A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A történelem iránti érdeklődés felkeltése


Kiemelkedő szakmai munkásságának elismeréseként a „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetést adományozta az önkormányzat Holecz Tibor József, a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiumának történelem szakos tanára részére.


Holecz Tibor József 1987. augusztus 15-től dolgozik Zircen, az akkor még Mezőgazdasági Gépszerelő Szakközépiskola történelemtanáraként indult pályafutása. Akkoriban a kezdő pedagógust sokszor rögtön a „mélyvízbe” dobták, így ő is egyből osztályfőnök lett.


Történelemtanárként igyekszik példát mutatni az egyetemes emberi értékek tekintetében. Foglalkozását nemcsak munkának, hanem hivatásnak is tekinti. A tudatos szakmai fejlődés, az önképzés mindig fontos volt számára, így a tanári diploma megszerzését követően, a munkája mellett egyetemi végzettségre is szert tett és elvégezte a közoktatási vezetőképzést.

Holecz Tibor József a „Zirc Város Közoktatásáért” elismerő oklevéllel a Városházán


A szakképző iskola mellett 1993 és 2005 között a III. Béla Gimnáziumban is tanított nappali és levelező tagozaton. Öt éven át a megye több középiskolájában az érettségi vizsgákon elnöki tevékenységet is folytatott. Szakmai munkájának elismeréseként több éven át vezette az iskola humán munkaközösségét, lelkiismeretesen mentorált kezdő, gyakornok kollégákat. A tanári pályafutása során rendszeresen és eredményesen készített fel diákokat tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, voltak közöttük megyei győztes és országos versenyekre bejutott tanítványok is. Mindemellett aktív részt vállalt az iskolai műsorok megszervezésében.


Munkája sokszínűségét bizonyítja tudásmegosztó-segítő tevékenysége is. Rendszeresen tartott beszédeket történelmünk jeles napjaihoz kapcsolódó megemlékezéseken. A Rákóczi Szövetség helyi csoportjának vezetője, elnöke volt. 2011 óta állandó résztvevője a Kárpát-medencei Történelem Tanár Tábornak, ahol sok hasznos, magas színvonalú előadást hallgatott, illetve tartott. A tábor előadói közül sok híres kutatót hívott Zircre előadást tartani.


„A közel harmincéves pedagógiai, szakmai munkája, hivatása gyakorlása során mindig arra törekedett, hogy a történelem ne csak egy kötelező tantárgy legyen az iskola falain belül. Igyekezett felkelteni az érdeklődést múltunk eseményei iránt, és a történelem bemutatását kiterjeszteni az osztályterem falain kívül. Pedagógiai munkája részének tekinti hazánk történelmének, a múlt eseményeinek bemutatását, felélesztését, illetve annak bizonyítását, hogy a történelemmel nemcsak a tankönyvekben találkozhatunk, hanem ott van a művészetekben, megemlékezéseinkben, a mindennapjainkban is, hatással van a létezésünkre."


Az elismerésben részesülő személyt Horváth Attila, a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiumának igazgatója méltatta, a kitüntetést pedig Ottó Péter polgármester és Varga Zita bizottsági elnök adta át.


Összeállította: Kelemen Gábor