A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Új háziorvos rendel majd a harmadik körzetben

A Zirc, III. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjogával kapcsolatos döntést is hozott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülésén.


Dr. Fáskerti Gabriella, a III. számú körzet háziorvosa nyugdíjba vonul, praxisát dr. Máthé Boglárka Emese oxyológus szakorvos fogja átvenni.

A képviselő-testület döntött, hogy a praxisengedély megszerzését követően határozatlan időre feladat-ellátási szerződést köt az orvossal és az egészségügyi szolgáltatójával. Az előszerződés megkötéséről is határoztak. Az új doktornő várhatóan december 1-jén kezdheti meg a tevékenységét.

Szavaznak a képviselők az október 3-án megtartott rendkívüli ülésen

A képviselő-testület kinyilvánította szándékát, hogy

az önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni.

A polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy egyeztetéseket folytasson a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel a tranzakciós szerződés, valamint a közművagyon térítésmentes átadásához szükséges megállapodás tervezeteiről, amelyek jóváhagyásáról majd a későbbiek során dönt a képviselő-testület.


Önkormányzati, illetve egy magántulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatban a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítását határozta el a képviselő-testület.


Kelemen Gábor