A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Szívünkbe fogadni Jézust


A második gyertyagyújtás alkalmából Petrikné Sáfrány Judit, a Zirci Baptista Gyülekezet nevében szívének egy nagyon kedves történetet hozott el, amely Lukács evangéliumában található.Jézus Jeruzsálembe igyekezett, és Jerikón keresztül kellett átkelnie. Itt élt egy fővámszedő, akit Zákeusnak hívtak. Zákeus megvetett ember volt a népe körében. Amint a Megváltóról hallott, nyomban felébredt szívében a vágy, hogy lássa azt az Embert, aki épp az ő ellentéte volt: tiszta és ártatlan, akit mindenki szeretett, s akiért mindenki rajongott.


Igazán szerette volna látni, hogy ki az a Jézus.

A második gyertyagyújtáson Petrikné Sáfrány Judit Zákeus történetén keresztül emelte ki advent egyik fontos üzenetét


Alacsony termete miatt nem láthatta a sokaságon keresztül a városon átkelő Jézust, ezért gondolt egyet, és felmászott egy vadfügefára. Ahogy ott kuporgott a fán, várta, hogy Jézus elmenjen mellette, aki azonban felnézett a fára, és egyenesen a nevén szólította: Zákeus, szállj le hamar a fáról, mert a Te házadban kell ma megszállnom. Zákeus pedig sietve leszállt, és befogadta Jézust az ő házába.


Zákeus gyermeki várakozással várta Jézus eljövetelét, melyet advent üzenete is hordoz. Jézus miért is haladt át Jerikón? Mert találkozni akart azokkal, akik őt keresték. A meglátogatás ideje volt ez Jerikónak. Zákeus nemcsak a házába, hanem a szívébe, életébe is befogadta Jézust, akinek kedves jelenléte, az ő szerető szíve, az ő megkülönböztető figyelme Zákeust bűnbánatra hívta, felélesztve benne a jóvátétel vágyát. Hiszen Zákeus árulónak számított, aki a saját népétől az elnyomó rómaiak számára szedte be az adót. S amennyivel többet kért el, mint ami kötelező volt, abból gazdagodott meg.


Jézus nem kárhoztatja, nem olvassa a fejére a tetteit, Zákeus ezt magától megteszi, s megfogadja, a négyszeresét adja vissza annak, amit kicsalt az emberektől. A vagyona felét pedig odaadja a szegényeknek. Jézus erre ezt válaszolta Zákeusnak: Ma lett üdvössége ennek a háznak. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.


Ahogy Zákeus életében, úgy a mi életünkben is vannak hasonló meglátogatási idők. Van, amikor Isten nagy csodákkal látogat meg minket; van, hogy betegséggel keres fel, és arra késztet, hogy gondolkodjunk az életünk felől. Egy biztos, Jézus meglátogat valamennyiünket.


De vajon felismerjük-e a mi meglátogatásunk idejét, amikor Isten keres, nevünkön szólít bennünket, és felkiált a mi fánkra is: Van a Te házadnak üdvössége, elért Zákeus bűnbánata, megtérése, Istenkeresése? Advent időszaka lehetőséget ad arra, hogy Zákeus példáján át e kérdésekről mélyen magunkba nézve, mi is elmélkedjünk.


Petrikné Sáfrány Judit – adventi gondolatai után – az ünneplő közösség kíséretében meggyújtotta a második gyertyát városunk adventi koszorúján.

A második gyertya is felgyúlt a város adventi koszorúján


A szervező Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB nevében Csaba Lilla is köszöntötte az egybegyűlteket, és ajánlotta a harmadik adventi gyertyagyújtást, amikor Vecsey Katalin református lelkész mondja el ünnepi gondolatait.


Cikk: Csaba Lilla

Fotók: Horváth Norbert