A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Új ipartelep létesül Zirc városában


Több mint 260 millió forintos pályázati támogatást nyert el Zirc Városi Önkormányzat iparterület-fejlesztésre. Közös sajtótájékoztatón jelentette be mindezt Ottó Péter polgármester, dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője és Hellebrandt Ferenc alpolgármester.


Dr. Kovács Zoltán, Zirc térségének országgyűlési képviselője az előzményekkel kapcsolatban elmondta, az új európai uniós ciklusnak volt egy olyan része, amely a megyén belüli fejlesztéseket koordinálta a Veszprém Megyei Önkormányzat által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. Erre összességében 4 milliárd 740 millió forint állt rendelkezésre. Az iparterületekre összesen kilenc település pályázott, közöttük Zirc.


A fejlesztéssel mintegy kilenc telephely alakítható ki vállalkozások számára a megfelelő infrastruktúrával a Zirc 07/12 helyrajzi számú ingatlanon, amely Kardosrét irányába a 82-es főút és a dudari vasútvonal által határolt, Zirci Ipari Park melletti, mintegy 4,5 hektár nagyságú terület.


Ezzel helyben lehet tartani a munkaerőt, a fiatalokat, a gazdaság növekedése pedig újabb fejlesztéseket is generálhat. Hozzátette azt is, hogy európai szintű konform-iparterület kialakítására nyílik lehetősége Zirc városának.

Ottó Péter polgármester, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Hellebrandt Ferenc alpolgármester a sajtótájékoztatón


Ottó Péter polgármester kiemelte, hogy eredményesen zárult az elmúlt év, hiszen ekkor kapott önkormányzatunk tájékoztatást arról, hogy több mint 260 millió forintos pályázati támogatást nyert el az említett terület közművesítésére, úthálózatának a kiépítésére. Az önkormányzat 2016-ban vásárolta meg az ingatlant, azóta megtörtént a 82-es főútról bevezető út kisajátítása, önkormányzati tulajdonba vétele, illetve az útkiépítéshez telekhatár-rendezésekre került sor.


Nagyon fontosnak nevezte a fejlesztést, hiszen a zirci önkormányzat a rendszerváltás óta nem rendelkezett a város közvetlen környezetében ipar fejlesztésére alkalmas területtel. A projekt megvalósításával közvetlenül is lehetőség nyílik a helyi gazdaság fejlődésének támogatására.


Városunk vezetője beszélt arról is, hogy várhatóan a projekt megvalósulásával párhuzamosan tudja kivitelezni az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás a beruházását, amely egy zirci hulladékudvar létrehozását jelenti. Az ipartelep számára kijelölt terület lesz alkalmas ennek a fejlesztésnek a megvalósítására is.

Az újonnan kialakítandó ipartelep helye, a 82-es főút és a dudari vasút által lehatárolt terület (Forrás: Google Maps)


Hellebrandt Ferenc alpolgármester a projekt folyamatáról adott tájékoztatást. Első lépésben az önkormányzat igényfelmérést végez a vállalkozások körében, hogy mekkora igény van az ipaterületen történő beruházásokra, áttelepülésekre, és ennek ismeretében lehet majd elkészíteni a telekkialakítási koncepciót. Jelenleg a tanulmányterv áll rendelkezésre, amely a pályázat alapját képezte. A közművekre, útépítésre engedélyezési tervet kell készíteni, ezt követően elkészülnek majd a kiviteli tervek, és ezzel párhuzamosan beindulhat a közbeszerzési eljárás folyamata.


Az igényfelmérésre vonatkozó felhívás ITT olvasható.

Kelemen Gábor