A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Újraindul a Zirc és Vidéke újság


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete januári rendes ülésén többek között arról is döntött, hogy újraindítja a nagy hagyományokkal rendelkező Zirc és Vidéke újságot.


A közös hivatalt alkotó Zirc, Lókút és Borzavár települések önkormányzatainak együttes ülése előzte meg az év első rendes testületi ülését. A három önkormányzat képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megalkotásáról döntött. A költségvetés 189 627 000 forint összegben mindhárom döntéshozó testület által elfogadásra került. Meghatározásra került a költségvetési létszámkeret, és a közös hivatal fenntartásához történő hozzájárulás összege is.Újraindul, sokadik reneszánszát élheti a Zirc és Vidéke közéleti lap. A nagy hagyományokra visszatekintő újság várhatóan nyomtatott és online formájában is elérhető lesz, a nyomtatott változat igényével kapcsolatban pedig piackutatást fog végezni a kiadással megbízott Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. A megjelenést kétheti rendszerességgel tervezi az önkormányzat, az első szám várhatóan ez év második félévétől láthat napvilágot. A megvalósítás pontos módjára, az újság kiadásának költségvonzatára áprilisi ülésén tér vissza a testület.
Fejléc a Zirc és Vidéke második nagyobb korszakából (Forrás: Városi Könyvtár). A bevált formátumhoz igyekszik hű maradni az önkormányzat és az elődök színvonalához méltón szeretné megjelentetni a lapot


A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az újság indítását, mely a második félévtől jelenik majd meg


Bár érkezett olyan javaslat, hogy történjen meg a napirendről történő levétele, a képviselő-testület tárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” című előterjesztést, amely a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásáról szólt a felső korlát nélküli betelepítési kvóta és a Soros-tervvel kapcsolatban. A szövetség elnöke levélben fordult az önkormányzatokhoz, hogy csatlakozzanak a felhíváshoz. A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás is elhangzott pro és kontra. Végül egy módosított és egy kiegészítő határozati javaslatról döntött a képviselő-testület név szerinti szavazással. Lingl Zoltán képviselő módosító határozati javaslatát, mely szerint „Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az illegális, ellenőrizetlen bevándorlás minden formáját elutasítja”, a nyolc képviselő egyhangúlag támogatta, így ez a határozat elfogadásra került. Ottó Péter polgármester az előterjesztő jogán élt egy kiegészítő határozati javaslattal, amely így szólt: „Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 2-án megtartott népszavazáson véleményt nyilvánító zirci polgárok több mint 98 százalékának szavazatával összhangban kinyilvánítja, hogy nem akarja azt, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését, ezért elutasítja a tervezett felső korlát nélküli, kötelező betelepítési kvótát. Fontosnak tartja Magyarország védelmét az illegális bevándorlással szemben.” Ezt a javaslatot Nemes István, Ottó Péter, Varga Zita és Vörös Kálmán támogatta a szavazatával, dr. Horváth Sándor Árpád, Kasper Ágota, dr. Kovács László és Lingl Zoltán nem támogatta a szavazatával, így a határozati javaslat elutasításra került. Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő nem vett részt az ülésen.Elfogadásra került a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. között a 2018. évre megkötendő Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés, és felülvizsgálta a testület a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Jóváhagyták a döntéshozók a „Zirc turizmusfejlesztési koncepciója 2017–2020” dokumentumhoz kapcsolódó megvalósíthatósági akciótervet, melynek elkészítésével a turisztikai referenst bízta meg a képviselő-testület.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az idei évben nem ír ki pályázatot a Zirc közigazgatási területén működő szálláshely-szolgáltatók számára. Kiírásra került viszont a város középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázata az első félévre vonatkozóan. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy kicsit megnövelte a keretet az önkormányzat, 1 100 000 forintos előirányzatot határozott meg a pályázatra. A pályázati felhívás közzétételre került, a pályázatokat pedig február 12-ig nyújthatják be a legalább 4,70-es tanulmányi átlaggal rendelkező, állandó zirci lakosú diákok.

A jogszabályban meghatározott szervek véleményének figyelembevételével módosításra került a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet. Ennek keretében pontosításra került az ingatlanhasználó a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatainak területi lehatárolása, kiegészült a rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások meghatározásával, s azok szankcionálási lehetőségével.

Megtörtént a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló rendelet módosítása, amelyre a „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” című pályázat keretében Hosszúréten tervezett szabadtéri színpad megépíthetőségének érdekében volt szükség.

Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozott támogatói döntés is született a képviselő-testület részéről. Nemes István képviselő 50 000 forinttal járul hozzá egy Emlékpad felállítási költségeihez.

Kelemen Gábor