A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A szavak eredeti értelme


Halálának 158. évfordulóján gróf Széchenyi Istvánra emlékezett a Zirci Országzászló Alapítvány és az Országos Széchenyi Kör Zirci Csoportja.


– Ha egy nemzet életében az erkölcs szó értelmét veszti, a nemzet megszűnik, szétesik, mert vele együtt a család, az Isten, a haza fogalmak is eltűnnek, értelmüket vesztik. A szavak eredeti értelmének vesztése a múltból hozott szellemiség vesztését is jelentik, ami összetartott egy népcsoportot. A nemzet szóban testesült meg a régmúlt történelme, mitológiája, mely a szülőföld talajába gyökerezett és hozzá kapcsolódott a család, a hit fogalma – mondta gróf Széchenyi István mellszobránál Egervölgyi Dezső, a Zirci Országzászló Alapítvány kulturális felelőse.Máté evangéliumából idézett: „Minden önmagával meghasonlott ország elnéptelenedik, minden önmagával meghasonlott város vagy ház elpusztul.” Hozzátette, a meghasonlás mindennek a tagadása, a múlt iránti tisztelet hiánya, értékeinek elhagyása, a nihil, a káosz.


Hangsúlyozta, gróf Széchenyi István személyéből, műveiből a hazaszeretet szellemisége árad felénk, s e szellemiséget fogadhatjuk lelkünkbe, mert „emlékezni kötelesség, de itt az idő, amikor cselekedni kell: „Tekintsük a Kárpát-medencét szent földnek, és összefogva – keresztény, ateista – védjük meg hitünket, mert azzal egy kultúrát is megvédünk! Méltósággal pedig úgy győzhetünk, ha lelkiismeretesen cselekszünk. Az anyanyelv tesz egy közösség tagjává, melyet a szülőföld erősít. Vissza kell találnunk gyökereinkhez, hitünkhöz, hogy önmagunk elhagyott világát újraépíthessük” – mondta beszédében Egervölgyi Dezső. Kodály Zoltánt idézte, aki szerint a kultúrát nem lehet örökölni, azt el kell sajátítani. A mi kultúránk nem hasonlítható össze a muszlim kultúrával, a muszlim vallás tradicionális előírásai, törvényei a magyar nemzet szabadságvágyát nem tolerálják – fűzte hozzá, s Szabó Dezső szavaival zárta gondolatait: „Minden magyar felelős minden magyarért”.


Széchenyi mellett nagyböjt halottairól, Vásárhelyi Pálról, a Tisza szabályozásának mérnökéről és Teleki Pál miniszterelnökről is megemlékezett a szónok. Az emlékezők megkoszorúzták gróf Széchenyi István mellszobrát, majd átsétáltak II. Rákóczi Ferenc szobrához, ahol szintén koszorúzásra került sor. A „legnagyobb magyar” és a fejedelem halálának is április 8-án volt az évfordulója.


Detre Miklós, a Fidesz Zirci Csoportjának vezetője, Bittmann Károly, a Zirci Országzászló Alapítvány titkára és Ottó Péter polgármester főhajtása II. Rákóczi Ferenc szobránál


Kelemen Gábor