A bakony fővárosa

Társulási megállapodás és védőnői körzet


Majdnem napra pontosan egy éve ülésezett utoljára a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. A szeptember 29-ei rendkívüli ülésen a társulási megállapodás és a védőnői szolgálat körzeteinek módosításáról is döntés született.


Ottó Péter, a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke is kiemelte a köszöntőjében, hogy

meglehetősen régen kerülhetett sor társulási ülésre a koronavírus-járvány különböző hullámai és az azzal kapcsolatban meghozott veszélyhelyzeti intézkedések miatt.


Módosult a társulási megállapodás, melyre azért volt szükség, mert Bakonyszentkirály és Csesznek Községi Önkormányzatok 2022. január 1-től kezdeményezik a fogyatékos személyek nappali ellátása és a támogató szolgálat társulás keretein belül történő ellátását.


A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központhoz tartozó védőnői szolgálat egy az intézményhez érkező megkeresés következtében kiterjedhet a jövőben a bakonyoszlopi speciális jellegű oktatási intézményre, annak a 6. számú körzetbe történő bevonásáról is döntés született, amivel az ellátottak száma is növekedne. Az erről szóló határozat akkor lép hatályba, ha az országos tisztifőorvosi hatáskörben eljáró szerv véleménye megérkezik.

Szavaznak a társult önkormányzatok képviselői, amire 2020. szeptember 30-án volt utoljára példa

A további napirendek során megállapítást nyert a Társulási Tanács második félévi munkaterve és tudomásulvételre került a koronavírus alatti időszak elnöki döntéseiről szóló tájékoztató.


Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa is ülésezett. Elfogadták a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde bázis- és tagintézményeinek 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolóját és az aktuális nevelési év munkatervét, továbbá egyetértésüket fejezték ki az intézmény házirendjével kapcsolatban. A koronavírus alatti időszak elnöki döntéseiről szóló tájékoztató is tudomásulvételre került az intézményfenntartó, társult önkormányzatok által.


Kelemen Gábor