A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Személyiségfejlesztés, versenyeredmények, kapcsolatok


Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetésben részesült Szaturiné Biber Mária, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola pedagógusa.


Szaturiné Biber Mária pedagógus az egyetem elvégzése után a Bakonyszentlászlói Általános Iskolában kezdte pályafutását. 1987-től a Reguly Antal Általános Iskolában tanított orosz nyelvet és történelmet, 1995-től a zirci Békefi Antal Általános Iskola pedagógusa lett.

Szaturiné Biber Mária pedagógus a „Zirc Város Közoktatásáért” elismerő oklevéllel

A 2000–2001-es tanévtől megbízták a német munkaközösség vezetésével. A tantestületnek és a nyelvi munkaközösségnek is meghatározó, oszlopos tagja. Munkájáról közvetlen felettesei minden alkalommal pozitívan nyilatkoztak, s precíz, pontos munkájáért, a munkaköri leírásban nem szereplő többletfeladatok elvégzéséért többször jutalomra terjesztették fel.


2016-ban az elsők között tett sikeres pedagógusminősítést, majd a következő években nagyon sok tanfolyamon, továbbképzésen vett részt, és a mai napig nagyon aktív.

Osztályfőnökként odaadóan, jó pedagógiai érzékkel gondoskodik a tanítványairól. Szakmai beszélgetéseken, értekezleteken fejti ki és képviseli álláspontját, messzemenően együttműködik kollégáival.


Sokszor a tankönyv feladatain kívül plusz feladatokat készített tanítványainak a jó felkészítés érdekében, és a továbbtanuló diákoktól érkező visszajelzések is alaposságáról, precizitásáról tanúskodnak. A végzős osztályokat is segítette a sikeres felvételi vizsgák letételében. A magyarság történelmének megismertetése érdekében kirándulásokat is szervezett. Diákjai közül nagyon sokan vettek részt történelmi témájú versenyeken, előkelő megyei és országos helyezéssel, s ugyanez mondható el a nyelvi vetélkedőkről is. Tanítványai közül sokan már a középfokú tanulmányok megkezdése előtt sikeres nyelvvizsgát tettek.


Az iskola falain kívül is nagyon jó kapcsolatokat ápol,

más iskolák kollégáival, a nemzetiségi önkormányzattal, és sokat tett Zirc német testvérvárosi partnerségének elmélyítéséért is.


Kiváló pedagógus munkájának középpontjában a diákok személyiség-, illetve szociális érzékenységének fejlesztése állt, aminek köszönhetően nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy városunk értékes, a közösségért tenni akaró emberekkel gyarapodjon.

Burján István, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója méltatta Szaturiné Biber Mária munkásságát, a kitüntetést pedig Ottó Péter polgármester és dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő adta át