A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Újabb jelentős útfelújításra kerül sor Zirc városában - A Reguly Antal utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése is megtörténik


Közös sajtótájékoztatón jelentette be Ottó Péter polgármester, dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője és Hellebrandt Ferenc alpolgármester, hogy 107 millió forintos kormányzati támogatást nyert el Zirc Városi Önkormányzat útfelújításra, illetve a Reguly Antal utca csapadékvíz-elvezetésére.


– Zirc város területén mintegy 40 kilométer hosszú önkormányzati tulajdonban lévő út és közel 20 kilométer hosszú járda található. A városba be- és kivezető utak állami tulajdonúak, fenntartásukat a megyei közútkezelő végzi. Az önkormányzati kezelésű zirci utak és járdák jelentős része több évtizeddel ezelőtt épült, illetve kapott utoljára teljes felületű aszfaltburkolatot, közlekedésre alkalmas állapotban tartásuk hosszú időn keresztül csak az évről évre keletkező úthibák javítására korlátozódott. Az idő múlásából adódó természetes elhasználódás, illetve a kilencvenes évektől megvalósított közműfejlesztések együttes hatására az utak állapota jelentős mértékben leromlott, a kátyúzási feladatokon túlmutató, teljes felületű felújításuk vált szükségessé – mondta bevezetőjében Ottó Péter polgármester.

Térképes ábrázolással mutatták be a már végbement és a várható közlekedési fejlesztéseket. Balról: Hellebrandt Ferenc alpolgármester, Ottó Péter polgármester és dr. Kovács Zoltán, Zirc térségének országgyűlési képviselője


A városvezető hozzátette,

Zirc Városi Önkormányzat mindezek okán kiemelt feladatának tekinti a kezelésében lévő utak és járdák folyamatos, ütemezett felújítását, igyekszik minden pályázati lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy a jelentős forrásigényű munkákat külső támogatások igénybevételével tudja megvalósítani.

Az elmúlt évek során több mint 35 ezer négyzetméternyi önkormányzati járda-, út- és parkolófelület újult meg, illetve került megépítésre Zirc város területén. Ezek közül a kardosréti kerékpárút, az áruház mögötti, az óvoda melletti és az egészségház melletti parkoló, valamint az Alkotmány utca fejlesztése is uniós pályázatok támogatásával valósulhatott meg, több mint félmilliárd forint értékben. Emellett igen jelentős felületű út- és járdafelújításokat végzett el az önkormányzat teljes egészében hazai források finanszírozása mellett, több mint 175 millió forint értékben.


Ami pedig a sajtótájékoztató apropóját illeti:

a tavalyi év végén meghozott kormányhatározat értelmében Zirc Városi Önkormányzat egyedi, 107 millió forintos vissza nem térítendő támogatásban részesült útfelújítás és csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése céljából.


– A Reguly utca Bakonybéli utcától délre lévő szakasza rendkívül terhelt a sajnos egyre nagyobb gyakorisággal előforduló felhőszakadások során, a város jelentős területéről az utca irányába levonuló villámárvizek által. Az alkalmanként megjelenő nagy mennyiségű csapadékvizet a meglévő, nem megfelelő kiépítettségű és keresztmetszetű árok elvezetni nem képes, így az utcában sajnos többször előfordult a lakóingatlanok elöntése is. Az önkormányzat a probléma megoldása érdekében már évekkel ezelőtt elkészíttette az utca csapadékvíz-elvezető rendszerének terveit, ami a kormányzati támogatásnak köszönhetően most eljutott a megvalósítás szakaszához. Az előregyártott vasbeton mederburkoló elemekből 250 méter hosszban kialakításra kerülő csapadékvíz-elvezető árok mellett sor kerül az utcában az út és a járda felújítására is – ismertette a fejlesztés egyik részét Ottó Péter polgármester.


A Bakonybéli utcán keresztül érkező nagymennyiségű víz sok problémát okozott a Reguly utcában, ami most a támogatás jóvoltából megoldódik. A városvezetés és térségünk országgyűlési képviselőjének helyszíni bejárása


A Reguly utca mellett további kilenc utca újul meg összesen 9000 négyzetméter felületen a kormányzati támogatás eredményeképpen, ezek: János-tanyai utca, Kinizsi utca, Forrás köz, Három-hegyi utca, Wathay utca, a Szeptember 6. utca Üdülő és III. Béla utca közötti szakasza, Zrínyi Miklós utca, Vitális utca és a Kertész utca. Az önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le a kivitelezési munkák elvégzésére, mely eredményesen zárult és a Colas Út Zrt-vel kötöttek szerződést. A munkaterület átadása megtörtént, a kivitelezőnek öt hónap áll rendelkezésére a felújítási munkák teljesítésére.

A városvezető hangsúlyozta,

az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja az utak és a járdák fejlesztését, hiszen még sok olyan hely van a városban, ahol beavatkozásra van szükség. Ahol erre eddig nem került sor, kéri az ott lakók, arra közlekedők türelmét, dolgoznak azon, hogy újabb pályázati lehetőségek igénybevételével ezek a feladatok is megoldásra kerüljenek.


Végül köszönetét fejezte dr. Kovács Zoltánnak, térségünk országgyűlési képviselőjének a projekt előkészítésében történő aktív, segítő közreműködésért, valamint Magyarország Kormányának a támogatásért, amely fedezetet biztosít a fejlesztések megvalósításához.


Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője elmondta, az egyik fontos kormányzati döntés, hogy a Magyar Falu Program az ötezer lélekszám alatti kistelepüléseket támogatja az esélyegyenlőség jegyében, a Modern Városok Program pedig a nagy gazdasági erővel, koncentrált lakossággal bíró megyei jogú városokat.

Ezenkívül vannak olyan települések, mint Zirc is, amelyek egyedi kormánydöntéssel kaptak támogatást.
Beszélt a hosszabb távú tervekről is,

a 82-es főút Zircet elkerülő szakaszáról, amelynek megvalósítása reményeik szerint a következő ciklusban kezdetét veheti. Hozzátette, hogy jelentős kerékpárút-építés is zajlott Zircen, illetve megújult a belváros: az Alkotmány utcában közlekedésbiztonsági fejlesztés ment végbe és parkolók kerültek kialakításra. A Magyar Közút részéről pedig a Deák Ferenc utca és a Nagyesztergárra vezető út felújítására kerül sor.


Kelemen Gábor