A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Tovább csökkent a bűncselekmények száma Zircen


Gócpont a cseszneki szerpentin a motoros balesetek számát illetően


Egyhangúlag elfogadta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete júliusi rendkívüli ülésén a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirc Rendőrőrsének 2019. évi beszámolóját. Tóth Gábor rendőr alezredes, őrsparancsnok élt a szóbeli kiegészítés lehetőségével és felszólalt Rausz István veszprémi rendőrkapitány is.


Tóth Gábor őrsparancsnok visszautalt előző évi beszámolójára, melyben azt mondta, nem tudja, hogy meddig lehet fenntartani a csökkenő tendenciát a bűncselekmények számában. Nos, örömmel jelentette, hogy

további 7,14 százalékos csökkenés történt Zirc városában a regisztrált bűncselekmények számát illetően.

Míg 2018-ban 84 esetet regisztráltak, addig a 2019-es évben 78 esetről lehet beszélni. Az egyre javuló adatok okát abban látja, hogy fokozták a közterületi jelenlétet. Bizalmát fejezte ki, hogy a lakosság szubjektív közbiztonságérzete tovább erősödött, kaptak is ilyen visszajelzéseket a körzeti megbízottak révén.


A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulásában minimális emelkedés volt tapasztalható, ugyanakkor azonnali intézkedést tudtak foganatosítani egy-egy ilyen bűncselekmény vonatkozásában. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma viszont csökkent a városban, amit szintén a közterületi jelenlét fokozásával magyarázott a parancsnok. Azt viszont sajnálatosnak nevezte, hogy a testi sértések száma növekedett, amire a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a közterületi szolgálattal. Örömteli ellenben, hogy a garázdaságok száma visszaszorult tavaly a 2018-as évhez viszonyítva.

Tóth Gábor rendőr alezredes, őrsparancsnok beszámolóját hallgatja a képviselő-testület


Az őrsparancsnok kardinális kérdésnek nevezte a kábítószer-terjesztést, tavaly ezzel kapcsolatban egy ügyben kellett eljárást folytatniuk, ami eredményesen zárult. Pozitívumként értékelhető, hogy a lopások száma is jelentősen csökkent, mindössze 9 esetben kellett eljárniuk, ami 2010 óta a legalacsonyabb számadat. Negatívumként említette, hogy történt egy lakásbetörés a múlt évben, ugyanakkor az elkövetők felderítése ez esetben is megtörtént.


Tóth Gábor a rongálások számát illetően is csökkenésről tudott beszámolni, az önkormányzat és civil szervezetek által létrehozott értékekre maximálisan odafigyelnek, védik azokat. Jármű önkényes elvétele háromszor történt Zirc városában, mint az kiderült a felderítés eredményeként, mind a három bűncselekményt ugyanazon személy követte el. A trükkös elkövetés nem volt jellemző a térségre, és továbbra is csekély mértékben fordult elő.


A nyomozás-eredményességi mutatóban minimális csökkenést lehet tapasztalni, mindemellett a felderítési mutatók javultak. A tulajdon elleni szabálysértések stagnáltak, egy közös munka révén a felderítési adatok alapján a tavalyi év volt a legeredményesebb e tekintetben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 82-es főút már nem csak az idegenforgalmi szezonban, hanem egész évben jelentős forgalmat bonyolít. A szomszédos megyék kapitányságaival együttműködve számtalan közös ellenőrzést hajtottak végre a tavalyi év folyamán, megelőzési előadásokat is tartottak. A sorozatos intézkedések ellenére sem tudják azonban elérni azt, hogy csökkenjen a tranzitútvonalon a balesetek száma, amelyek legalább Zirc területén stagnálást mutatnak.

A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai motorkerékpárosokat láttak vendégül, majd közös túrát tettek a 82-es számú főút cseszneki pihenőjéig július első szombatján. A program célja az idegenforgalmi idény lehetséges veszélyeire rámutató figyelemfelhívás volt, hogy a motorkerékpárosok által kedvelt 82-es számú főúton ne következzenek be újabb tragédiák (Fotó: Veszprémi Rendőrkapitányság)

– Valamennyi státuszunk feltöltött, így minden adott ahhoz, hogy a közbiztonságot meg tudjuk erősíteni a továbbiakban is és a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét tovább fokozzuk

– összegzett Tóth Gábor őrsparancsnok. Hozzátette, hogy ehhez a bűnmegelőzési munka nagyban hozzájárul, s kiemelte Orsós Károly rendőr őrnagy e területen végzett munkáját, valamint Pintér József veszprémi címzetes főtörzszászlós tevékenységét.


Megtudtuk végül azt is, hogy a főkapitány értékelése szerint a veszprémi lett az év kapitánysága, és a bűnügyi tevékenységért járó díjat is ők kapták a 2019-es évre vonatkozóan. A parancsnok úgy látja, ehhez a Zirci Rendőrőrs állománya nagyban hozzá tudott járulni. Bizalmát fejezte ki, hogy a pozitív adatokat továbbra is fenn tudják tartani, a negatív mutatókon pedig javítani tudnak, nagy hangsúlyt fektetve a bűn- és balesetmegelőzésre.


Rausz István veszprémi rendőrkapitány hangsúlyozta, hogy a jogsértések, bűncselekmények számának csökkenése, vagy akár a közlekedési balesetek számának a növekedése mind-mind egy egységes trenden alapul, ami a társadalmi folyamatoknak is köszönhető. Hozzátette, a Zirci Rendőrőrs mindent megtesz a lehetőségeihez mérten a közbiztonság fenntartására.

Rausz István veszprémi rendőrkapitány is felszólalt a képviselő-testületi ülésen


Képviselői kérdésre válaszolva elmondta, a térséget és a 82-es főutat iszonyúan terheli a motoros forgalom.

A gyorshajtók között mintegy nyolcvan százalék a motorosok aránya, és a cseszneki szerpentin továbbra is gócpont a folyamatos ellenőrzések, táblakihelyezések, figyelemfelhívások ellenére, a legtöbb halálos kimenetelű baleset ezen a szakaszon történt.

Kelemen Gábor