kétszázmillió forintos nagyságrendet képviselő „Zirc - Zöld város a Magas-Bakonyban” projektnek két főbb célterülete volt:

egyrészt megújult a Rákóczi tér apátság előtti térrésze, amelynek főként az errefelé ritkábban megforduló, átutazó vendégek járnak a csodájára, észlelik a nagyléptékű változást. Másrészt pedig létrejött a helyiek és a környékbeliek nagy örömére a termelői piac, az árusok és a vásárlók találkozásaként egy új közösségi tér is létrejött a Reguly Múzeum mögötti területen.


A belvárosban új parkolók jöttek létre, közlekedésbiztonsági fejlesztések valósultak meg, az apátság előtti tér zöldbe borult


A rendeltetésének már korábban átadott, de ebben a ciklusban záruló beruházások, így a védőnői szolgálat, a szociális szolgáltató központ és az óvoda fejlesztése is a TOP-os projektek sorát képezte.


Már ezen önkormányzati ciklus hozadékaként sor került a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi téri épületegyüttesének az energetikai korszerűsítésére is.

Az iskola fejlesztése nemcsak költséghatékonyságot jelent a fenntartó számára, hanem a városképet is megszépítették az új külsőt kapó épületek.

Az energetikai fejlesztéseknek köszönhetően költséghatékonyabban működtethetők az önkormányzati tulajdonú épületek, nem utolsósorban az utcaképet is megszépítik – a képen a frissen megújult városi könyvtár

A hétéves uniós pályázati ciklus eredményeit követően a városvezető beszélt azokról a beruházásokról is, amelyek szintén pályázati úton, de már állami finanszírozással valósultak meg: a hazai források jóvoltából belterületi utak, járdák újultak meg.

A hirtelen lezúduló nagymennyiségű eső miatt már egy nagyon időszerű beavatkozás volt a Reguly utca csapadékvíz-elvezetése, amely több más utcával együtt új burkolatot is kapott egy több mint százmillió forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően.


A Köztársaság utcai önkormányzati konyha infrastrukturális fejlesztésére is sor került,

a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház az új kiállításhoz informatikai és egyéb eszközökkel gyarapodott. Régi „adósságát” is törlesztette azzal a város, hogy a vállalt önerővel együtt 172 milliós beruházásnak köszönhetően kiépítette a szennyvízcsatorna-hálózatot és a szennyvíztisztítót Akli városrészben, ezzel százszázalékossá vált Zirc csatornázottsága. LEADER-pályázat révén az önkormányzat gazdasági társaságának eszközparkja is bővült és saját erős beruházás eredményeként három új gyalogátkelőhely is kialakításra került a 82-es főúton.


Ottó Péter polgármester nem felejti el megemlíteni azokat a pályázatokat sem, amelyek nem a saját beruházásaik voltak, viszont partnerséget vállalva nyertek rá támogatást. Ilyen volt a helyi identitás erősítését, a helyi értékeink szélesebb körben történő bemutatását is szolgáló a „Bakony, a mi otthonunk!” projekt a Veszprém Vármegyei Önkormányzat gesztorságában, melynek főbb elemei – Olaszfalu és Csesznek mellett – Zircen valósultak meg a konzorciumi tag Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház és a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményében.


A Bakonykarszt Zrt. konzorciumvezetésével, tizenhét vármegyei település partnerségével ment végbe az a projekt, melynek során Zircen öt utcában történt meg az ivóvízvezeték cseréje.

A legnagyobb projektrész – nagyságrendileg kétszáz millió forint – városunkra esett, melyhez az önkormányzat mintegy hatvanmillió forintos önerőt vállalt fel annak érdekében, hogy a legszükségesebb helyeken végbe menjen a rekonstrukció.

Befejeződött a Luksz Sándor és az Erzsébet királyné utca egy szakaszát érintő ivóvízellátó rendszer rekonstrukciója is, amely teljes egészében önkormányzati forrásból valósult meg.


Szintén a végéhez közelít a város teljes közvilágítási rendszerének a korszerűsítése,

melytől több mint húszmillió forintos megtakarítást várnak éves szinten.

A Luksz Sándor utca ivóvízellátó rendszerének rekonstrukciója a napokban fejeződött be – a beruházás teljes egészében önkormányzati forrásból valósult meg

A folyamatosan épülő-szépülő városban a kulturális élményeknek, az igényes szórakoztatásnak is jutott szerep az elmúlt időszakban,

és ehhez is nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak a pályázatok: ilyen volt a 2019-ben megrendezett Szabadságkoncert, a tavalyi esztendő pedig az ötvenmillió forintos támogatásból megvalósuló ZIRCikON fesztiválról marad emlékezetes. A kiemelt járásszékhely rendezvény lehetőségét a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programhoz való csatlakozásával teremtette meg az önkormányzat, a kulturális élmények és a közönségszórakoztatás magas foka jellemezte az augusztus 11-12-én lezajlott eseményt, melyet számtalan pozitív visszhang kísért, elmondható, hogy Zirc városa az általa kínált programok tekintetében is szintet lépett. Az európai összetartozás gondolatát is erősítve valamennyi testvértelepülésünk ellátogatott hozzánk ez alkalomból.

A ZIRCikON fesztivál nyitóprogramja, Halász Judit koncertje – nagyon sok család kilátogatott az egyik programhelyszínre, a Reguly Múzeum mögötti területen felállított színpadra

Az önkormányzati beruházások értéke mintegy két és fél milliárd forintos összeget képviselt,

ugyanakkor a településvezető hangsúlyozta, ezen felül is valósultak meg közcélú, a várost gazdagító fejlesztések állami, intézményi projektek keretében. A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet három eredményes pályázatot valósított meg az elmúlt időszakban mintegy 250 millió forint értékben.


Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása pedig a bő egy évvel ezelőtt átadott, több mint 1,1 milliárd forint bekerülési költségű Zirci Tanuszoda volt.

A létesítményhez az önkormányzat biztosította a földterületet, ugyanakkor teljes egészében állami beruházásban valósult meg és a működtetés is ebben a formában történik.

Az elmúlt időszak legnagyobb beruházása a Zirci Tanuszoda volt, melyhez az önkormányzat a területet biztosította, a létesítményt az állam tartja fenn

Az elmúlt időszak sikereként könyveli el azt is, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás pályázata keretében, a társuláshoz tartozó 158 település közül,

a három helyszín egyikeként Zircen is új hulladékudvar épülhetett, s végre meg is nyitotta kapuit.

Bejárás az új létesítmény területén, annak átadása alkalmából – összesen harmincöt hulladéktípus fogadására képes

- Mindezt összevetve elmondható, hogy a mögöttünk hagyott bő önkormányzati ciklus során közel 4,5 milliárd forintos nagyságrendű beruházások valósultak meg

– összegzett Ottó Péter polgármester.


Beszélt az új európai uniós pályázati ciklusról is, melynek során eddig három eredményes TOP Plusz pályázatot tudhat magáénak az önkormányzat.

Az egyik, a városi könyvtár energetikai fejlesztését célzó projekt a közelmúltban került átadásra. A 150 millió forintos beruházás eredményeként, az eddigi üzemeltetési tapasztalatok alapján a napelemes rendszer a tőle elvárt teljesítményt produkálja, képes a könyvtár teljes áramfelhasználását biztosítani, a gázfogyasztás pedig nullára csökkent, nem utolsósorban egy esztétikai szempontból is megszépülő könyvtári épületről beszélhetünk.


Minden idők talán legnagyobb támogatottságú zirci projektje,

az „Élhető város” is már az előkészítés stádiumában jár: erre a célra közel 1,2 milliárd forintos forrást nyert el az önkormányzat, melyből megtörténik a Cigánydombi árok vízelvezető rendszerének a fejlesztése, Hosszúréten pedig minden korosztály számára a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló zöldterületek jönnek létre parkosítással, sétaútvonalakkal, és tervben egy kisebb tó kiépítése is, továbbá játszóeszközök, kiszolgáló létesítmények is a nagyszabású beruházás részét képezik. A projekt keretében újabb parkolók is létrejönnek az Alkotmány utcában, és a városi gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tétele is tervben van.


„Az évezred nyomában A-tól Zircig” címet viseli az önkormányzat harmadik nyertes TOP Plusz-os pályázata, amely a helyi értékek újbóli bemutathatóságát szolgálja a város három pontján. Az egyik helyszínre külön is kitér Ottó Péter polgármester, hiszen

a mai Kistemplom mellett ringott Zirc bölcsője: a korábbi ásatások és az önkormányzat által az elmúlt években megrendelt radaros felmérések egyaránt alátámasztják, hogy egy királyi udvarház, illetve esetlegesen azt megelőzően fejedelmi udvarház lehetett ezen a területen, sőt a középkori templom feltárása során olyan facölöpöket fedeztek fel, amelyek egy 10. századi templom maradványai is lehetnek, azaz Szent István koráig nyúlhat vissza a település története.

Itt ringhatott Zirc bölcsője – radaros felmérés az egykori királyi udvarház területén 2021 júniusában

A jeles személyeknek, tudósoknak emléket állító Bakonyi Pantheon a Rákóczi tér apátság előtti térrészén, az egykori föld alatti ingatlanrész igénybevételével kerülhet újra felállításra. Arra pedig a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház lesz hivatott, hogy egy helytörténeti tárlat keretében, interaktív módon tegye megismerhetővé a látogatók számára a történeti értékeinket.


Belterületi utak felújítására is nyújtott be pályázatot az önkormányzat a TOP Plusz konstrukció keretében, az idei költségvetésének terhére pedig forrást különített el arra, hogy még ebben az évben folytatni tudja járdafelújítási programját.

Kerékpárút épült, járdák is újultak meg Zircen az elmúlt önkormányzati ciklusban – a járdafelújítást folytatja az önkormányzat

A pályázati úton megvalósítandó projektek mellett további fejlesztésekről is szót ejtett a városvezető,

így például előkészítés alatt áll a fenntartó részéről – a tulajdonos önkormányzattal együttműködésben – a Rákóczi téri tornaterem nyílászáróinak cseréje, valamint a III. Béla Gimnázium épületének jelentősebb felújítása is. Az önkormányzat célja ezen felül, hogy a jelenleg legrosszabb energetikai állapotban lévő, szintén városi tulajdonú Művelődési Ház (volt MHSZ) épületének korszerűsítésére és felújítására is megtalálja a forrást.


Bizalmát fejezte ki, hogy a 82-es főút Zircet elkerülő szakaszának tervezése – a már rendelkezésre álló megvalósíthatósági tanulmányterv és környezetvédelmi engedély alapján – folytatódik, s a következő ciklus időszaka alatt annak megépítésére is sor kerülhet.


Ottó Péter polgármester hangsúlyozza,

az önkormányzat köszönettel tartozik minden partnerének azért az együttműködésért, amely a város fejlődése érdekében létrejött, és ebbe beletartoznak a vállalkozások, az intézmények, civil szervezetek, állampolgárok, nem utolsósorban a hivatali munkatársak, a beruházásokra szerződött partnerek, a képviselő-testület és a bizottságok tagjai.


Kiemelte továbbá, hogy a 2019-ben felállt képviselő-testület – függetlenül attól, hogy tagjai milyen színeket képviseltek – a kezdetek óta egy csapatként működött, mindenki a város javáért és boldogulásáért dolgozott és dolgozik ma is.


Kelemen Gábor