A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Változatlan adómértékek és díjtételek


Rendeleteket vizsgált felül és önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntéseket is hozott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete novemberi rendes ülésén.


A testületi ülés közmeghallgatással vette kezdetét, erről hamarosan megjelenő, kapcsolódó írásunkban olvashatnak.


A képviselő-testület több rendeletét is felülvizsgálta. Az önkormányzati lakásokról szóló rendelettel egy még az előző testület egyik bizottsága által benyújtott javaslatcsomag okán foglalkoztak, a szabályozások, előírások beépültek a rendeletbe.


Eleget tett a képviselő-testület a Zirc alapellátását nyújtó háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok azon kérelmének, hogy a jogszabály adta lehetőség alapján 20 millió forint éves bevételig helyi iparűzési adó-mentességet kapjanak – ennek megfelelően került módosításra a helyi adókról szóló rendelet. Az adómértékekben egyébként nem lesz változás a jövő évtől.


A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott díjmértékek is felülvizsgálatra kerültek, a díjakban nem történik változás és az elsősorban Akli-városrészt érintő, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás jövő évi díjai is változatlanok maradnak. Mint az ismert, az önkormányzat pályázatot nyert Zirc-Akli csatornázásának kiépítésére, másik napirend során éppen a szennyvíztisztító kiviteli terveinek elkészítésére választotta ki a tervezőt a testület.Két önkormányzati ingatlannal kapcsolatos döntést is hozott a képviselő-testület. A Kardosrét városrészben, a Győri u. 14. földszint 4. szám alatti 44,74 négyzetméter alapterületű ingatlan esetében az értékesítés mellett tette le voksát a testület, döntött, hogy nyílt versenytárgyalásos pályázatot hirdet a független értékbecslő által megállapított 6 500 000 forintos kiinduló minimális vételáron. A pályázati felhívás hamarosan elérhető lesz. A másik, a Deák Ferenc utcai ingatlan, volt zeneiskola épületével kapcsolatban egyelőre a megtartás és a kínálkozó pályázati forrás bevonásával történő fejlesztés mellett kötelezték el magukat a döntéshozók. Amennyiben 2020. május 31-ig nem mutatkozik pályázati lehetőség a felújításra, akkor újratárgyalja az ügyet a képviselő-testület.


Jóváhagyásra került a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés, mely évről évre megkötésre kerül hasonló feltételekkel. Ezzel szükség esetén két fő hajléktalan elhelyezésére nyílik lehetősége városunknak a Várpalota Térségi Összevont Szociális Intézményben. A szolgáltatás igénybevételére eddig még nem került sor.


A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette a képviselő-testület, csakúgy, mint a szintén az első félévre vonatkozó, a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót. Korábban, rendkívüli ülés során a képviselő-testület kiválasztotta a pályázók közül az ügyvezetőt a gazdasági társaság megüresedett helyére. Ezzel a feladattal 2019. november 15-től határozatlan időre Kuti Zoltánt bízta meg a képviselő-testület.


Még az előző ciklusban működő bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjról történő lemondása következtében támogatói döntések is születtek. Sztana Éva a Reguly Iskoláért Alapítvány javára mondott le tiszteletdíjáról 42 800 forint összegben, Boros Dénes az Öreg-Bakony Barátai Egyesület részére ajánlotta fel 103 301 forint összegű honoráriumát.


A képviselő-testület arról is döntött, hogy a Bakonykarszt Zrt. Igazgatóságába 2020. január 1-től Kaszás Béla zirci lakost, Felügyelő Bizottságába pedig – a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának személyi javaslatát figyelembe véve – Csényi Ildikó veszprémi lakost, Olaszfalu Községi Önkormányzat aljegyzőjét delegálja.


Kelemen Gábor