A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Útfelújítás, ingatlanértékesítés, építési telkek


Belterületi utak felújításával, ingatlanértékesítéssel, építési telkek kialakításának szándékával kapcsolatos döntéseket is hozott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbbi rendes ülésén.


A képviselő-testület a Belügyminisztérium által meghirdetett, „Önkormányzati fejlesztések támogatása 2018” felhíváson bruttó 15 millió forint támogatást nyert el belterületi utak és járda felújításához, 5 745 083 forint önerő biztosításával. Az előző évben megkezdett útfelújítások folytatódnak a Liszt Ferenc, a Tölgyfa és a Semmelweis utcákban, illetve járdafelújítás megy végbe a Bajcsy-Zsilinszky utcában az Ady és Jókai utcák között. A projekt megvalósításához kiválasztotta a testület a kivitelezőt és a műszaki ellenőrt. A felújítás nyár végére várható.


Kátyúzás is történik a városban, aszfaltos utakon körülbelül 1400 négyzetméter, martaszfaltos utakon majdnem ugyanilyen mértékű úthiba kijavításáról hozott döntést a kivitelező kiválasztásával a képviselő-testület.


A városi tulajdonban lévő Petőfi utcai ingatlan, „Trosits-ház” kérdésével is foglalkozott a képviselő-testület. Az önkormányzat számára pályázati forrás nélkül az ingatlan használhatóságához szükséges külső és belső felújítás a saját forrásokon túlmutató vállalást jelentene, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy az ingatlant értékesítésre jelöli ki és nyílt versenytárgyalásos pályázatot hirdet a független értékbecslő által megállapított 21 000 000 forint kiinduló minimális vételáron az önkormányzati rendeletnek megfelelően.


Az önkormányzat értékesítésre jelölte ki a Petőfi Sándor utca 8. szám alatt található ingatlant


Magyarország kormánya lakáscélú támogatásokról szóló intézkedései nyomán jelentősen megnövekedett az új lakások, családi házak építőinek száma, ami azt eredményezte, hogy mára Zircen alig maradt építési telek. A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló rendeletben több beépítésre szánt területen is kijelölésre került lakóterület, ugyanakkor az építési telkek kialakítása az ahhoz szükséges közmű infrastruktúra hiányában nem történt meg. Az önkormányzat ezen területek tulajdonosainak a megkeresésével kezdeményezi az építési telkek kialakítását, első körben az abban való együttműködésre a hajlandóságot mérve fel.


Több rendeletét módosította, illetve felülvizsgálta a képviselő-testület. A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata ezúttal a bölcsődei ellátást érintette, amelynek továbbra is nulla forintban került megállapításra a díja.


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet is felülvizsgálatra került a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A Zirci Járás Önkormányzati Társulásának Tanácsa intézményfenntartói javaslatának megfelelően a képviselő-testület meghatározta a térítési díjakat, melyek egy részében minimális emelkedések mutatkoznak.


A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának az egyéb pontosítások mellett a folyamatosan változó – támogatások igénybevételi feltételrendszerét meghatározó – körülmények figyelembevételével a rászorultsági jövedelemhatárok aktualizálása volt a célja.


A képviselő-testület – akadályoztatások miatt – ezúttal öt fővel végezte a munkáját


Tiszteletdíjról történő lemondás következtében támogatói döntések is születtek. Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester a Zirci Zeneiskoláért Alapítvány keretein belül működő Zirci Fúvószenekar 2019. évi tevékenységének támogatásához ajánlotta fel 274 850 forint összegű tiszteletdíját. Kasper Teréz Ágota képviselő a Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete részére, annak működéséhez, különösen az ez év tavaszán megrendezésre kerülő német nyelvterületi cserediák program megvalósításához járul hozzá 107 277 forint összegű tiszteletdíjával. Sztana Éva, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság külső tagja az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület javára mondott le 122 724 forint összegű honoráriumáról.


A képviselő-testület jóváhagyta a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2018. évi beszámolóját és idei munkatervét a könyvtári feladatellátásra vonatkozóan.

Kelemen Gábor