A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Új kereszt is hirdeti, melyik úton haladjunk tovább


A Szent István király emlékére állított fakereszt felavatásával egybekötve ünnepelte az államalapítást Zirc városa. Sor került az új kenyér és az önkormányzati kitüntetések átadására, ünnepi beszédet mondott Ottó Péter polgármester.


Az esős időjárás kissé felborította az ünnepség forgatókönyvét, annak helyszínéül a Városháza szolgált és ezt követően került sor a Szent István téren a Zirci Országzászló Alapítvány által államalapító királyunk emlékére emelt kereszt leleplezésére, átadására és megáldására.


Az ünneplő közösséget Szakács Ildikó köszöntötte, s vezette a műsort.

Egervölgyi Dezső, a Zirci Országzászló Alapítvány kulturális felelőse keresztavató beszédében hangsúlyozta,

Szent István királyhoz kötődik a magyarság ezerszáz éves történelme, mely az Isten, haza, család háromságát, az életet foglalja magába.

Hozzátette, az alapítvány számára a keresztállítás nem szimbolikus jelentőségű, mert a tevékenységük szellemiségének mindig is meghatározója volt és most is az. Ezzel a kereszttel egy szellemiséget szeretnének átadni az utódoknak, hogy ebben leljék meg a jövőt, benne maradjanak magyarok és európaiak. Köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a támogató hozzáállásért és Bittmann Károlynak, akinek a munkája által a keresztállítás valóra vált.

Egervölgyi Dezső keresztavató beszéde a Városházán

Az avatóbeszédet követően – a keresztállításhoz kapcsolódóan – a történelmi egyházak képviselői köszönetnyilvánításuk jeleként okleveleket adtak át az alapítvány tagjainak, méltató szavaikat Csaba Lilla tolmácsolta.

Együtt a keresztény jövőért: a Zirci Országzászló Alapítvány tagjai és a történelmi egyházak képviselői

Augusztus 20-a alkalmából ünnepi beszédet Ottó Péter polgármester mondott, bevezetésként Tűz Tamás „Szent István király” című versével köszöntötte a szép számmal egybegyűlteket.

Méltatta a Zirci Országzászló Alapítvány munkásságát, akiknek nemcsak az új emlékkereszt fűződik a nevükhöz, hanem a „Kari-ivókút” is, és a kezdeményezésük által vette fel a tér államalapító királyunk nevét. Aki még nem látta a szorgos kezek munkájának eredményeként az elmúlt hetekben folyamatosan formálódó Szent István teret, annak felvázolta a városvezető: a tér vonalvezetésének középpontjában került elhelyezésre az időtálló tölgyből készült, s ezzel is a Szent István-i örökséget jelképező kereszt, vele szemben áll Hoffer Ildikó alkotása, Szűz Mária, valamint Árpád-házi Szent Erzsébet plasztikája. A város arculatához és a térhez is jobban illő, szintén tölgyfaborítású padok kerültek a térre, amelyek megnyugvást jelenthetnek az arra érkezőknek, legyen szó a zirci polgárokról vagy a hozzánk érkező turistákról.


„Ezzel a kereszttel vált teljessé a tér, amely nem nagy, ahogy Szent István országa sem volt nagy uralkodásának kezdetén, de a kisugárzása folyamatosan gyarapodott tartalomban, lelkiekben egyaránt”

– mondta városunk polgármestere, s köszönetet mondott az alapítványnak, támogatóiknak, segítőiknek azért, hogy létrehozták az új alkotást.

Ottó Péter polgármester ünnepi beszéde

Idézett II. János Pál pápának az 1991-es magyarországi látogatása során tartott szentmiséjéből is, aki akkor kérte az Úristen áldását, hogy az európai népek jövője mindig összhangban legyen keresztény gyökereikkel és azokkal az értékekkel, amelyek naggyá tették Európát. Az ünnepség szónoka feltette a kérdést: Hol vannak ezek az értékek most Európában? Mennyire tartjuk nagy becsben őket? Minden ország és nemzet, amely hű a gyökereihez, ismeri a jövőképet. Látja a fényt, tudja, hogy merre kell mennie tovább. Géza fejedelem és István király annak idején felismerte, hogy országának csak akkor lehet jövője, ha a keresztény kultúrához ragaszkodik, és azt honosítja meg nálunk is. Most ugyanúgy fel lehet tenni a kérdést, hogy Európa jövőjét mi jelenti: az, hogy az általa elindított úton megy tovább, vagy hogyha a Szent István-i utat próbálja követni?

Jövőkép csak az utóbbiban lehet, hangsúlyozta városunk vezetője, s ezért is tartja nagyon fontosnak az emlékkereszt felállítását.

Az ünnepséget követően közös kép készült a keresztet állító civil szervezet, az egyházak, az önkormányzat és térségünk országgyűlési képviselőjének részvételével

Utalva a régészeti kutatásokra, az I. András téren található 10. századi fatemplom maradványaira, kijelentette, hogy a keresztény kultúra egyik bölcsője itt van Zircen, ugyanis ehhez hasonló épségben fennmaradt más emlékünk nincs Magyarországon, s erre büszkének kell lennünk, és meg kell tennünk mindent azért, hogy a föld alatt található értékek felszínre kerüljenek, megismerhessük őket, még több tudással gyarapodjunk általuk.


Méltatta végül a kitüntetésben részesülőket, akik

mindannyian sokat tesznek Zirc múltjának feltárása és megőrzése érdekében, személyük így is köthető településünk alapításához, Szent István ünnepéhez.

Az ösztöndíjas diákoknak pedig gratulált kiemelkedő tanulmányi eredményükhöz.


Hatás Andrea és tanítványai – Kozma Regina, Pölczman Szofi, Takáts Bogi – zenés-irodalmi összeállítással emelték fel szívünket és tették még emlékezetesebbé az államalapítás zirci ünnepét.

Mintegy az összetartozásunkat jelképezve, egymásba font kezekkel énekelték együtt a hazaszeretetünket, a nemzettudatunkat erősítő dalokat. Előadásukat vastaps kísérte.

Ezt követően került sor az új kenyér átadására, mely ezúttal is a PillerPék Kft. kemencéjében jött a világra. Az örökké megújuló élet jelképét a Bakony Agro Kft. és a környékbeli gazdák képviseletében Váli Attila nyújtotta át Ottó Péter polgármesternek, aki e gondolatokkal fogadta az ajándékot:

„Tisztelettel köszönöm a gazdálkodók képviselőjének az új kenyeret, amely a gondokkal terhelt világunkban különös jelentőséggel bír. Tiszta szívből azt kívánom, hogy minden magyar családnak jusson belőle elegendő az év minden napjára, ne csak tartalomban, hanem lelkiekben is megerősítve őket”.

Az új kenyeret Csécs Dániel ciszterci plébános atya szentelte meg, majd kockákra szeletelve körbekínálták annak ízeit a közönség körében.

Önkormányzati kitüntetések átadásának is teret adott Magyarország születésnapja.

A városért végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként a „Zirc Város Díszpolgára” címet vehette át Bittmann Károly, Pro Urbe Emlékéremmel ismerték el Cuhavölgyi Klára és Hédl József tevékenységét. A kitüntetéseket Ottó Péter polgármester és Viziné dr. Horváth Judit jegyző adta át, közreműködött az ünnepséget jelenlétével megtisztelő dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője. Az elismerésben részesülők méltatását kapcsolódó írásainkban olvashatják. ITT, ITT, és ITT


Az ünnepségen egy Aranydiploma átadása is megtörtént, ezt Hutvágner Tamásné vehette át, aki negyven éven keresztül dolgozott pedagógusként a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában, volt igazgató-helyettes is. A kitüntetést Burján István iskolaigazgató adta át egy rendhagyó méltatást követően.

Kitüntetést vehettek át az államalapítás ünnepén, balról: Bittmann Károly, Cuhavölgyi Klára, Hédl József, Hutvágner Tamásné

Immár hagyományosan a középiskolai tanulmányi ösztöndíjak átadására is a városi ünnepség keretében került sor.

Zirc Városi Önkormányzat harminc középiskolást részesített 2022. második félévében ösztöndíjban, ők:

Ábrahám Gábor Zoltán, Berkes Mihály, Biber Cintia, Bittmann Panna, Bognár Tamara, Buda Tekla, Dohnál Borbála Cseperke, Dülk Botond, Finta Zsuzsanna, Földesi Benedek, Földesi Lőrinc, Francsics Fanni, Hanich Fanni, Jakab Zalán, Kitzvéger Nikolett, Kokas Nóra, Kovács Blanka, Kovács Dóra, Kovács Kristóf, Lingl Nóra, Majer Szabolcs, Palánkai Hanna Dóra, Palánkai Tünde Orsolya, Rátódi Ildikó Katalin, Sasvári Borka, Sömjén Máté, Szakács Zille, Takács Dorka, Tátrai Nóra Hanga, Vintze Regina. Az elismerő oklevelet Ottó Péter polgármester és Varga Zita, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke adta át a diákoknak.

Az ünnepségen megjelenő ösztöndíjas diákok csoportja az elismerő oklevéllel és az új kenyérrel

A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB által szervezett ünnepséget követően

az érdeklődők lesétáltak a még eső áztatta, de már az égi áldástól felszabaduló térre, ahol az alapítvány tagjai - dr. Czuppon Károly, dr. Kőváry György, Kukoda Vilmos és Kovács László – által lehullt a lepel Szent István király keresztjéről.

Az új köztéri alkotást a létrehozó Zirci Országzászló Alapítvány részéről Máj János elnök és Bittmann Károly titkár adta át Ottó Péter polgármesternek. A lábazat elé egy ökumenikus koszorú került az egyházközségek fiatal híveinek – Holl Boglárka, Árpásy Botond, Nagy Judit és Kondora László – közreműködésével. A keresztet Csécs Dániel ciszterci plébános atya, Vecsey Katalin református lelkész és Pápicsné Jakab Johanna Júlia evangélikus lelkész áldotta meg, és egy közös imádság is elhangzott.

Az új kereszt megáldása a Szent István téren

A programok délután a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban folytatódtak, ahol a Magyar Népmese Színház „Az aranyszőrű bárány” című interaktív előadását lehetett megtekinteni, majd koncertet adott Dávid Roland. Az „Új Kenyér Piaca” címmel éjszakai program- és termékkínálattal a Zirci Termelői Piac is csatlakozott a város ünnepi rendezvényeihez.


Kelemen Gábor