A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A szívükkel látnak, szeretettel szolgálnak


A szociális területen dolgozókat köszöntötte Zirc városa és a Zirci Ciszterci Apátság a Szociális Munka Napja alkalmából. Az ünnepségre a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának Gobelin-termében került sor a Szent Bernát Idősek Otthona és Zirc Városi Önkormányzat közös szervezésében.


A meghívott vendégeket és az ünnepelteket elsőként Hubert-Takács Réka, a Szent Bernát Idősek Otthona igazgatója köszöntötte. Mint azt elmondta, 1997 óta ünneplik a világ hetvenhét országában a Szociális Munka Napját, amely 2016 óta munkaszüneti nap. „Ez a nap azokról a szociális ágazatban dolgozókról szól, akik tevékenységükkel az alap- és szakellátás területén családokon, gyermekeken, idős, beteg rászorulókon segítenek”. Hozzátette, hogy ezen a napon nemcsak a szociális munkás végzettségű dolgozókat ünneplik, hanem valamennyi kollégát, akik ezen ágazatban, különböző munkakörökben tevékenykednek.

„Úgy gondolom, hogy mi, akik a szociális ágazatban dolgozunk, hivatásként éljük meg munkánkat, hiszen nem csak egyszerűen munkát végzünk, hanem olyan emberekért dolgozunk és teszünk, akik kiszolgáltatottak, igénylik a szeretetet, a törődést, az iránymutatást, a gondoskodást, és mi mindezt szívvel-lélekkel tesszük, tudva azt, hogy nem egyszerűen csak elvégezzük a dolgunkat, hanem egy embertársunkon segítettünk”

– mondta az igazgatónő.


Bérczi L. Bernát apát köszöntőjében hangsúlyozta, a szociális szférában dolgozók osztoznak az egyháznak abban a küldetésében, amelyben minden elesett, kiszolgáltatott, segítségre szoruló ember mellé oda szeretne állni. A huszadik században megváltoztak a körülmények, az egyház nem maga látja el ezeket a szolgálatokat, már az állam nagy szerepet vállal ebben, közös erőfeszítéssel, közös munkával próbálnak segíteni rászoruló embertársainknak.A szociális munkát szeretetszolgálatnak nevezte, amelyből tanulni lehet, még ha sok erőt kíván, nagy kihívások elé is állítja az abban tevékenykedőket. Hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy a segített, kiszolgált embernek a mosolyát, háláját visszakapják, s az beépül a szívükbe, személyiségükbe, örömteli pillanatok is kísérik ezt a munkát. Köszönetét fejezte ki a szociális területen dolgozónak, és azt kívánta, hogy a jövőben minél több megtapasztalásban legyen részük, amely pozitív megerősítésként erőt ad, még a nehéz helyzetek elviseléséhez is.


Az ünnepségen elismerések átadására is sor került. Zirc Városi Önkormányzat a „Zirc Szociális Ellátásáért” szakmai kitüntetést adományozta Pongrácz Mihályné részére. Az elismerő oklevelet Ottó Péter polgármester és Varga Zita, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke adta át.„A fogyatékkal élők ellátása jóval több, mint munka: szolgálat ez, a szó legnemesebb értelmében!” – e gondolatokat fűzték az ünnepségen a kitüntetett Pongrácz Mihályné eddigi életpályája elé, aki 1990 júniusa óta dolgozik Zircen a szociális ellátás területén. „Az elmúlt harminc évben több mint száz idős, illetve fogyatékkal élő embert gondozott önzetlen hozzáállással, maximális lelkiismeretességgel. Ha a szükség úgy kívánja, munkaidején túl, sőt hétvégeken is rendelkezésükre áll, hiszen nélküle nem, vagy csak nagyon nehezen boldogulnának gondozottjai. Az általános ápoló és asszisztens végzettsége mellé elvégezte a szociális asszisztensi, és a speciális személyi segítő tanfolyamokat is. Városunk önkéntes közösségi tevékenységébe is bekapcsolódott, hiszen aktív munkát végez a „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány keretein belül. Munkáját magas színvonalon, a gondozottak iránti odaadással, szeretettel végzi. A szakma iránti elhivatottsága, hitelessége, munkatársai számára példaértékű. Kiegyensúlyozott személyisége, emberi hozzáállása, empatikus készsége, jó kapcsolattartó képessége megalapozzák szakmai tekintélyét” – hallhattuk a méltatását.


Testvérek a szeretet szolgálatában: balról Tamaskovics Jánosné Helga, a Szent Bernát Idősek Otthona gondozási vezetője az igazgatói dicsérettel, jobbról Pongrácz Mihályné Zsuzsa a „Zirc Szociális Ellátásáért” kitüntetéssel


A Szent Bernát Idősek Otthona részéről fenntartói dicséretben részesült a konyhai kollektíva; Regenye Andrea, Szekeres Istvánné, Majkó Nóra, Hürkeczné Szabó Gyöngyi, Szabóné Sági Noémi, Kottyán László Edéné, Regenye Lászlóné, Prém Gábor Józsefné és Ambrusné Horváth Szilvia. „A konyha dolgozói az első pillanattól fogva mindig nagy odaadással dolgoztak azon, hogy az időseknek megfelelő, házias, változatos étrendet állítsanak össze, és azt a lehető legjobb minőségben állítsák elő részükre. Lakóink igényeit széles körben kiszolgálják” – hangzott el a munkaközösség méltatásában.


Igazgatói dicséretet kapott Tamaskovics Jánosné gondozási vezető, akiről elmondták, hogy a szakszerű és lelkiismeretes munkájára mindig lehetett számítani. A vezető ápoló távolléte esetén az ő személye és munkája volt a garancia arra, hogy az Otthon egészségügyi szolgáltatásai zavartalanul működhessenek, s mindeközben az idősek lélekápolásáról sem feledkezett meg. Kiemelték azt is, hogy higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott, kedves egyénisége a legnehezebb helyzeteken segített át több lakót, hozzátartozót és munkatársat.


A fenntartói dicséretben részesülők. Bérczi L. Bernát apát adta át számukra az elismerést


A Szociális Munka Napjának zirci ünnepségén felléptek a veszprémi Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai. Néptánc, népdal-éneklés színesítette a műsort, az iskola harang-együttese karácsonyi hangulatot varázsolt a terembe.Ottó Péter polgármester pohárköszöntőjében először is köszönetét fejezte ki a lehetőségért, hogy az apátsággal és a Szent Bernát Idősek Otthonával együttműködésben rendezhették meg a Szociális Munka Napjának ünnepségét. Csatlakozva az előtte szólókhoz is, a szeretetet emberi létünk egyik legfontosabb kifejezési eszközének, érzésének nevezte. Hangsúlyozta, hogy ami igazán fontos az emberi kapcsolatokban, az a szemnek láthatatlan, hiszen a szívével lát az ember, és ez mindennél előrébbvaló e hivatás képviselőinek.


A szociális területen dolgozóknak azt kívánta, hogy legyen kellő elhivatottságuk, szeretet a szívükben, hogy a gondjaikra bízott emberek irányába kellő empátiával, törődéssel tudjanak fordulni a jövőben is, támogassák őket, hiszen rászorulnak a segítségükre.


Kelemen Gábor