A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Testvérek közös nyelve az iskolapadban


Tíztagú delegáció látogatott Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből a Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesület szervezésében. Iskolák közötti szakmai fórumra, kitüntetések átadására is sor került.


A delegáció fogadásáról és a kitüntetések átadásáról kapcsolódó írásunkban olvashatnak. A szakmai fórumra a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolájának és Kollégiumának egyik osztálytermében került sor, a vendégeket Horváth Attila, a házigazda intézmény vezetője köszöntötte. A távolabbról érkező vendégek számára bemutatta iskolájukat, képzési kínálatukat. Fodor Balázs tolmácsnak köszönhetően a színes palettán még a „gépi forgácsoló” szakmának is sikerült megtalálni a német megfelelőjét.


– Nagy örömömre szolgál, hogy mintegy négy hónap elteltével ismét vendégül láthatjuk német testvérvárosunk küldöttségét. Akkor Ottó Péter polgármester úr kíséretében egy intézménybejárás alkalmával tekintették meg iskolánkat – emlékeztetett az iskolaigazgató. A szakmai fórum témájával kapcsolatban elmondta, a nemzetközi kapcsolatok kérdése mára a közoktatás fejlesztésének fontos területévé vált.

„Aki nemzetközi együttműködési programokban vesz részt, az tudja, mekkora energiák szabadíthatók fel pusztán azáltal, hogy az eltérő környezetből érkező együttműködők váratlan, szokatlan szempontokat hoznak be egymás életébe. A közös nemzetközi programok önmagukban is olyan motiváló erőt jelentenek a résztvevők számára, amely a hazai környezetben nem mindig található meg”.

Horváth Attila igazgató köszöntője, balról Fodor Balázs tolmács


Kutatásokra hivatkozva elmondta, hogy a külföldön élt-tanult diákok nagyobb kreativitással rendelkeznek, a különböző magatartási szabványteszteken is jobb eredményeket érnek el, mint akik csak a saját kultúrájukat ismerik. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a multikulturális tanulás az alkalmazkodási folyamat döntő összetevője, az alkotóképesség katalizátoraként működik. Beszélt arról is, hogy iskolájuk az idei tanévben több külföldi együttműködésben is részt vesz, ilyen például a Határtalanul Program és az Erasmus+.


A tanácskozás, illetve az előadás nyelve a német volt, ezért Szeifert Gyöngyit, a Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesületének elnökét kértük meg arra, hogy beszéljen a fórum céljáról, és értékelje az ott elhangzottakat. – Mindenképpen szerettem volna ezt a testvérvárosi találkozót minél szélesebb réteg felé nyitottá tenni. Ezért gondoltam, hogy a közös találkozásokon és az ünnepélyen kívül rendezünk egy szakmai fórumot, amelyet meghirdettem a Zircen és a járás területén dolgozó német szakos tanárok számára is.– A fórumon Horst Biadala, a Pohlheimi Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesület korábbi elnöke tartotta a prezentációt. Személyes és szakmai életútjának felvázolásával kezdte, amit azért tartottam fontosnak, hogy lássák a kollégák, egy elfoglalt bankár hogyan volt képes egy civil szervezet aktív vezetésére közel húsz éven keresztül. Ezt követően beszélt az Európai Unió által finanszírozott nemzetközi kapcsolatok fontosságáról, és arról, hogy hogyan tudjuk ezeket a lehetőségeket mi, nyelvtanárok kiaknázni. Szó esett a közös diákcsere-programjainkról, és a Comenius Programról, amely három ország iskoláinak együttműködésével valósult meg.


Horst Biadala előadását hallgatják a fórum résztvevői, akik között pedagógusok és diákok egyaránt voltak


Az egyesület elnöke örömét fejezi ki, hogy sokan elfogadták a meghívást a fórumra, diákok is szép számmal képviseltették magukat, és javarészt megértették az elhangzottakat. Bepillantást nyerhettek ők is a civil munka lényegébe, a pedagógusok számára pedig az együttgondolkodás, szakmai tapasztalatcsere szempontjából is hasznosnak bizonyult ez a rendhagyó német nyelvtanári értekezlet. A szakmai előadást követően kötetlen beszélgetés vette kezdetét, a tapasztalatok kicserélésére, a közös, határokat átívelő tervek felvázolására a hosszúra nyújtott „Caffe Pause” is módot adott.A küldöttség a Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesületének kíséretében ellátogatott a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolába is, ahol egyórás szakmai megbeszélést folytattak Burján István igazgatóval. A tárgyalás fő témája az volt, hogyan tudják megújítani a kapcsolatot a két általános iskola – a pohlheimi Adolf Reichwein Gesamtschule és a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola – között. Elhatározták például, hogy közösen pályáznak az Erasmus+ Programra, és szó esett egyéb projektekről is. Tervben van egy viszontlátogatás a Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete szervezésében, amelyre meghívnák a zirci általános iskola igazgatóját is.


Az együttműködés közös nyelveként a sportot, a zenét és a képzőművészetet határozták meg. A zenéről tudjuk, hogy „nem ismer határokat”, hiszen a kóruslátogatások alapozták meg a két település kapcsolatát közel negyven évvel ezelőtt. A pohlheimi Gesamtschule ének-zene tagozatos általános iskola, és mindkét város büszkélkedhet gyermekkórussal, folytatni lehetne a nagy hagyománnyal rendelkező találkozókat. Szeretnének kiállításokat is, mégpedig úgy, hogy egyidőben állítana ki egy zirci művész Pohlheimben, s egy pohlheimi művész Zircen. Ami pedig a sportot illeti, elsősorban a labdajátékokban gondolkodnak, a labdarúgás és a kézilabda népszerű mindkét országban, így hát nem lehet kérdéses a német-magyar összjáték.


Kelemen Gábor