A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Tovább javulhat a foglalkoztatottság Veszprém vármegyében

Zircen is bemutatták a 3,6 milliárd forintos európai uniós támogatás segítségével megvalósuló Veszprém Megyei Foglalkoztatási-Gazdaságfejlesztési Együttműködés – Plusz programot, amely egy konzorciumi együttműködés során a 2022 és 2027 közötti időszakban csaknem kétezer fő munkanélküli és több mint kétszáz inaktív személy foglalkoztatási helyzetét javítja.


A Művelődési Házban megrendezett Térségi Foglalkoztatási Fórumot Várszegi Bernadett, a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal projektiroda-vezetője nyitotta meg.


Kifejtette, hogy

a program a humánerőforrás támogatására szolgál. Veszprém vármegyében meghatározó a vidékies térség – ezt statisztikai adatokkal is alátámasztotta –, ezáltal a munkaerő érzékenyebb lehet az elvándorlásra. Éppen ezért nagyon fontosnak nevezte, hogy a térség a helyi gazdasági profilját felismerve ehhez igazítsa a humántőkéjét.

A projektet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatallal és a Veszprém Vármegyei Kormányhivatallal konzorciumban bonyolítja le. A fő szakmai megvalósító a kormányhivatal, míg a vármegyei önkormányzat a helyi termék és szolgáltatás fejlesztésével foglalkozik. A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal a projektmenedzsment feladatokat látja el.

Várszegi Bernadett, a vármegyei önkormányzat irodavezetője fűzött előszót a humánerőforrás támogatását célzó projekthez

Angyalosy Edina, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal osztályvezetője hangsúlyozta, hogy a különböző európai uniós programoknak és a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően jelentősen növekedett a foglalkoztatottak száma az elmúlt tíz év során, míg 2013-ban 60 százalék alatt volt a ráta, napjainkban ez a szám meghaladja a 80 százalékot. A bevetített diagram is mutatta, hogy

a Zirci járás munkaerőpiaci-helyzete kedvezőnek mondható, a nyilvántartott álláskeresők csak egy egészen kis szeletet képeznek.


A program keretében bértámogatást, lakhatási és utazási támogatást tudnak biztosítani a munkáltatók számára, továbbá a vállalkozóvá válás elősegítése is megvalósul, lehetőség nyílik arra, hogy tőkejuttatással is segítsék a vállalkozni szándékozókat. Megújultak a célcsoportok is, ez a projekt a szakképzetleneket, a foglalkozást helyettesítő támogatásban részesülőket érinti, illetve azokat, akik a közfoglalkoztatásból kerülnek át az elsődleges munkaerőpiacra, továbbá kísérletet tesznek az inaktív személyek felkutatására is.

A célcsoportok támogatására mintegy 2 milliárd 600 millió forintot fordíthatnak, és csaknem kétezer fő bevonása történhet meg a projekt eredményeként.

Angyalosy Edina előadásából kiderült, hogy vármegyénkben is jelentősen csökkent a munkanélküliség az elmúlt tíz évben

Palkó-Kercsó Zsuzsanna a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részéről arról beszélt, hogy milyen lehetőségei vannak a magánszemély eladásra való termelésének, amely már adóköteles tevékenység.

Az egyik alternatíva lehet az őstermelővé válás vagy a családi gazdaságok létrehozása.

Tisztázta a fogalmakat, őstermelőnek az minősül, aki a saját tulajdonában álló gazdaságban végzi a tevékenységét, míg családi gazdaságot két vagy három, őstermelőnek minősülő, egymással közeli hozzátartozó hozhat létre. Mindkét mezőgazdasági formát a helyi falugazdászok veszik nyilvántartásba. Kitért a helyi termékre is, amely az őstermelő által előállított alapanyag eladásra való tovább dolgozását jelenti, és hozzáfűzte azt is, hogy a terméknek legfeljebb huszonöt százaléka származhat idegen helyről.


A továbbképzés lehetőségére is felhívta a figyelmet az előadó,

hiszen iskolarendszerű oktatásban két szakmát és egy szakképesítést ingyenesen biztosít az állam. A www.ikk.hu weblapon a felnőttképzésről minden információ elérhető és a palyaorientacio.nive.hu oldalról is lehet tájékozódni. A szakmákat kizárólag szakképző intézményben, míg a korábbi ismeretek bővítését szolgáló szakképesítéseket szakképző iskolákban vagy akkreditált oktatóhelyeken lehet elsajátítani.

Palkó-Kercsó Zsuzsanna egy jó alternatívaként beszélt a mezőgazdaságról, mely folyamatos fejlődésen esik át

Horváth Attila, a Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója ismertette, hogy milyen képzési formákat és szakmákat választhatnak a hozzájuk jelentkezők. Erről a közelmúltban készült riportunkban bővebben is lehet olvasni. A szakképző iskolában és a technikumban is lehetőség van az érettségi bizonyítvány megszerzésére, és ösztöndíjban is részesülnek a diákok.

Szólt a rugalmas tanulási utakról, az úgynevezett „ODM”-ről is, amely egy háromlábon álló program rövidítése.

O, mint orientáció: egyéves képzéssel segítik az általános iskolát elvégzett, de a pályaválasztást illetően tanácstalan diákokat, hogy milyen irányban folytassák a tanulmányaikat. A „D”, mint dobbantó azoknak a fiataloknak szól, akik valamilyen oknál fogva nem tudják elvégezni az általános iskolát, őket egy változó időszakú oktatás keretében felkészítik az „M”, mint műhelyiskolára, ahol már részszakmát tanulnak, és be tudnak jutni a szakképző iskolába.


Sohasem késő agrárszakmát szerezni,

kapcsolódva kicsit az ezt megelőző előadáshoz arra is felhívta a figyelmet, hogy az iskolájukban is elérhető felnőttképzésben a jövő évtől a mezőgazdasági gépész szakma beindítását is tervezik. További kínálatukról az intézmény honlapján lehet majd értesülni.

A szakképző iskolai forma mellett technikumot és felnőttképzést is kínál az intézmény – Horváth Attila igazgató előadása

A fórum során két – a térségben működő – vállalkozás, a Waller-Furnér Kft. és az Alsópere Parkszálló Bt. is bemutatkozott, amelyek a 2014–2020-as költségvetési időszaknak a mostanihoz hasonló programjában vettek részt és nyertek támogatást.


Kelemen Gábor