A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A szeretet nagykövetei önmagukat is odaadják

A szociális ellátásban dolgozókat köszöntötték Zircen a Szociális Munka Napjához kapcsolódóan. Az ünnepségre a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának Gobelin-termében került sor.


A vendégeket a házigazda részéről Takács Réka, a Szent Bernát Idősek Otthona igazgatója köszöntötte elsőként. Kiemelte, hogy 2019-ben volt utoljára lehetőség a közös ünneplésre, hiszen a pandémiás válsághelyzet nem tette lehetővé az összejövetelt. Mint mondta, ez a nap azokról a szociális ágazatban dolgozókról szól, akik tevékenységükkel az alap- és szakellátás területén családokon, gyermekeken, idős, beteg rászorulókon segítenek. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy a Szociális Munka Napjának ünnepén nem csak a szociális végzettségű dolgozókat ünneplik, hanem mindazokat, akik ezen ágazat különböző munkaköreiben tevékenykednek, legyen az szakalkalmazotti vagy funkcionális jellegű munkakör.

Ők mindannyian a nehéz élethelyzetbe került embertársaikon segítenek a munkájukkal.

Takács Réka, a Szent Bernát Idősek Otthona igazgatójának ünnepi beszéde a Szociális Munka Napja alkalmából

Külön kitért a Szent Bernát Idősek Otthonára, ahol jelenleg 81 idős ember ellátása valósul meg, s hogy mindez nagyon jó színvonalon történik, azért köszönetét fejezte ki a munkatársainak. Legfőbb céljuknak nevezte, hogy az ellátottak otthonuknak érezzék az intézményt.

„A mi munkánk megbecsülése a gondozottaktól, ellátottaktól kapott egy-egy mosoly, egy köszönöm, egy ölelés, egy hálás tekintet, amely erőt ad, erőt adhat a további szolgálathoz”

– mondta ünnepi köszöntőjében Takács Réka, majd bejelentette azt is, hogy az intézményük valamennyi dolgozója ötvenezer forintos SZÉP-kártya juttatást kap ajándékba, amellyel, ha szerényen is, de szeretnék kifejezni a megbecsülésüket.


Dr. Horváth Olga kismarosi apátnő, a Zirci Ciszterci Apátság mellérendelt pápai társbiztosa is köszöntötte az ünnepelteket. Fontosnak nevezte, hogy

létezik egy olyan nap, amikor felhívhatjuk a társadalom figyelmét, hogy van egy olyan munkaterület, amely kevésbé látványos, nem sok sikert ad, ugyanakkor a legnemesebb, hiszen az elesett emberekkel kell foglalkoznia.

Szinte nincs olyan ember, aki ne szorult volna még valamilyen segítségre, márpedig rajtuk csak egy másik ember segíthet, tehát szükségünk van egymásra.


Hangsúlyozta azt is, hogy

nem elegendő megválaszolni egy-egy problémát, kérdést, ügyet, hanem a cselekvő szeretettel meg is kell oldani azt.

A megoldást viszont csak akkor találhatjuk meg – fűzte hozzá –, ha nem a problémát látjuk, hanem az embert látjuk meg, akinek problémája van. Kiemelte, hogy szerencsére vannak olyan munkatársak, akik nap mint nap ennek jegyében végzik a munkájukat, és ezért köszönettel tartozunk nekik.

Dr. Horváth Olga apátnő a cselekvő szeretetre hívta fel a figyelmet, csak ez jelenthet megoldást a problémákra

„Tisztelet mindenkinek, akik feláldozzák magukat felebarátaik megsegítésére!”

– szólt az egybegyűltekhez Marton Bernárd atya, a zirci apátság perjele. Tudjuk róla, hogy hosszú ideig Dallasban szolgált, és meg is idézte egyik iskolai tanítványa alakját, akit, hogy csak a legkisebb zavarokat okozhassa, az első padsorba ültetett, és különbékét kötöttek. Nagy érdeklődést mutatott a szegények sorsa iránt, így az atya nem lepődött meg, amikor arról értesült, hogy a chicagói belvárosi nyomornegyedben telepedett le, és hosszú ideig önkénteskedett ott. Később visszaköltözött Texasba, ahol folytatta jótékonysági munkáját.


Azon elhatározása viszont meglepte – fűzte tovább gondolatait –, hogy egykori növendéke belép a ciszterci rendbe, fel is szentelték. Ilyenkor új nevet kell választani, és a Chris névre hallgató fiú mindhárom alternatívaként a „Francis”-t ajánlotta az elöljárónak, kifejezve, hogy Assisi Szent Ferenc példáját szeretné követni. Bernárd atya kifejtette azt is, hogy

megtanulta őt tisztelni és szeretni, hiszen tudja, hogy mennyi jót fog tenni a közösségükben, az elvállalt munkájában, ami csupa-csupa szolgálat.

Marton Bernárd atya egy egykori dallasi tanítványának példás útját ismertette a hallgatóság előtt

Az ünnepi gondolatokat követően kitüntetések átadására került sor, elsőként a Szent Bernát Idősek Otthona dolgozói részére.

A méltatásokat Takács Réka igazgató ismertette. Fenntartói dicséretet vehetett át dr. Horváth Olga apátnőtől és helyettesétől, Binder Zita ciszterci nővértől Szabó Szilvia gazdasági vezető. Igazgatói dicséretben részesült Kadnár Ferencné és Fodor Jánosné, igazgatói elismerő oklevelet érdemelt ki Kukodáné Major Tímea, Kapocsi Józsefné és Kéri-Eke Emese Ditta.

Szabó Szilvia, a Szent Bernát Idősek Otthonának gazdasági igazgatója fenntartói dicséretben részesült

A Szent Bernát Idősek Otthonnak kollektívája, közöttük a kitüntetésben részesülők

„Zirc Szociális Ellátásáért” önkormányzati kitüntetés átadására is sor került, melyet kimagasló szakmai munkájának elismeréseként Hummel Beáta vehetett át Hellebrandt Ferenc alpolgármestertől és Varga Zitától, a kitüntetés odaítéléséről döntő Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökétől,

aki az előtte szólókhoz hasonlóan szintén méltatta a szakmai képviselőit.

„Szociális munkásnak lenni jóval több, mint munka. Szolgálat ez, a szó legnemesebb értelmében. A segítő foglalkozást gyakorlók a szeretet nagykövetei, akik a gondok, a nehézségek idején kerülnek előtérbe az idős ellátásban, a család- és gyermekvédelem területén, és minden olyan szakterületen, ahova az emberek csak akkor jutnak el, amikor támogatásra szorulnak. Tevékenységük megnyitja az ajtókat a lehetőségek előtt. Nem csak tudásukat és szakmai tapasztalatukat adják a rászorulóknak, hanem szívvel-lélekkel önmagukat is. Ők azok, akik hallgatnak, vigasztalnak, tanácsokat adnak, segítenek az embereknek a nehezebb időszakokon átlendülni, és újra hinni a saját erejükben”.

Varga Zita bizottsági elnök méltatta Hummel Beáta eddigi munkásságát, középütt Hellebrandt Ferenc alpolgármester

Ünnepi műsorral is kedveskedtek a szervezők az ünnepelteknek,

előbb Birtalan Réka és Bagi Péter táncelőadása következett, majd később a Sakk Matt Company Zenekar fokozta a hangulatot.

A felhőtlen szórakozásé volt a főszerep mindkét műsorszámban, ajándék volt ez az ünnepelteknek áldozatkész munkájukért

A Szociális Munka Napjának zirci ünnepsége állófogadással zárult a Látogatóközpont előcsarnokában, pohárköszöntőt Hellebrandt Ferenc alpolgármester mondott.

Cikk: Kelemen Gábor

Fotók: Boross László