A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Tizenöt éve magas színvonalon


Zirc Városi Önkormányzat a városért végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként, megbecsülése és tisztelete jeléül Pro Urbe Emlékéremmel tüntette ki a Zirci Önkormányzati Tűzoltóságot. A kitüntetés átadására a Szent István téren, az augusztus 20-ai ünnepségen került sor.


A Zirci Önkéntes Tűzoltóság tizenöt éve magas színvonalon látja el tűzoltási és műszaki mentési alapfeladatát, emellett kiemelkedő jelentőségű a megelőzésre irányuló munkásságuk is. 2016 elejétől a tizenhárom alapító mellé további három településsel bővült, növekedett a tűzoltóság műveleti körzete, ezzel is elismerve a zirci tűzoltók szakmai munkáját.


A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműparkja az évente sikeres pályázatoknak, a széleskörű társadalmi összefogásoknak köszönhetően, és egy finnországi kapcsolat révén az elmúlt években jelentősen korszerűsödött. Saját forrásból és támogatásokból sok olyan eszközt is beszereztek, amelyek jelentősen megkönnyítik a munkájukat. A korszerű eszközökkel egyrészt javult a beavatkozások szakmai minősége, másrészt erősödött a mentő-tűzvédelem helyzete a járásban. A tűzoltóság vezetése azonban nem elégszik meg az elért eredményekkel, folyamatosan keresi a lehetőségeket a további fejlesztésekhez.

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság a kitüntetéssel – végig sorfalat állva tisztelték meg az ünnepséget


A zirci tűzoltók nagyon sokat gyakorlatoznak, ebben szintén kiemelkednek az önkormányzati tűzoltóságok közül. A kötelezően előírt gyakorlatok mellett ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok a vezetési és helyismereti gyakorlatokra helyezi a hangsúlyt. Képzéseken is rendszeresen részt vesznek, mindig törekedve az újabb ismeretek beépítésére, a kapcsolódó esetek, tapasztalatok részletes vizsgálatára, az ismeretbővítés és a meglévő tudás felelevenítésének egyensúlyára.


A Petőfi utcai laktanyában elvégzett ellenőrzések mindig rendben találtak mindent, az átfogó kontroll során sem tártak fel hiányosságot. Az is eredményként értékelhető, hogy megalakulásuk óta tartani tudják a tűzvédelmi tevékenységhez szükséges állományi létszámot, stabil a munkavállalók köre, mindig lehet rájuk alapozni. Munkájukat segítő céllal 2016-ban sikerült újra megalapítani a Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.


A zirci tűzoltóság alapfeladatán túl példaértékű szakmai és társadalmi tevékenységet is végez,

a teljesség igénye nélkül: részt vettek a kolontári vörösiszap-katasztrófa devecseri helyszínén zajló mentési munkákban, prevenciós és propagandatevékenységet folytatnak a különböző rendezvényeken és az oktatási intézményekben, alkalmanként megnyitják a laktanya kapuit a külvilág előtt, élményt szerezve a gyerekeknek, fontosnak tartják az információáramlást, állandó szakmai segítői, együttműködő partnerei több szervezetnek, intézménynek.

Ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok köszönetét fejezte ki a kitüntetésért a javaslattevőknek és a döntéshozóknak, valamint munkatársainak és Zirc város lakosságának is köszönetet mondott


Szakmai munkájukat kitüntetések hosszú sorával ismerték el. 2010-ben több zirci tűzoltó a Belügyminiszter elismerését vehette át a vörösiszap-katasztrófa során nyújtott munkájáért. 2012-ben Veszprém megyében a zirci volt az első „Év Önkormányzati Tűzoltósága”, amely címet még további két alkalommal kiérdemelték gazdasági és szakmai tevékenységük elismeréseként. Az „Év megyei önkormányzati tűzoltója” kitüntetés két alkalommal is Zircre került. A szervezet tagjait és partnereik közül többeket a „Veszprém Megye Tűzvédelméért” díj különböző fokozataival nem egyszer elismerték. A megyei tűzoltóversenyeken rendre az első, legrosszabb esetben második helyen végeznek. Zirc Városi Önkormányzat több alkalommal adományozta oda a „Zirc Város Tűzoltója” díjat a szervezet egy-egy tagjának.


„A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság elkötelezett hivatástudatának alapja a vállalt munkájukba vetett hit, a hagyományokhoz való ragaszkodásra épülő tudatos jövőépítés és a kiemelkedő szerepvállalás, amellyel tizenöt éve, nap mint nap szolgálják városunkat és a térséget”

– hangzott el a méltatásban.

Ottó Péter polgármester gratulál ifj. Szelthoffer Ferenc tűzoltóparancsnoknak


A kitüntetést Ottó Péter polgármester és Hellebrandt Ferenc alpolgármester adta át és azt ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok vette át a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság nevében.


Összeállította: Kelemen Gábor