A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Tisztelet a bányászoknak, dicsőség a Bakonynak!

Családias hangulatú rendezvénnyel, programok hosszú sorával ünnepelték a bányászokat Zircen, és emlékeztek a városunkban is mély nyomot hagyó szakmára. Jagicza Attila a bányászok és erdészek testvérségéről, a számunkra kinccsel felérő Bakonyról alkotott ünnepi gondolatokat.


Zirc város hetvenharmadik bányásznapi megemlékezése az elmúlt évek hagyományainak megfelelően zenés ébresztővel vette kezdetét a város több pontján.


A bányász, erdész, kohász szakmák találkozásának jegyében a Pintér-hegyi Parkerdő Bányász Emlékhelyénél megtartott ünnepséget az egykori szénbánya közvetlen szomszédságából, Bakonynánáról érkező férfikvartett hangulatkeltő dalcsokra nyitotta meg.

„Lokálpatrióta” felütésű dalokkal nyitott, majd a műsor további részében is közreműködött a Bakonynánai Férfikar

Műsorvezetőként Csaba Lilla, a társszervező Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB munkatársa köszöntötte az egybegyűlteket.


Hangsúlyozta, hogy

Zirc életében fontos történelmi, kulturális és gazdasági múlttal rendelkezik a bányászat, amely egykor a városban és a környéken élők számára biztos megélhetési lehetőséget adott. A nehéz és veszélyes szakma megbecsülését, felidézését tudatosítani kell az utódokban is, hogy tovább éljen az emlékezetünkben.

Csaba Lilla köszöntője a hetvenharmadik bányásznapi ünnepség alkalmából

Jagicza Attila, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. vagyongazdálkodási főmérnöke ünnepi beszédében a családhoz hasonlította a bányászok és erdészek közötti viszonyt. Mint mondta, testvérként tekintenek a bányászokra, és bár sokfélék a két szakmai képviselői, a gyökereik közösek és sok olyan dolog van, amely a mai napig szorosan összeköti őket egymással.


Felhívta a figyelmet, hogy bár egy tragikus eseményhez kötődik a szeptember eleji időpont, mégiscsak ünnepként éljük meg, márpedig, ha van ünnep, akkor vannak ünnepeltek is. Ha ajándékot kérhetnek ezen alkalomból a bányászok, erdészek, kohászok, azt is elmondta, mi lenne a kívánságuk.


A bányász szakma esetében már nem kevés, ha a mai kor emberétől megkapja a tiszteletet, hiszen a bányaművelés, a bányászat erősen átalakulóban van.

A családról és tágabb otthonunkról, a Bakonyról is beszélt Jagicza Attila főmérnök ünnepi beszédében

Az erdész szakma kapcsán azt emelte ki, hogy

a Bakonyra büszkének kell lennünk, hiszen ez a szűkebb hazánk, és sokaknak még ma is a kenyéradója.

Eötvös Károly 1909-es művéből irodalmi nyelvet is tolmácsolt a szónok, az idézett sorok között elhangzott, hogy „a Bakony a nemzet történelmének egyik szakasza”. Hozzáfűzte, hogy ha az elődeink rosszul végezték volna a munkájukat, nem lettek volna kellő tudás birtokában, akkor nem azt látnánk, amit „A Bakony” szerzője látott majd százhúsz évvel ezelőtt. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy meg is kellett őrizni ezt a kincset, ezért az erdészek is tiszteletet érdemelnek. Bátran kijelenthetjük: van helyünk ezen a vidéken!– zárta gondolatait.

Az ünnepségen örömmel jelentették be, hogy

Véber Mihály, a Duszén Kft. felelős műszaki vezetője a napokban megtartott országos, központi bányásznapi ünnepségen „Kiváló Bányász” miniszteri kitüntetést vehetett át a dudari szénbányászatban eltöltött ötvenéves eredményes munkásságáért.

A félévszázados munkásságáért magas rangú kitüntetést kiérdemlő Véber Mihály (balról) Ottó Péter polgármesterrel

Folytatásként a résztvevők együtt énekelték az erdész, kohász és bányász himnuszokat a Bakonynánai Férfikar közreműködésével, majd az emlékező szervezetek elhelyezték koszorúikat a bányász emlékműnél.

A koszorúzást a Bakonyerdő Kürtöscsapat műsora foglalta keretbe.

Minden szakmának megvan a himnusza: a bányászok, kohászok, erdészek tiszteletére együtt énekelték azokat


A koszorúzók sorfala és Ottó Péter polgármester főhajtása a Bányász Emlékműnél


Kürtszó a bakonyi erdőnél: a Bakonyerdő Kürtöscsapat kétszer szólaltatta meg hangszereit a rendezvényen

Az ünnepi gondolatokat és a méltó megemlékezést követően a szórakozásé volt a főszerep.

A kabaré címének megfelelően buszmegállóvá alakult át a filagória színpadja: Szalayné Marika és Wenczel Rita úgy nevettette meg a közönséget, hogy meg sem szólalt, ugyanis egy néma jelenetnek lehettünk szemtanúi, és csak a nézőtérről érkező hangos kacaj törte meg a buszra várakozás csendjét.

Valakinek ilyen, valakinek olyan tükre van… – Szalayné Marika és Wenczel Rita a Buszmegálló című kabaréjelenetben

Már erre a derűs hangulatra épült rá Keresztesi László és Kovács Ágnes Magdolna színművészek műsora, akik operett és retro slágerekkel tovább fokozták a bányásznapi parádé színvonalát.

Még az estebéd is zenei kíséretet kapott, a finom falatok mellé Pingiczer Szilárd örökzöldeket szólaltatott meg zongoráján. Majd a harmonika hangja töltötte meg a teret, Ivanovics Imre és Szórádi Kálmán közös nótázásra invitált valamennyi jelenlévőt.

A színművészek táncdalokkal szórakoztatták a közönséget (Fotó: SKB)

Az élőzenei sorozatot az ember hajtotta muzsikagép váltotta, DJ Tehel Károly retro diszkójára lehetett fergetegeset bulizni.


A parkerdő árnyékában, a délutáni órákban két hannoveri véreb is várta a fűben hasalva a gazdi utasításait:

kísérőprogramként a kürtöscsapat sorait is erősítő Horváth Róbert vadászkutya-bemutatót tartott. Litter Beáta jóvoltából népi játszóház várta a gyerekeket, Kelemen Anita vidám meséi, mondókái tették még színesebbé a családi foglalkozást.

Vadászkutya-bemutató is színesítette a programot

A rendezvény a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház szervezésében, az Öreg-Bakony Barátai Egyesület, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., a Bakony Elektronika Kft., a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület, a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet, a Duszén Kft., a Geoda 2013 Kft., a Verga Zrt., a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. és Zirc Városi Önkormányzat együttműködésével valósult meg a VEB2023 Minipályázat segítségének is köszönhetően.


Kelemen Gábor