A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Teljes egészében tiltásra kerül a kerti hulladék égetése Zircen


Erről is döntött többek között Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete októberi rendes ülésén.


Az avar és a kerti hulladékok égetése május 1-jétől augusztus 31-ig, valamint ezen időszakon kívül a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon és vasárnap a város teljes közigazgatási területén már eddig is tilos volt, most azonban úgy vizsgálta felül a képviselő-testület a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról rendeletét a környezeti zajterheléssel és a levegő tisztaságának védelmével kapcsolatban, hogy teljes egészében tiltásra kerül városunkban a kerti hulladék égetése.A rendelkezés várhatóan a jövő évtől lép hatályba, a módosított rendelet tervezete előbb megküldésre kerül a Veszprém Megyei Kormányhivatal, illetve a többi illetékes szerv részére. A képviselő-testület a döntés meghozatalánál figyelembe vette a lakossági észrevételeket is, aláírásokat gyűjtöttek, Gyenes Katalin alkalmazott környezetkutató végzettségű zirci lakos pedig levelet is felolvasott az ülésen a tárgykörhöz kapcsolódóan.A levegő tisztaságának védelmére irányuló törekvés mellett a város képviselő-testülete kereste a lehetőségeket is a zöldhulladék megfelelő kezelésére. Alternatív megoldásokat már eddig is kínált az önkormányzat, hiszen volt néhány évvel ezelőtt komposztálási projektje, évente kétszer – ősszel és tavasszal – megszervezésre kerül a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés – ez idén november 10-én lesz, a tájékoztató megtekinthető a különböző médiákban –, minden hónapban egy alkalommal, szerdai napokon pedig gyűjtőpontos zöldhulladék-gyűjtésre kerül sor az Alkotmány utcai sportpálya előtti területen a közszolgáltató közreműködésével. A „gyűjtsék, ne gyújtsák” elv mentén felmerült, hogy zöldhulladék-gyűjtő zsákokhoz is hozzájuthasson a lakosság helyben, ennek lehetőségét is megvizsgálja majd az önkormányzat.A másik módosítás zajvédelmi rendelkezéseket érint, mely szerint az önkormányzat a jövőben már nem szabályozza a rendeletben a pirotechnikai eszközök használatát, mert azok felhasználási feltételeit kormányrendelet részletesen szabályozza, beleértve december 31-et is.


Rendeletet alkot az önkormányzat a köztéri alkotások elhelyezésének általános rendjével kapcsolatosan. A rendelet célja, hogy Zirc település egyes közterületein, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok épületein és belső területein, valamint a nem önkormányzati tulajdonú épületek közterületről látható részein elhelyezendő művészeti alkotások, emléktáblák meghatározott rend szerint, a létrehozott utcákhoz, terekhez építészeti, művészeti, kulturális és szellemi értékekhez illeszkedjenek, ezáltal hozzájáruljanak a település minőségi fejlesztéséhez a jövő nemzedékek számára. Az alkotások elhelyezésére beérkezett kérelmeket háromtagú szakmai munkacsoport bírálja majd el, melynek tagja lesz a város főépítészi referense is. Támogató szakmai véleményüket követően – a képviselő-testület döntési jogkörébe tartozó esetekben – a kezdeményezőnek saját költségére meg kell kérnie a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai véleményét is. A rendelet-tervezet szintén megküldésre kerül véleményezésre az illetékes szerveknek.


Az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendeletét is felülvizsgálta a képviselő-testület. Ennek következtében a jövőben már nem csak legfeljebb egy személynek, illetve több jelölt esetén nem csak megosztással lehet odaítélni évente a „Zirc Város Közszolgálatáért” kitüntetést. A „Zirc Város Tisztviselője” szakmai kitüntetés esetén pedig pontosabban meghatározásra kerül a kitüntetésre jelölhető személyek köre.Módosul az önkormányzat 2018. évi költségvetésével kapcsolatos rendelet is, jelentős részben az állami támogatások előirányzatainak változása nyomán. A költségvetés főösszege 125 773 ezer forinttal emelkedik, így az 3 023 363 ezer forintban került megállapításra.


TOP projektekkel kapcsolatos döntéseket is hozott a képviselő-testület. A „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” című pályázati finanszírozásból megvalósítandó Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház kétszintes és utcai egyszintes épületrészeinek átalakítására, illetve a felújítás kivitelezési terveinek aktualizálására a tervezőt választotta ki a testület. A „Zirc – zöldváros a Magas-Bakonyban” projektek esetében – mely a Rákóczi tér apátság előtti zöldfelületének megújítását, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház ingatlanán termelői piac kialakítását célozza – a közbeszerzési eljárás veszi kezdetét. A megvalósítás első fázisában a termelői piac, valamint az apátság előtti térrész tervei elkészültek, a piac engedélyezése lezárult, a kiviteli tervek készülnek. A „Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése” projekthez két kivitelezési munkára választotta ki a kivitelezőt a testület az ajánlattevők közül.

Kelemen Gábor