A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Úgy kell, mint egy falat kenyér


– Szent István királynak sokat köszönhet népünk. Keresztény hitünk minden társadalmi formában megállja a helyét. Olyan erkölcsi normákkal és tartással vértez fel bennünket, amelyet nemcsak gyermekeinknek, hanem minden utánunk következő generációnak átadhatunk.


Hellebrandt Ferenc alpolgármester mondta ezeket a gondolatokat a Szent István téren, Zirc város államalapításra emlékező ünnepségén. – Büszkén vallhatjuk meg magyarságunkat, emberségünket, Jézus Krisztusba vetett hitünket. Olyan Magyarországon élhetünk, ahol nyugodt szívvel, nyíltan elmehetünk a templomokba, gyakorolhatjuk hitünket. Az a keresztény hit, amelyet Szent István király hagyott örökül népünknek, úgy kell, mint egy falat kenyér. A kenyér a fizikai létet jelképezi, a hit pedig a lelki életünk elengedhetetlen része.


Az ünnepség szónoka vallásos emberként hangsúlyozta,

az egyik legfontosabb állami ünnepünknek tartja a keresztény Magyarország megalapításának ünneplését.

„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” – idézte legfőbb imánk kulcsmondatát, majd hozzátette: ebből a fohászból, ebből a mondatból kiderül, hogy nem mi alakítjuk elsősorban az életünket, hanem kell egy felső hatalom, amit már államalapítónk, István király is tudott. Ő azonban augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját tette ünneppé és sokáig ezen a napon is emlékeztek, majd 1083-tól, Szent István oltárrá emelésének az időpontjától – ami egyenlő volt akkor a szentté avatással – ünnepeljük augusztus 20-án az államalapítást.


Városunk alpolgármestere idézett István királynak a fiához, Imre herceghez intézett Intelmeiből is, melyben figyelmezteti őt, hogy a hitet csakis jó cselekedettel lehet teljessé tenni. Kéri, megparancsolja fiának, hogy gyakorolja a kegyességet, irgalmasságot, türelmet, erőt, alázatosságot, mérsékletességet, szerénységet, becsületességet. „Vajon minket, a huszonegyedik század emberét milyen feladattal ruház fel ez az Intelem?” – tette fel a kérdést, majd meg is válaszolta azt: „Éljünk békében az országban és szeretett kisvárosunkban, Zircen. Munkálkodjunk településünk szépítésén, segítsünk embertársainknak. Emelkedjünk felül gyakori sértettségünkön, ideológiákon, mert csak együtt lehet nagy dolgokat véghezvinni”.


„A mi kis városunkban minden pici fejlődés, előrelépés jól látható, és ezen dolgozunk, munkálkodunk a későbbiekben is. Tisztességgel, becsülettel, szorgalommal, alázatossággal, az emberiségbe vetett hittel építjük városunkat. Ha minden település így tesz, jobbá tehetjük Magyarországot. Becsüljük, tiszteljük elődeink örökségét, tisztaságát. Tegyünk meg ma mindent a felnövekvő nemzedékért. Örüljünk annak, hogy hiteles történelmi ismereteket tanulhatnak gyermekeink az iskolákban, ahol nincs szükség az igazság elferdítésére. Ennek segítségével sajátíthatják el azokat az emberi értékeket, amelyekkel Szent István a keresztény Magyarország alapjait tette le, s nekünk, akik itt élünk, kötelességünk ezt tovább építeni, mert ez a jövő záloga”

– zárta ünnepi gondolatait Hellebrandt Ferenc


Hatás Andrea előadóművész magyar szíveket melengető műsorral tette emlékezetesebbé az ünnepet, majd az új kenyér átadására került sor, melyet az idei évben is a Piller Pék Kft. sütött Zirc városa számára. Az örökké megújuló élet jelképét Váli Attila a Bakony-Agro Kft. és a környékbeli gazdák képviseletében adta át Ottó Péter polgármesternek.

„Az új kenyér jelképezi az életet, a megélhetést és az otthont mindannyiunk számára. Kívánom, hogy a magunkhoz veendő falatok által legyünk még erősebb tagjai ennek a közösségnek, és kívánom azt, hogy a mindennapi kenyérből minden embernek jusson elegendő az év minden napjára”

– mondta városunk vezetője. Az új kenyeret Bérczi L. Bernát apát áldotta meg, majd a szervező intézmény diákmunkatársai, önkéntesek körbekínálták azt a közönség soraiban.


Ezt követően az önkormányzati kitüntetések átadására került sor. Zirc Város Díszpolgára címet adományoztak Egervölgyi Dezső és Orémusz József részére, Pro Urbe Emlékéremmel tüntette ki a város dr. Szalay Attilát és Sztana Évát. A kitüntetéseket Ottó Péter polgármester és Hellebrandt Ferenc alpolgármester adta át, a méltatásokat kapcsolódó írásainkban olvashatják. ITT, ITT, ITT és ITT


Az ünnepségen egy Aranydiploma átadása is megtörtént, ezt Barcsai Gáborné vehette át, aki 1969-től 2006-ig dolgozott a zirci általános iskolában. „Mi fér bele ötven évbe? A tanítás, a készülés, az öröm és az ezzel együtt járó bánat, a mosolygó gyermekarcok, és minden, ami ezt a hivatást jelenti” – mondta köszöntőjében Burján István, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója, majd átadta a jubileumról tanúskodó oklevelet. A pedagógust Ottó Péter polgármester is köszöntötte a jeles alkalomból.

A kitüntetésben részesülők térségünk országgyűlési képviselőjével, a városvezetőkkel, civilekkel. Orémusz József egészségügyi okok miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségen, kitüntetését későbbi időpontban veszi át


Immár hagyományosan a középiskolai tanulmányi ösztöndíjak átadására is a városi ünnepség keretében került sor. Zirc Városi Önkormányzat eddig a legtöbb, harminc középiskolást részesített 2021. második félévében ösztöndíjban, ők: Ábrahám Gábor Zoltán, Balogh Péter Dániel, Berkes Mihály, Biber Cintia, Bittmann Marcell, Bittmann Teréz, Bruck Petra, Dohnál Borbála Cseperke, Fazekas Ármin, Francsics Fanni, Fisli Levente, Gregosits Bence Béla, Gurdon László, Hamvasi Gréta Virág, Holl Kristóf, Kovács Blanka, Kovács Dorottya, Lajtafalvi Eszter, Lázár Hanna Veronika, Majer Szabolcs, Oláh Lili, Palánkai Tünde Orsolya, Rátódi Ildikó Katalin, Skobrák Vivien Anasztázia, Sömjén Máté, Tribel András, Udvari Enikő, Vajcs Luca, Vida Jázmin Ida, Vintze Regina. Az elismerő oklevelet Ottó Péter polgármester és Varga Zita, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke adta át a diákoknak.

Az ünnepségen megjelent ösztöndíjas diákok az új kenyérrel


Zirc város államalapításra emlékező ünnepségét a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB szervezte, közreműködött Szakács Ildikó és Csaba Lilla.

Szakács Ildikó konferálta az ünnepséget


Kelemen Gábor