A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Támogatások, beszámolók, új városi logó


Civil kérelmek támogatásáról, új városi logó kiválasztásáról is döntött Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete májusi rendes ülésén. Kardosrét városrészben a földgázellátás kiépítése a beérkező csekély támogatói nyilatkozat miatt meghiúsul.


Új turisztikai logója lesz a városnak

– a terveket társadalmasításra is bocsátotta az önkormányzat közösségi oldalán keresztül. A szavazás eredményét is mérlegelve döntött a képviselő-testület, hogy a szakmai bizottságok által is pozícionált verziót támogatja a megfelelő betűtípus kiválasztásával. A TOP projektekről szóló beszámolót – melynek keretében, a turisztikai pályázathoz kapcsolódóan került napirendre a logó – tudomásul vették.

A közönségszavazást is figyelembe véve így fog kinézni városunk új logója, még a betűtípus kiválasztása hátravan


Kardosrét városrészben az ingatlantulajdonosoknak mindösszesen kilenc százaléka adott a gázhálózat kiépítésére irányuló beruházás költségeinek részbeni vállalásáról támogatói nyilatkozatot, amely sajnos nem éri el a megvalósításhoz minimálisan szükséges szintet.

A korábbi határozat arról szólt, hogy az önkormányzat ötven százalékban hozzájárul a beruházáshoz, amennyiben a kiépítés költségének másik felét a városrész lakói biztosítják.


A képviselő-testület arról is döntött, hogy klímarendszert építtet ki a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal irodáiban, a kivitelezési munkálatokra a Hidraklíma Kft. ajánlatát fogadták el a döntéshozók. Ezzel együtt az elektromos hálózat bővítésére is sor kerül.


A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói álláspályázatának meghirdetéséről is döntött a képviselő-testület. A jelenlegi igazgató, Bieberné Réz Ágnes 2022. október 1-től jogosult a nyugdíjazására, ezért volt szükség a magasabb vezetői pályázat kiírására.


A középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat második félévi kiírásáról is döntés született.

A felhívás június 2-án kerül közzétételre a szokásos felületeken és június 28-ig lehet benyújtani a pályázatokat. Ami a részvételi feltételeket illeti, továbbra is az állandó zirci lakos, középfokú iskolarendszerben nappali tagozaton tanulók élhetnek a pályázat lehetőségével, akiknek a tanulmányi eredménye a 2021/2022-es tanév aktuális félévében legalább 4,70.


Az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő, nem pályázati jellegű civil alapból három szervezet is támogatásban részesül.

A „Reguly Iskoláért” Alapítványt az Erdei iskola és a Gyermeknap megvalósításának céljából támogatják a döntéshozók. A Cigánydombi-játszótér felújítására, bővítésére irányuló civil kezdeményezés gesztora, „A BULI ’91” Alapítvány kérelme is támogatást nyert, egymillió forinttal egészíti ki az önkormányzat a játszótér-fejlesztésre nyitott alszámlán szereplő összeget. A „Zirc Kultúrájáért” Alapítvány LEADER-pályázata során felmerülő többletösszeg fedezetét is biztosítja a támogatási alap.

A képviselő-testület teljes létszámmal végezte munkáját a májusi ülésen

Beszámolók hosszú sorát tárgyalta a képviselő-testület. Gazdasági társasága profiljának sokszínűségét igazolja, hogy e tekintetben négy napirend is a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft-hez kapcsolódott. Elfogadták a társaság pozitív eredményeket felmutató gazdasági beszámolóját, a zirci köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről, valamint a helyi autóbusz-közlekedésről szóló üzemeltetési beszámolót az elmúlt évre vonatkozóan.

A szintén a gazdasági társaság üzemeltetésében lévő Tanuszodával kapcsolatban azt a döntést hozta a képviselő-testület, hogy a második félévben is működteti, egészen az új uszoda nyitásáig.


Egy javítási munkával is megbízta a városüzemeltetési kft-t a testület, az Alkotmány utca 5. és a Deák Ferenc utca 10. számú ingatlanok közötti támfal helyreállítására van szükség.


A Zirc városban elmúlt évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról nyújtott átfogó értékelést, beszámolót és a 2021. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót is jóváhagyta a képviselő-testület. A Zirci Erzsébet Kórház Alapítványnak a vagyon kezeléséről és felhasználásáról adott tájékoztatóját tudomásul vették a döntéshozók.


Kelemen Gábor