A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Támogatóinkhoz!

Szent István elhintette a keresztény szellemiség magvát és ezer év alatt naggyá növekedett és nemesedett.

Végigkísérte változatos történelmünk szakaszait, de mindig átsegített a „Keresztből” merített hit ereje a tragikus időszakokon is.

Így kell tekintenünk a kereszténység jelentőségére, és arra a misztikumra, amikor István felajánlotta Szűz Máriának az országot jelentő koronát.

A Zirci Országzászló Alapítvány augusztus 20-án a Szent István téren keresztet állít szent királyunk, Szent István emlékére.

A nemzetnek szüksége van lelki-szellemi megújulásra és egymásra találásra.

Tisztelettel jelezzük, hogy aki szeretné támogatni e nemes szándékot, a következő módon teheti:

Máj Jánosnál és Bittmann Károlynál, valamint a

Zirci Takarékbankban kezelt 73900030-11046415 számlaszámon lehet támogatást adni.


Támogatásukat előre is köszönettel:

Zirci Országzászló Alapítvány