A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Támogatja az önkormányzat az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának működését


Többek között ehhez kapcsolódó döntés is született Zirc Város Polgármestere részéről, aki a kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelmi törvény alapján Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolja. Ottó Péter a szükséges döntéseket a képviselők véleményének, javaslatainak figyelembevételével hozta meg.A járványhelyzet az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának helyzetét is jelentősen megnehezítette, ezért a fenntartó támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz a kiállítás 2021. évi működtetési költségeivel kapcsolatban. Zirc Városi Önkormányzat elismeri a múzeum zirci működtetésének értékét, turisztikai, kulturális jelentőségét, ezért úgy döntött, hogy a következő évi költségvetése terhére egy millió forinttal támogatja az intézményt, amennyiben a zirci kiállítás legalább középtávú elhelyezése és folyamatos működése a jövőben is biztosított lesz.


Ezen felül az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának tervezett kiadványát is támogatja az önkormányzat, annak megjelentetési költségeihez 100 000 forint vissza nem térítendő támogatással járul hozzá a tagintézmény igazgatója kérelmének megfelelően.Zirc Város Polgármestere a Bedeco Kft. gyártási és logisztikai kapacitásainak tervezett jelentős bővítését elvi támogatásáról biztosította. A vállalkozás kérelemben megfogalmazott céljának megvalósítása, a hatályos rendezési tervnek és a tervezetten hatályba lépő rendezési tervnek is megfelel.A „Zirc, Zöld város a Magas - Bakonyban, termelői piac” elnevezésű projekt építési munkáira indított nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelése is megtörtént, nyertesének a Min-Tech Kft-t nevezte meg a polgármester. Arról is döntés született, hogy a projektre többlettámogatási igényt nyújt be az önkormányzat.Zirc Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára is sor került.Jogszabályi változással összhangban volt szükség a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására. Az iparűzési tevékenység állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett formáját már nem különbözteti meg a törvény, így 2021. január 1-től a helyi rendeletből is kikerül az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységre vonatkozó szabályozás. Az adómértékekben változás nem történt.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására is sor került. A rendkívüli települési támogatási kérelmek elbírálásánál néhány pontosítást igénylő kérdés merült fel a gyakorlati alkalmazás során, ezek átvezetésére szolgál a rendelet módosítása.A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott díjmértékek felülvizsgálata is megtörtént. A rendeletben a síremlékállításhoz kapcsolódó szabályozás is kiegészítésre került.A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata is a döntések részét képezte. Az idei évben történt élelmiszerár-emelkedések következtében a nyersanyagnorma kisebb mértékű emelését látta szükségesnek az önkormányzat január 1-től, az általános iskolai ellátás esetében ez nem éri el a három százalékot.A polgármester egyetért azzal, hogy a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ a Köztársaság u. 3. és Alkotmány u. 16. szám alatti telephelyén üzemeltetett konyhákon a törvény által nevesített gyermekétkeztetési feladatellátáson felüli kapacitása terhére január 1-től továbbra is úgynevezett vendégétkeztetést biztosítson meghatározott térítési díj és díjképzési elv alapján. A vendégétkeztetés díjaiban is kisebb mértékű, 3,5 százalékos emelés történt.Kardosrét városrészben, a volt kemping területén található építési telkek értékesítésre történő kijelöléséről is döntés született, az értékbecslést követően megtörténik majd az értékesítési eljáráshoz szükséges döntések előkészítése. Az Alkotmány utca 3/A. 2. emelet 1. szám alatti, 32 négyzetméter alapterületű önkormányzati lakás esetében a bérbeadás mellett született döntés, melyre pályázat kerül kiírásra. A pályázati kiírás a kapcsolódó adatlappal ITT érhető el.A polgármester helyt adott a Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmének is és haszonkölcsönbe adott a részükre egy önkormányzati tulajdonban lévő helyiséget a tevékenységükhöz szükséges felszerelések tárolásának céljából.Jóváhagyásra került a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés, amely változatlan feltételek mellett biztosítja a hajléktalan személyek átmeneti szállásának igénybevételét a Várpalota Térségi Összevont Szociális Intézményben.Támogatásra került az Erdélyi Baráti Kör Egyesület kérelme, amely a 2019. évben kapott támogatások felhasználásának, illetve azzal való elszámolásának meghosszabbítására vonatkozott. Az egyesület a kialakult járványhelyzet miatt nem tudta felhasználni a forrást ez év végéig, erre a döntés értelmében a jövő év végéig lehetőségük lesz.Zirc Város Polgármestere tudomásul vette az önkormányzat két közművelődési intézménye, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház jövő évi munkatervének elkészítését is.


Kelemen Gábor