A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Tűzmegelőzés, hulladékkezelés, környezetvédelem


Közmeghallgatást tartott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete


A megjelent vendégeket, érdeklődő állampolgárokat Ottó Péter polgármester köszöntötte.


A fórum első napirendjén Csékeiné Kaszás Melinda tűzoltó százados, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről a tűzmegelőzésről, környezetvédelemről beszélt. Felhívta a figyelmet, hogy a nem megfelelő minőségű tüzelőanyag, a nedves és különböző anyagokkal kezelt fa elégetése során olyan másodlagos anyagok keletkeznek, amelyek lerakódnak a kéményékbe, és elduguláshoz vezethetnek. Ha ezek a lerakódások nem kellő rendszerességgel vannak tisztítva a kéményseprők által, begyulladhatnak, kéménytüzek keletkezhetnek, illetve a füst visszakerülhet a lakótérbe.


Nagymértékben javítja a levegő minőségét, ha a műanyagot, papírt, ruhaneműt, bútorokat, használt cikkeket szelektíven gyűjtjük, s nem égetjük el a tüzelőberendezésekben. Egy svájci tanulmányra hivatkozva elmondta, egy nagyobb kupac avar hatórás kerti égetésével annyi szálló por keletkezik, mintha 250 autóbusz 24 órán keresztül folyamatosan közlekedne.



A kerti hulladék égetése helyett alternatív megoldásként a komposztálást és a zöldhulladék-gyűjtést javasolta. A háztartások számára fontosnak tartotta a füstérzékelők beszerzését. Szólt arról is, hogy szabadtéri tüzek minden évben jelentős számban fordulnak elő, és ezek kilencvenkilenc százalékban emberi hibára, mulasztásra vezethetők vissza.


A kéményseprő-ipari közszolgáltatás a katasztrófavédelemhez került, ennek következtében a legfontosabb változás, hogy a kéményseprők az egylakásos ingatlanoknál már nem mennek sormunkára, hanem az ingatlan tulajdonosának kell kérnie telefonos időpont-egyeztetéssel a tisztítást, tanácsadást.


A karácsonyi ünnepkör közeledtére való tekintettel arra is felhívta a figyelmet, hogy ha mécsest gyújtunk, ne hagyjuk felügyelet nélkül, éjszakára mindig oltsuk el. Fontosnak nevezte továbbá, hogy semmilyen fűtőberendezést ne takarjunk le, ne kerüljön a közelébe éghető anyag. Az elektromos tüzeket tilos vízzel oltani, más módszert kell választani, az elektromos berendezések javítását pedig mindig szakemberre kell bízni.


Kaszás Béla, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetője a környezet állapotáról tartott tájékoztatót. Mint megtudtuk, városunkban a légszennyezést jelentős mértékben a közlekedés, illetve téli időszakban a fűtés okozza, ipari létesítmény, mely környezetszennyezést, levegőtisztasági problémát okozna, nincsen. A levegő nitrogén-dioxid koncentrációját az önkormányzati hivatalban elhelyezett mobil mérőállomással mérik. Az adatok megtalálhatók az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat holnapján.


A képviselő-testület által hozott döntésnek megfelelően évente két alkalommal házhoz menő zöldhulladék-gyűjtésre kerül sor városunkban, ennek tapasztalatairól is beszélt az osztályvezető. Elmondta, az őszi gyűjtésnél mindig nagyobb mennyiség, közel húsz tonna került összegyűjtésre és elszállításra a balatonfüredi komposztáló telepre. (A legutóbbi akció még tart, a zöldhulladék begyűjtése és szállítása jelenleg is zajlik, de nagy valószínűséggel meg fogja haladni a 20 tonnát.) A tavaszi gyűjtések során átlagosan 4-5 tonna gyűlik össze. A zöldhulladék kezelésére ezeken a lehetőségeken kívül a komposztálást javasolta, illetve a minden hónap harmadik szerdáján történő gyűjtőpontos gyűjtést, amikor az Alkotmány utcai sportpálya előtti területre érkezik ki a szolgáltató a lakossági zöldhulladékért.



Városunkban az ivóvízhálózat teljes egészében kiépített, a szennyvízhálózat Akli városrész kivételével szintén, de ez utóbbira is pályázat került benyújtásra, amely elbírálás alatt áll.


A hulladék kezeléséről is szó esett, ezt a tevékenységet városunkban a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. 2016-ban bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, amelyhez minden ingatlan kapott gyűjtőedényzetet. A gyűjtőedények elszállítása minden hónap negyedik keddi napján történik. Amennyiben a szervezett közszolgáltatás keretében elszállítható hulladéknál nagyobb mennyiség keletkezik egy háztartásban, lehetőség van azt térítésmentesen elhelyezni a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarban, amely Veszprémben, a Kistó u. 8. szám alatt található. A hulladékudvar nyitvatartásáról a szolgáltató honlapján található részletesebb információ.


A Zirc város területén lévő felhagyott települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetésre került, a befejezett kármentesítés után a kiépített monitoring rendszer üzemeltetése zajlik, 2019. július 31-ig. A négy monitoring kútból féléves gyakorisággal kell mintavételezést készíteni és évente egyszer kell jelentést küldeni a hatóság részére. Az eddigi jelentéseket a hatóság elfogadta, a monitoring rendszer üzemeltetéséből azt a következtetést lehet levonni, hogy a kármentesítés eredményes volt, a határértéket túllépő szennyeződés nincs – tájékoztatott a városüzemeltetési osztályvezető.


A harmadik napirend keretében az érdeklődő állampolgárok által felvetett kérdések, közérdekű bejelentések, javaslatok megvitatására került sor. A közmeghallgatáson megjelent dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője, aki közre is működött a válaszadásban. Lakossági kérdésre elmondta, hogy a kutak engedélyezési, bejelentési moratóriumát meg fogják hosszabbítani 2020. december 31-ig, addig az illetékesek kidolgozzák az engedélyezési eljárás menetét.



Cikk: Kelemen Gábor