A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Továbbra is az energiatakarékosság az önkormányzat célja

Az energiaválság okán újabb intézkedési tervet fogadott el Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli időszakra. A Luksz Sándor utca víziközmű-rendszerének fejlesztéséről is döntés született az októberi ülésen.


A tavalyi évben végbement energiaár-emelkedések továbbra is megkövetelik a célszerű energiagazdálkodási gyakorlatot minden önkormányzati intézmény vonatkozásában, ezért a képviselő-testület újabb intézkedési tervet fogadott el a 2023. november 1. és 2024. április 30. közötti időszakra.


- Arra törekszünk, hogy az intézkedések az előző év hasonló időszakához képest kisebb mértékben korlátozzák az intézmények működését és az ellátottak, látogatók általi használatot, de továbbra is célunk, hogy a lehető legalacsonyabb költségszinten tartsuk a téli időszakban az önkormányzat energiafelhasználását, beleértve természetesen az intézményeinket is

– mondta Ottó Péter polgármester a napirendhez kapcsolódóan.

Ottó Péter polgármester napirendhez kapcsolódó tájékoztatója, balról Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Megtakarításokat elsősorban a hőmérséklet korlátozásával igyekszik a városvezetés elérni, 18-20 Celsius-fokos felsőhatárokról rendelkezik a terv a munkaterületeken, a kisgyermekekre való tekintettel ezt az értéket az óvoda és bölcsőde intézményére vonatkozóan 20-22 fokban határozták meg. A fogyasztásmérő órák leolvasásáról az intézményvezetőknek kell gondoskodnia és heti rendszerességgel számot adnia, ilyen formában is igyekszik kontrollálni az önkormányzat a fogyasztási szokások alakulását.


Városunk vezetője szólt arról is, hogy

az önkormányzat beszerzési eljárásokat folytatott le, mely a földgáz esetében kicsit kedvezőbb feltételeket biztosíthat, a villamos áramot azonban egyes intézményeket érintően, a jelenlegi igen kedvező díjhoz képest magasabb áron kapják majd a jövő évtől.

A tapasztalatokat januárban értékelik ki. A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendelnek el december 27. és 29. között.


A terv arról is rendelkezik, hogy az Alkotmány utca 14. szám alatti ingatlant, a volt „MHSZ” épületét a városi könyvtár felújítását követően a Stúdió KB városi televízión és a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központon kívül kizárólag azon, a jelenleg is ott működő civil szervezetek számára biztosítja a város, amelyek a tevékenységük jellegénél fogva az ingatlanhoz kötöttek, azzal a feltétellel, hogy az általuk használt terek arányában a rezsiköltségek megtérítését vállalják.

Az önkormányzati ingatlanok közül ennek az épületnek az energiaadottságai a legkedvezőtlenebbek, így jelentősebb megtakarítások itt érhetők el azzal, hogy a nagyobb terek fűtésére nem kerül sor. A tevékenységek egy része átcsoportosítható a városi könyvtárba, amelynek az energetikai felújítása hamarosan befejeződik.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az energiaválság-helyzettel összefüggő intézkedési tervet

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról is döntés született a testületi ülésen. Erre a Kossuth utca 18. szám alatti, 30 négyzetméter alapterületű orvosi rendelő önkormányzati tulajdonba kerülése okán volt szükség.


A képviselő-testület arról is döntött, hogy

a csatorna felhalmozási céltartalék és a fejlesztési tartalék terhére megvalósítja a Luksz Sándor utca ivóvízellátó víziközmű-rendszerének rekonstrukcióját.

A fejlesztés során mintegy 200 folyóméteren az ivóvíz-nyomócsövek cseréje történik meg, illetve az Erzsébet királyné utcában további ötvenméteres szakaszon mennek végbe rekonstrukciós munkálatok.

Az ivóvíz-ellátást szolgáló rendszer fejlesztésére kerül sor a Luksz Sándor utcában és az arra merőleges Erzsébet királyné utca egy szakaszán

A víziközmű-vagyonhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettség Magyar Állam részére történő átruházásával kapcsolatban már korábban kinyilvánította szándékát a képviselő-testület.

A határozat meghozatala óta több módosítás történt a megkötendő integrációs megállapodásban, amelyet jóváhagytak a döntéshozók.


Arról is döntött a képviselő-testület, hogy alapító tagként csatlakozik a Bakony Charta Egyesülethez, amely a Bakony turizmusának, fejlesztésének közös képviseletét kívánja ellátni.


Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények dolgozóinak az infláció hatását kompenzáló egyszeri, kétszázezer forintos béren kívüli SZÉP-kártya juttatását is támogatta a képviselő-testület.


Kelemen Gábor